Trang chủ » 24 Mã đề thi + đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 chuẩn nhất

24 Mã đề thi + đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 chuẩn nhất

24 Mã đề thi + đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 chuẩn nhất
Để các bạn thí sinh thi tốt nghiệp THPT nắm được cấu trúc đề thi cũng như có tài liệu chuẩn xác nhất để ôn tập thật tốt môn Địa Lý. Dưới đây Lambaitap.edu.vn tổng hợp chi tiết 24 mã đề Địa THPT Quốc gia 2021 và đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 của bộ Giáo Dục. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các sĩ tử ôn tập trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới.

Đề Địa 301 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề Địa 301 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án đề 301 Địa 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề 301 Địa 2021

mã đề 301 môn Địa 2021
mã đề 301 môn Địa 2021
đề Địa THPT Quốc gia 2021 301
đề Địa THPT Quốc gia 2021 301
đề Địa 301 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 301 THPT Quốc gia 2021
đề 301 Địa 2021
đề 301 Địa 2021

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 301

41: A42: C43: D44: C45: D46: D47: B48: A49: B50: C
51: D52: B53: B54: C55: C56: B57: B58: C59: B60: A
61: B62: A63: A64: A65: C66: A67: B68: B69: C70: C
71: A72: B73: A74: C75: A76: A77: A78: C79: B80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 302

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa THPT Quốc gia 2021 302 kèm theo đáp án đề Địa 302 THPT Quốc gia 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây.

Đề Địa 302 THPT Quốc gia 2021

đề Địa THPT Quốc gia 2021 302
đề Địa THPT Quốc gia 2021 302
đề Địa 302 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 302 THPT Quốc gia 2021
đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 302
đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 302
đề Địa THPT Quốc gia 2021 302 trang 4
đề Địa THPT Quốc gia 2021 302 trang 4

Đáp án đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 302

41: C42: D43: C44: D45: A46: C47: A48: B49: D50: D
51: B52: C53: C54: C55: B56: B57: C58: A59: B60: A
61: B62: B63: A64: C65: B66: B67: A68: C69: C70: A
71: C72: A73: A74: B75: C76: A77: C78: B79: A80: B

Đề Địa 303 THPT Quốc gia 2021

Ôn tập ngay với mã đề Địa 303 THPT Quốc gia 2021 cùng với đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 303 chính thức của bộ giáo dục dưới đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 303

đề Địa 303 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 303 THPT Quốc gia 2021
mã đề 303 môn Địa 2021
mã đề 303 môn Địa 2021
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 303
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 303
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 303
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 303

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 303

41: D42: C43: A44: B45: C46: B47: A48: C49: C50: C
51: A52: C53: D54: B55: C56: B57: D58: A59: D60: A
61: D62: C63: A64: C65: A66: A67: C68: D69: C70: C
71: A72: C73: D74: D75: D76: C77: A78: D79: D80: A

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 304

Tham khảo ngay chi tiết đề Địa THPT Quốc gia 2021 304 kèm theo đáp án đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 304 chính thức của bộ Giáo Dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 304

đề Địa THPT Quốc gia 2021 304
đề Địa THPT Quốc gia 2021 304
đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 304
đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 304
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 304
đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 304
đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã 304
đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã 304

Đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021 304

Đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 305.

đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021
đề Địa 305 THPT Quốc gia 2021
đề Địa THPT Quốc gia 2021 305
đề Địa THPT Quốc gia 2021 305
đề Địa THPT Quốc gia 2021 305
đề Địa THPT Quốc gia 2021 305

Đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021 305

41: C42: D43: D44: A45: A46: C47: C48: B49: A50: D
51: D52: B53: A54: A55: D56: A57: B58: C59: C60: D
61: D62: A63: A64: D65: B66: B67: D68: A69: C70: A
71: C72: C73: B74: B75: A76: A77: C78: D79: B80: C

Đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 306

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 306 kèm theo đáp án chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 306

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 mã đề 306

41: B42: B43: B44: A45: B46: C47: C48: D49: B50: D
51: C52: C53: C54: C55: B56: A57: B58: D59: A60: B
61: C62: B63: A64: D65: B66: B67: D68: D69: B70: C
71: B72: C73: B74: D75: D76: D77: C78: C79: D80: D

Đề Địa 307 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa 307 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 307 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề 307 môn Địa 2021

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 307

41: B42: B43: C44: A45: D46: A47: C48: A49: A50: B
51: B52: D53: D54: B55: A56: D57: C58: D59: B60: A
61: A62: A63: C64: C65: A66: B67: C68: D69: C70: D
71: C72: D73: C74: D75: D76: C77: C78: A79: B80: A

Đề Địa 308 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề đề 308 Địa 2021 kèm theo đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021 308 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi mã đề 308 môn Địa 2021

Đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021 308

41: C42: B43: A44: C45: C46: A47: C48: A49: C50: C
51: A52: A53: B54: A55: D56: A57: A58: B59: D60: C
61: D62: B63: B64: B65: D66: D67: C68: D69: D70: C
71: D72: B73: B74: D75: D76: B77: B78: C79: B80: B

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 309

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 mã 309 kèm theo đáp án mã đề 309 môn Địa 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề 309 Địa lý 2021

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 309

41: C42: B43: A44: B45: A46: D47: C48: D49: C50: C
51: D52: A53: C54: D55: B56: D57: B58: B59: A60: A
61: D62: A63: B64: D65: A66: C67: A68: C69: C70: B
71: B72: B73: A74: C75: C76: D77: D78: A79: B80: D

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã 310

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án đáp án Địa THPT 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2021 mã đề 310

Đ áp án môn Địa kỳ thi THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 310

41: B42: C43: C44: A45: A46: D47: D48: B49: B50: B
51: A52: C53: D54: D55: C56: C57: C58: A59: D60: A
61: A62: C63: D64: D65: A66: A67: A68: D69: C70: C
71: A72: D73: A74: D75: C76: A77: A78: A79: B80: A

Đề Địa 311 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa 311 THPT Quốc gia 2021 kèm theo kết quả chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề 311 Địa THPT Quốc gia 2021

Đáp án Địa đề 311 THPT Quốc gia 2021

41: A42: B43: C44: A45: A46: C47: C48: D49: B50: B
51: D52: B53: A54: B55: D56: C57: B58: B59: B60: A
61: C62: C63: B64: A65: B66: D67: A68: B69: D70: D
71: A72: C73: D74: C75: A76: D77: D78: A79: D80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 312

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề 312 môn Địa 2021 kèm theo đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 mã 312 chính thức của bộ giáo dục bên dưới đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa 312 THPT Quốc gia 2021

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 312

41: A42: D43: B44: C45: C46: D47: C48: D49: B50: B
51: C52: D53: B54: C55: C56: B57: C58: C59: D60: C
61: D62: D63: A64: B65: A66: A67: A68: B69: D70: A
71: D72: B73: B74: D75: B76: A77: C78: B79: D80: A

Đề Địa 313 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề thi Địa 313 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án đề Địa 313 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 313

 

Đáp án đề Địa 313 THPT Quốc gia 2021

41: A42: C43: C44: B45: A46: C47: D48: D49: D50: A
51: A52: C53: C54: A55: D56: C57: B58: D59: B60: D
61: C62: B63: D64: D65: A66: B67: B68: C69: B70: D
71: C72: A73: B74: A75: B76: D77: B78: A79: D80: C

Đề Địa 314 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa 314 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 314 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 314

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 314

41: D42: B43: D44: D45: B46: D47: C48: D49: C50: C
51: A52: D53: B54: D55: C56: A57: A58: D59: B60: A
61: B62: A63: C64: C65: D66: A67: C68: A69: C70: B
71: D72: D73: B74: A75: B76: C77: A78: B79: A80: C

Đề Địa 315 THPT Quốc gia 2021

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề Địa 315 THPT Quốc gia 2021 kèm theo đáp án chính thức của bộ. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 315

Đáp án chính thức của bộ 2021 môn Địa – Mã đề 315

41: C42: C43: C44: B45: C46: B47: C48: C49: D50: A
51: B52: A53: C54: B55: C56: A57: B58: D59: A60: D
61: D62: C63: B64: A65: A66: B67: A68: A69: D70: B
71: D72: B73: C74: D75: A76: A77: A78: A79: B80: D

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 316

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 316 kèm theo đáp án chính thức của bộ dưới đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 316

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 mã đề 316

41: A42: B43: C44: D45: C46: D47: B48: A49: B50: B
51: A52: D53: A54: B55: C56: D57: C58: C59: D60: A
61: D62: D63: D64: C65: D66: A67:68: C69: A70: B
71: D72: C73: C74: B75: C76: B77: A78: D79: C80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 317

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa THPT Quốc gia 2021 317 kèm theo đáp án mã đề 317 môn Địa lý 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa 317 THPT Quốc gia 2021

 

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 317

41: D42: B43: D44: D45: B46: D47: B48: D49: C50: B
51: A52: A53: A54: D55: C56: B57: A58: B59: A60: D
61: D62: D63: A64: A65: D66: B67: B68: D69: C70: D
71: C72: D73: A74: A75: C76: A77: A78: D79: D80: B

Đề thi đáp án môn Địa 2021 mã 318

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề thi đáp án môn Địa 2021 mã 318 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa mã 318

 

Đáp án Địa 318 THPT Quốc gia 2021

41: C

42: C

43: C

44: D

45: B

46: D

47: A

48: D

49: B

50: A

51: A

52: B

53: D

54: C

55: D

56: C

57: D

58: C

59: B

60: B

61: D

62: D

63: A

64: D

65: C

66: A

67: A

68: B

69: B

70: D

71: C

72: C

73: A

74: C

75: A

76: B

77: D

78: B

79: A

80: A

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 319

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề 319 Địa 2021 kèm theo đáp án đề Địa 319 THPT Quốc gia 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi Địa THPT Quốc gia 2021 mã 319

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 319

41: B42: C43: D44: A45: A46: A47: D48: B49: A50: D
51: C52: A53: C54: D55: A56: D57: C58: B59: C60: B
61: C62: C63: A64: A65: D66: A67: B68: D69: B70: A
71: C72: C73: D74: B75: B76: B77: A78: D79: C80: D

Đề và đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã 320

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề và đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2021 mã 320 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa lý THPT Quốc gia 2021 mã đề 320

Đáp án đề Địa thi THPT Quốc gia 2021 Mã đề 320

41: B42: A43: D44: A45: A46: A47: D48: C49: D50: B
51: B52: C53: D54: C55: B56: B57: D58: D59: B60: C
61: A62: C63: D64: D65: A66: A67: B68: D69: D70: A
71: C72: C73: C74: C75: C76: A77: C78: C79: A80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 321

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa 321 2021 kèm theo đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021 321 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa 321 năm 2021

 

Đáp án đề 321 Địa 2021

41: D42: B43: D44: A45: C46: B47: B48: C49: C50: D
51: B52: A53: C54: A55: D56: D57: C58: D59: B60: C
61: C62: A63: D64: D65: B66: B67: D68: B69: D70: B
71: C72: C73: B74: D75: C76: D77: B78: B79: D80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 322

Tham khảo ngay nội dung chi tiết Đề và đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 mã đề 322 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 322

 

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 322

41: C42: D43: D44: B45: B46: D47: C48: D49: B50: B
51: A52: B53: C54: A55: B56: A57: A58: C59: A60: D
61: A62: D63: A64: B65: C66: C67: B68: C69: C70: D
71: B72: B73: D74: A75: D76: A77: A78: D79: C80: C

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 323

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa THPT Quốc gia 2021 323 kèm theo đáp án đề Địa 323 năm 2021 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề thi Địa 323 THPT Quốc gia 2021

 

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 323

41: B42: C43: D44: B45: C46: A47: A48: C49: A50: A
51: A52: D53: C54: D55: A56: A57: B58: C59: B60: B
61: D62: D63: C64: C65: A66: C67: D68: B69: C70: A
71: A72: B73: B74: D75: C76: A77: B78: C79: C80: D

Đề Địa THPT Quốc gia 2021 mã 324

Tham khảo ngay nội dung chi tiết đề Địa THPT Quốc gia 2021 324 kèm theo đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 đề 324 chính thức của bộ giáo dục sau đây. Lưu ý đáp án trong đề giấy là của học sinh, vui lòng xem đáp án chính xác ở bảng đính kèm phía dưới.

Đề 324 Địa THPT Quốc gia 2021

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 324

41: D42: C43: D44: A45: B46: A47: A48: B49: C50: C
51: D52: C53: A54: B55: B56: C57: D58: A59: A60: B
61: D62: D63: D64: A65: C66: D67: B68: D69: D70: C
71: A72: A73: C74: C75: A76: D77: C78: C79: B80: B

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 – 24 Mã đề

đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021
đáp án đề Địa THPT Quốc gia 2021

Ngoài đáp án và đề Địa THPT Quốc gia 2021, các bạn cũng có thể xem thêm những hướng dẫn giải đề các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sử, Sinh, GDCD,… trong đề thi THPT Quốc gia 2021. Tất cả đã được cập nhật trọn bộ trên trang web Lambaitap.edu.vn của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top