Trang chủ » Giải bài tập Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Giải bài tập Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 1: 

Đề bài: Sinh trưởng ở thực vật là gì ?
 
Lời giải chi tiết
 
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Sinh trưởng thứ cấp là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày ( đường kính) của cây  do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên ( tầng sinh bần, tầng sinh mạch)  tạo ra.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?
 
Lời giải chi tiết
 
Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm.
 
Khi cắt ngang thân ta sẽ thấy các vòng năm là những vòng tròn đồng tâm có màu sáng và tối khác nhau. Vòng màu sẫm nhạt gồm các mạch ống rộng và thành mỏng, vòng màu sẫm tối gồm các mạch ống có thành dày hơn.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.
 
Lời giải chi tiết
 
Thực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây ít bị mất nước. Vì vậy cây ở trong bóng tối mọc vống lên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top