Trang chủ » Giải bài tập Diện tích xung quanh của hình chóp SGK Toán 8

Giải bài tập Diện tích xung quanh của hình chóp SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 8 trang 119: Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…) ở các câu dưới đây:

a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là …

b) Diện tích mỗi mặt tam giác là … cm2.

c) Diện tích đáy của hình chóp đều là … cm2.

d) Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là … cm2.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Lời giải

a) Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là 4

b) Diện tích mỗi mặt tam giác là frac{1}{2}. 4.6 = 12 cm2.

c) Diện tích đáy của hình chóp đều là 4.4 = 16 cm2.

d) Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là 12.4 = 48 cm2.

Bài 40 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 41 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như hình đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Lời giải:

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 42 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho trên hình 125.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Gọi O là giao điểm giữa hai đường chéo của hình vuông đáy.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Vậy độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều là 9,35cm.

Bài 43 (trang 121 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.126).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top