Trang chủ » Giải bài tập Nhiên liệu SGK hóa học 9

Giải bài tập Nhiên liệu SGK hóa học 9

Bài 1. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ             b) thiếu               c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Hướng dẫn giải: Câu a đúng, câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết. Câu c sai vì khi đo phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư

Bài 2. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Hướng dẫn giải: Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chất rắn.

Bài 3. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau:

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c) Đẩy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Hướng dẫn giải

a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí

b) Tăng lượng oxi (có trong không khí) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn

c) Giảm lượng oxi (có trong không khí) để hạn chế quá trình cháy.

Bài 4. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

 

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải: Trường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top