Trang chủ » Giải bài tập Máy biến thế SBT vật lý 9

Giải bài tập Máy biến thế SBT vật lý 9

Bài 37.1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Máy biến thế dùng để:

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Trả lời:

Chọn D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Bài 37.2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Trả lời:

Ta có: U1/U2 = n1/n2 ⇒ U2 = U1.n2/n1 = 12V

Bài 37.3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Trả lời:

Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.

Bài 37.4 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ nào ? Cuộn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện?

Trả lời:

Phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ là:

n1/n2 = U1/U2 = 20000/2000 = 10

Cuộn dây có ít vòng được mắc vào hai cực của máy phát điện.

Bài 37.5 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.

B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Trả lời:

Chọn C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top