Trang chủ » Giải bài tập Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Giải bài tập Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Bài 1: 

Đề bài: Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.
 
Lời giải chi tiết
 
 Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
 
 Ví dụ: trùng giày bơi đến nơi có nhiều oxi, thủy tức co mình lại khi có vật thể chạm vào nó, giun co mình, tay người chạm vào vật thể nhọn sẽ lập tức co rụt lại,…
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?
 
Lời giải chi tiết
 
Do hệ thần kinh của động vật có hệ thần kinh dạng lưới có cấu tạo mạng lưới nên khi bị kích thích tại một điểm, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan tỏa nhanh ra khắp toàn bộ cơ thể và toàn bộ cơ thể co lại dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
 
Lời giải chi tiết
 
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan
 
+ Bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh
 
+ Bộ phận thực hiện là cơ, các nội quan…
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top