Trang chủ » Top 10+ gia tốc là 1 đại lượng chính xác nhất

Top 10+ gia tốc là 1 đại lượng chính xác nhất

Top 10+ gia tốc là 1 đại lượng chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về gia tốc là 1 đại lượng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

Định nghĩa gia tốc

Định nghĩa Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng (vector). Thứ nguyên của gia tốc là độ dài trên bình phương thời gian. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc có đơn vị là m/s² (mét trên giây bình phương).

Chuyển động tăng tốc khi vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động; giảm tốc khi vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động; đổi hướng khi véc tơ gia tốc có phương khác với phương chuyển động.

Công thức tính gia tốc:

(vec{a}= frac{v-v_{0}}{t-t_{0}}= frac{Delta v}{Delta t})

Xem thêm: Top 10+ từ đồng nghĩa với từ chăm chỉ chi tiết nhất

Trong đó:

(vec{v}) là vận tốc tức thời tại điểm t

(vec{v_{0}}) là vận tốc tức thời tại thời điểm (t_{0})

(Delta t=t-t_{0}) là thời gian vận tốc thay đổi từ (vec{v_{0}}) sang (vec{v})

(a = frac{v-v_{0}left ( frac{m}{s^{2}} right )}{Delta t (s)})

Đơn vị của gia tốc: (frac{m}{s^{2}})

Gia tốc tức thời

Gia tốc tức thời là gia tốc của một vật tại một thời điểm biểu diễn sự thay đổi về vận tốc trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ quanh thời điểm đó chia cho khoảng thời gian vô cùng nhỏ này.

Công thức gia tốc tức thời: (vec{a}=frac{dvec{v}}{dt})

Xem thêm: Top 10+ từ đồng nghĩa với từ chăm chỉ chi tiết nhất

Trong đó:

a là gia tốc (frac{m}{s^{2}})

v là vận tốc đơn vị m/s

t là thời gian đơn vị s.

Định nghĩa gia tốc trung bình

Gia tốc trung bình là gia tốc trong một khoảng thời gian cụ thể là tỉ số giữa sự thay đổi vận tốc (trong khoảng thời gian đang xét) và khoảng thời gian đó. Nói cách khác, gia tốc trung bình là biến thiên của vận tốc chia cho biến thiên của thời gian, là đạo hàm của vận tốc theo thời gian, và là đạo hàm bậc hai của vị trí chất điểm theo thời gian.

Công thức tính gia tốc trung bình:

(vec{a_{tb}}=frac{v-v_{0}}{t-t_{0}}=frac{Delta vec{v}}{Delta t})

Trong đó:

a là gia tốc

v là vận tốc đơn vị m/s

t là thời gian đơn vị s.

Hình 1: Tính gia tốc trung bình
Hình 1: Tính gia tốc trung bình

Định nghĩa gia tốc pháp tuyến

Gia tốc pháp tuyến là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vecto vận tốc. Gia tốc tiếp tuyến có:

Xem thêm: Top 9 tiếng anh 7 unit 12 skills 2

Phương vuông góc với tiếp tuyến quỹ đạo

Chiều hướng về phía lõm của quỹ đạo

Công thức gia tốc pháp tuyến: (a_{n}=frac{v^{2}}{R})

Xem thêm: Top 10+ từ đồng nghĩa với từ chăm chỉ chi tiết nhất

Trong đó:

Xem thêm: Top 20+ ngữ văn 7 từ đồng nghĩa chi tiết nhất

v là tốc độ tức thời (m/s)

R là độ dài bán kính cong (m)

Nếu xét trường hợp đơn giản là chuyển động tròn đều (tốc độ không đổi) trên quỹ đạo là đường tròn thì cả v và R là không đổi và gia tốc hướng tâm là không đổi.

Định nghĩa gia tốc tiếp tuyến

Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi độ lớn của vecto vận tốc. Gia tốc tiếp tuyến có:

Phương trùng với phương của tiếp tuyến

Cùng chiều với chuyển động nhanh dần và ngược chiều với chuyển động chậm dần

Công thức gia tốc tiếp tuyến: (a_{t}=frac{dv}{dt})

Xem thêm: Top 10+ từ đồng nghĩa với từ chăm chỉ chi tiết nhất

Trong đó:

Xem thêm: Top 20+ ngữ văn 7 từ đồng nghĩa chi tiết nhất

v là tốc độ tức thời (m/s)

t là thời gian tức thời(s)

Mối quan hệ giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Một vật chuyển động trên quỹ đạo hình cong gia tốc bao gồm 2 thành phần: Gia tốc tiếp tuyến (a_{t}) và gia tốc pháp tuyến (a_{n}).

Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc theo thời gian còn gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc theo thời gian.

Định nghĩa gia tốc toàn phần

Gia tốc toàn phần là tổng của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.

Gia tốc toàn phần
Hình 2: Gia tốc toàn phần

Công thức gia tốc toàn phần: (vec{a_{tp}}=vec{a_{t}}+vec{a_{n}})

Xem thêm: Top 10+ từ đồng nghĩa với từ chăm chỉ chi tiết nhất

Trong đó:

(vec{a_{tp}}): gia tốc toàn phần

(vec{a_{t}}): gia tốc tiếp tuyến

(vec{a_{n}}): gia tốc pháp tuyến

Gia tốc trọng trường

Gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Bỏ qua ma sát do sức cản không khí, theo nguyên lý tương đương mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một trường hấp dẫn là như nhau đối với tâm của khối lượng. Điều này là đúng bất kể các vật có khối lượng khác nhau và thành phần của chúng như thế nào.

Tại các điểm khác nhau trên Trái Đất, các vật rơi với một gia tốc nằm trong khoảng 9,78 và 9,83 m/s2 phụ thuộc vào độ cao (và còn do Trái Đất không là khối cầu hoàn hảo cũng như vật chất phân bố không đều bên trong), với giá trị tiêu chuẩn chính xác bằng 9,80665 m/s2. Các vật có mật độ nhỏ không chịu cùng gia tốc như các vật nặng hơn do lực đẩy nổi và sức cản không khí tác động vào.

Top 18 gia tốc là 1 đại lượng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Vì sao gia tốc là một đại lượng véc-tơ? – Banhoituidap

 • Tác giả: banhoituidap.com
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 5 (901 vote)
 • Tóm tắt: Vì nó có phương, chiều và độ lớn Một đại lượng thông thường có thể mang giá trị theo 1 cách ngẫu nhiên. Hoặc là âm, hoặc là dương. Còn các giá trị vecto thì …

gia tốc là 1 đại lượng

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.77 (250 vote)
 • Tóm tắt: gia tốc là 1 đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi vận tốc theo thời gian . Gia tốc là một trong những đại lượng cơ bản để dùng làm trong …

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 4.28 (312 vote)
 • Tóm tắt: I. VẬN TỐC TỨC THỜI. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU. 1. Độ lớn của vận tốc tức thời. Đại lượng: v=ΔsΔt. là độ lớn của vận tốc tức thời của xe tại M. Nó cho ta biết …

Gia tốc là một đại lượng

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 4.1 (566 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc là một đại lượng. A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động. B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

Xem thêm: Top 17 last night a tornado swept through rockville

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.89 (406 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho · Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu · Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng.

Gia tốc là một đại lượng

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 3.61 (213 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: · Bình luận · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: · Câu 3: · Câu 4: · Câu 5: …

Chuyển đổi Gia tốc – Convertworld.com

 • Tác giả: convertworld.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.42 (216 vote)
 • Tóm tắt: Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng (vector). Thứ nguyên của gia tốc là độ dài …

Gia tốc góc Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc Phương trình động học của chuyển động quay Vật rắn quay đều Gia tốc của chuyển động quay Gia tốc pháp tuyến gia tốc hướng tâm Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.22 (352 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc góc Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc Phương trình động học của chuyển động quay Vật rắn … CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1.

Công thức liên hệ giữa gia tốc và vận tốc

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 2.99 (320 vote)
 • Tóm tắt: 1. Gia tốc là gì? Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả …

Xem thêm: Top 13 she sent me a letter thanking me for my invitation

Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc cả về độ lớn và phương chiều là

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 2.91 (80 vote)
 • Tóm tắt: 1. Độ lớn của vận tốc tức thời. Đại lượng: $v = frac{{Delta s}}{{Delta t}}$. là độ … Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ:.

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của (1) … theo

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.75 (86 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của (1) … theo. Admin Vietjack Ngày: 02-11-2022 Lớp 10. 162. Với giải Câu 7.2 trang 19 SBT Vật lí lớp 10 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của (1) vận tốc theo (2) thời gian. Gia tốc là một đại lượng (3) có hướng, có đơn vị trong hệ SI là (4) m/s2. Gia tốc tức thời tại một thời điểm có giá trị bằng (5) tốc độ của tiếp tuyến với đường đồ …

Gia tốc là gì – Phân loại, công thức tính gia tốc

Gia tốc là gì - Phân loại, công thức tính gia tốc
 • Tác giả: ruaxetudong.org
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 2.71 (120 vote)
 • Tóm tắt: Theo định nghĩa gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Đây là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đơn giản hơn thì gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự chuyển đổi nhanh hay chậm của vận tốc cả về hướng và độ lớn, Vận tốc và gia tốc là đại lượng của véc tơ. Nhìn vào số đo của gia tốc là bạn có thể biết được vật đó thay đổi vận tốc nhanh …

[CHUẨN NHẤT] Gia tốc là gì? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.56 (69 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc là đại lượng thường gặp trong vật lý mô tả sự biến đổi vận tốc theo thời gian. Gia tốc là đại … Trường hợp 1: Chuyển động thẳng và nhanh dần đều.

Xem thêm: Top 19 joe stays in bed and reads magazines

Tổng Hợp Các Lý Thuyết và Công Thức Lý 10 Cơ Bản Quan Trọng

Tổng Hợp Các Lý Thuyết và Công Thức Lý 10 Cơ Bản Quan Trọng
 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 2.5 (51 vote)
 • Tóm tắt: 1. Chuyển động thẳng đều. a) Tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hôm nay Kiến Guru xin gửi đến các bạn đọc các lý thuyết và công thức lý 10 quan trọng trong chương trình Vật lý lớp 10. Những công thức trong đây giúp ích rất nhiều cho các bạn, giúp cho các bạn tổng hợp lại những kiến thức mà mình đã quên, đồng …

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc chính xác nhất

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc chính xác nhất
 • Tác giả: thegioididong.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.46 (119 vote)
 • Tóm tắt: Vận tốc là quãng đường vật di chuyển được trong một đơn vị thời gian, thường có đơn vị là m/s. Còn Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia tốc tiếp tuyến biểu diễn sự thay đổi về độ lớn của vector vận tốc. Gia tốc tiếp tuyến có phương trùng với phương của tiếp tuyến quỹ đạo và cùng chiều với vật khi vật chuyển động nhanh dần, và ngược chiều với vật khi vật chuyển động chậm dần. Gia …

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc là gì?

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc là gì?
 • Tác giả: thosuaxe.info
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.24 (80 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính gia tốc là gì? by HoangCong. Gia tốc là một đại lượng quen thuộc trong vật lý. Vậy gia tốc là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể, vật sẽ có chuyển động tăng tốc khi vectơ gia tốc được xác định cùng chiều với chiều của chuyển động; trong trường hợp vectơ gia tốc ngược chiều với chiều của chuyển động tức là vật đang giảm tốc; vật được xác định là đổi hướng khi vectơ gia …

Gia tốc là một đại lượng

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.21 (155 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Gia tốc là đại lượng vecto đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Gia tốc là A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.09 (82 vote)
 • Tóm tắt: Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian. 0 bình luận. Đăng nhập để hỏi chi tiết.
Xem thêm
Scroll to Top