Trang chủ » Giải bài tập Bài tập ôn Chương II. Phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Giải bài tập Bài tập ôn Chương II. Phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Câu 1: Chứng minh đẳng thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức:

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

x2 + 10x + 25 ≠ 0 ⇔ (x + 5)2 ≠ 0 ⇔ x ≠ – 5

x – 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ 5

Vậy điều kiện để biểu thức xác định là x ≠ 5 và x ≠ – 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top