Trang chủ » Giải bài tập Etilen SGK hóa học 9

Giải bài tập Etilen SGK hóa học 9

Bài 1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 – CH3             b) CH2 = CH2                 c) CH2 = CH – CH = CH2.

Hướng dẫn giải

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

Bài 2. Điền từ thích hợp "có" hoặc "không" vào các cột sau

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dd Brom

Phản ứng trùng hợp

Tác dụng với oxi

Metan

 

 

 

 

Etilen

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dd Brom

Phản ứng trùng hợp

Tác dụng với oxi

Metan

không

không

không

Etilen

có 1 liên kết đôi

Bài 3. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Hướng dẫn giải: Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

Bài 4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải.

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

       C2H4 + 3O2 Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 92CO2 + 2H2O
p.ư:  0,2      0,6        0,4        (mol)

Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top