Trang chủ » Giải bài tập Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit SGK hóa học 9

Giải bài tập Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit SGK hóa học 9

Bài 1: (Trang 21 SGK Chương 1 – Hóa học lớp 9)

Có những oxit sau: SO2, CuO, CaO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải bài 1

a) Những oxit tác dụng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Những oxit tác dụng với HCl là CuO, Na2O,CaO

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HCl → CaCl+ H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO2 và CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 2: (Trang 21 SGK Chương 1 – Hóa học lớp 9)

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          (2) CuO;       (3) Na2O;          (4) CO2;          (5) P2O5

Hướng dẫn giải bài 2

Cả 5 oxit đã cho đều có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, P đều tác dụng được với oxi

 Bài tập môn Hóa học lớp 9

b) Các oxit CuO, CO2 có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

Thí dụ:  

 Bài tập môn Hóa học lớp 9

Bài 3: (Trang 21 SGK Chương 1 – Hóa học lớp 9)

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất?

Viết các phương trình hóa học

Hướng dẫn giải bài 3:

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2  → CaSO3 + H2O

Khí CO không phản ứng, thoát ra và được thu lấy.

Bài 4: (Trang 21 SGK Chương 1 – Hóa học lớp 9)

Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric?

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Hướng dẫn giải bài 4:

Viết các PTHH của phản ứng giữa H2SO4 với CuO và H2SO4 đặc với Cu. Dựa vào các PTHH, ta biện luận muốn thu được n mol CuSO4 cần bao nhiêu mol H2SO4.

Bài 5: (Trang 21 SGK Chương 1 – Hóa học lớp 9)

Hướng dẫn một số phản ứng hóa học

(3) SO2 + NaOH (dd)

(6) SO2 + H2O

(8) Na2SO3 + H2SO4 loãng

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top