Trang chủ » Giải bài tập Ánh sáng trắng và ánh sáng màu SGK vật lý 9

Giải bài tập Ánh sáng trắng và ánh sáng màu SGK vật lý 9

Câu 1. Ta thu được ánh sáng màu gì khi làm thí nghiệm sau?

a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.

b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.

c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh.

Hướng dẫn giải:

a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được chùm màu đỏ.

b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ ta cũng được chùm sáng màu đỏ.

c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh, ta không được ánh sáng đỏ, mà ta thấy tối.

Câu 2. Hãy thử giải thích kết quả trên.

Hướng dẫn giải: Giải thích các kết quả trên.

a) Đối với chùm ánh sáng trắng có thể có hai giả thuyết:

  • Chùm sáng trắng dễ bị nhuộm màu bởi các tấm lọc màu.
  • Trong chùm sáng trắng có ánh sáng đỏ. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua.

b) Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng màu đỏ đi qua nó.

c) Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.

Câu 3. Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào?

Hướng dẫn giải: Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa này đóng vai trò như các tấm lọc màu.

Câu 4. Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên?

Hướng dẫn giải: Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể coi là một tấm lọc màu đỏ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top