Trang chủ » Giải bài tập Hiệu điện thế SGK vật lý 7

Giải bài tập Hiệu điện thế SGK vật lý 7

Câu 1: Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

  • Pin tròn:…….V
  • Acquy của xe máy: …….V
  • Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: …….V.

Bài giải:

  • Pin tròn: 1,5V
  • Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V
  • Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: 220V

Câu 2: Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Giải bài tập trang 69, 70, 71 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải:

1. Một chốt của vôn kế có ghi dấu "+" (cực dương), chốt kia có ghi dấu "-" (cực âm).

2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. Vôn kế hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1

Giải bài tập trang 69, 70, 71 SGK Vật lý lớp 7

Câu 3: Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Giải bài tập trang 69, 70, 71 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải: Số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.

Câu 4: Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = ….mV

b) 6kV = ….V

c) 110V = …..kV

d) 1200mV = …..V

Bài giải:

a) 2,5V = 2500mV

b) 6kV = 6000V

c) 110V = 0,110kV

d) 1200mV = 1,200V

Câu 5: Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó?

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu?

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu?

Giải bài tập trang 69, 70, 71 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải:

a) Dụng cụ này gọi là vôn kế. Kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó.

b) Dụng cụ này có GHĐ là 45V và ĐCNN là 1V.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị 3V.

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị là 42V.

Câu 6: Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V        b) 6V     c) 12V

Có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1)  20V       2) 5V         3) 10V

Bài giải:

a) Dùng vôn kế 2) có GHĐ 5V

b) Dùng vô kế 3) có GHĐ 10V

c) Dùng vôn kế 1) có GHĐ 20V

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top