Trang chủ » Báo cáo Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo Bài 25. Thực hành: Hướng động

Đề bài: Học sinh làm tường trình về quá trình thí nghiệm 
 
Từng nhóm học sinh báo cáo trước lớp về kết quả của thí nghiệm và rút ra nhận xét về sự vận động hướng trọng lực của rễ 
 
Lời giải chi tiết
 
Báo cáo thực hành 
 
1. Chuẩn bị:
 
    a. Dụng cụ:
 
     + 2 đĩa sâu.
 
     + 1 chuông thủy tinh (hoặc nhựa) trong suốt.
 
     + 1 nút cao su (hoặc gỗ, xốp) đường kính 5- 6cm .
 
     + 2 ghim nhỏ.
 
     + 1 panh gắp hạt.
 
     + 1 dao lam (hoặc kéo) .
 
     + 1 giấy lọc.
 
    b. Mẫu vật:
 
     Hạt đậu (hoặc lúa, ngô) mới nhú mầm.
 
    2. Tiến trình
 
     + Cho nước vào đĩa đáy sâu.
 
     + Chọn 2 hạt đã có rễ mầm mọc thẳng, dùng ghim cắm xuyên hạt vào nút cao su.
 
     + Cắt bỏ tận cùng (đỉnh rễ) của 1 rễ mầm.
 
     + Đặt nút cao su vào đĩa, phủ giấy lọc lên hạt mầm (2 đầu giấy lọc nhúng xuống nước).
 
     + Úp chuông thủy tinh lên đĩa, đặt vào buồng tối 1-2 ngày.
 
     + Quan sát sự vận động của rễ mầm ở cả hai hạt mầm.
 
    3. Kết quả:
 
     – Rễ cây còn đỉnh rễ uốn cong xuống phía dưới.
 
     – Rễ cây không còn đỉnh rễ không uốn cong xuống dưới như rễ cây còn nguyên đỉnh rễ.
 
    4. Nhận xét – kết luận:
 
     – Rễ cây chịu tác động của trọng lực.
 
     – Đỉnh rễ là vị trí tiếp nhận kích thích trọng lực.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top