Trang chủ » Giải bài tập Chống ô nhiễm tiếng ồn SGK vật lý 7

Giải bài tập Chống ô nhiễm tiếng ồn SGK vật lý 7

1. Bài C2 trang43 sgk vật lí 7

C2. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

a) Tiếng hét rất to sát tai.

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô…

c) Nhà ở cạnh chợ.

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ.

Hướng dẫn giải:

Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là:

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô…

c) Nhà ở cạnh chợ.

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ.

2. Bài C3 trang44 sgk vật lí 7

C3. Từ những thông tin về các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn giao thông nêu trên, hãy điền các biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Cách làm giảm tiếng ồn

Biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn

Tác động vào nguồn âm

 

Phân tán âm trên đường truyền

 

Ngăn không cho âm truyền tới tai

 

Hướng dẫn giải:

Cách làm giảm tiếng ồn

Biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn

Tác động vào nguồn âm

Treo biển “cấm bóp còi” tại những nơi gần trường học, bệnh viện.

Phân tán âm trên đường truyền

Trồng nhiều cây xanh để âm truyền đến gặp lá cây sẽ phản xạ theo hướng khác nhau.

Ngăn không cho âm truyền tới tai

Xây tường chắn, làm trần nhà, tường nhà dày bằng xốp, làm tường phủ dạ nhung, đóng cửa để ngăn bớt âm.

3. Bài C4 trang 44 sgk vật lí 7

C4. a) Hãy nêu tên một số vật liệu thường dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít.

b) Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm

Hướng dẫn giải:

a) Những vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít là: Gạch, bê tông, gỗ…

b) Những vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm là: Kính, lá cây…

4. Bài C5 trang 44 sgk vật lí 7

C5. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được đối với hình vẽ 15.2; 15.3.

Hướng dẫn giải:

– Những biện pháp ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được:

– Với hình 15.2 SGK: Yêu cầu trong giờ làm việc tiếng ồn máy khoan phát ra không quá 80 dB, người thợ khoan cần dùng bông nút kín tai hoặc đeo cái bịt tai lúc làm việc…

– Với hình 15.3 SGK: Ngăn cách giữa lớp học và chợ bằng cách đóng cửa phòng học, xây tường chắn, trồng cây xanh, di chuyển lớp học hoặc chợ đi nơi khác…

5. Bài C6 trang 44 sgk vật lí 7

C6. Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

Hướng dẫn giải:

Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể là:

– Tiếng ồn họp chợ vào sáng sớm hằng ngày. Biện pháp: Đóng cửa phòng, xây tường chắn, trồng cây xung quanh, làm tường cách âm, làm cửa kính cách âm…

– Tiếng máy khoan, máy cắt, nổ mìn, phá đá. Biện pháp: Bịt , nút tai khi làm việc.

– Tiếng lợn kêu vào sáng sớm hằng ngày tại lò mổ biện pháp: đề nghị chuyên lò mổ tới nơi xa dân cư sinh sống, xây tường chắn xung quanh…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top