Trang chủ » Giải bài tập Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK hóa học 9

Giải bài tập Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK hóa học 9

Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

  • Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  • Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol

2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O
  Tỉ lệ:     2                       2x         y (mol)
   P,ư:     0,1                    0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top