Trang chủ » Giải bài tập Benzen SGK hóa học 9

Giải bài tập Benzen SGK hóa học 9

Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:

A. Phân tử có vòng 6 cạnh.
B. Phân tử có ba liên kết đôi.
C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.
D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: C

Bài 2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao?

Hướng dẫn giải: Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).

Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

a) Phương trình phản ứng:

C6H6Br + Br2 Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9 C6H5Br + HBr
P.ư:  0,1       0,1        0,1      (mol)

b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.

Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:

Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x (100/80) = 9,75 gam.

Bài 4. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

a) Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

b) CH2 = CH – CH = CH2

c) CH3-C ≡ CH 

d) CH3-CH3

Hướng dẫn giải

Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.

Các phương trình phản ứng hóa học:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

Mời các bạn tham khảo bài tiếp theo: Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top