Trang chủ » Giải bài tập Bài 24 Ứng động

Giải bài tập Bài 24 Ứng động

Bài 1: 

Đề bài: Ứng động sinh trưởng là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cùng một cơ quan (lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…).
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?
 
Lời giải chi tiết
 
Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cánh hoa.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?
 
Lời giải chi tiết
 
Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động (ứng động do tác động của nhiệt độ).
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.
 
Lời giải chi tiết
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật
 
Lời giải chi tiết
 
Ứng động giúp cho thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top