Trang chủ » Giải bài tập Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ SGK vật lý 9

Giải bài tập Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ SGK vật lý 9

Câu 1. Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A' là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt

Hướng dẫn giải: Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt), ta thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của ghim A qua miếng thủy tinh. Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy ghim A' có nghĩa là A' đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt. Vậy đường nối các vị trí A, I, A' là đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim A tới mắt

Câu 2. Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ

Hướng dẫn giải:

  • Tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt), bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh.
  • Khi tia sáng truyền từ không khí vào các môi trường trong suốt khác thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Câu 3. Trên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, A là vị trí thực hiện của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là mặt nước. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi tới mắt

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải:

  • Nối B với M cắt PQ tại I
  • Nối I với A ta có đường truyền của tia sáng tới mắt: AIM

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Vật lý lớp 9

Câu 4. Ở hình 41.3 (SGK), SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK.

Hướng dẫn giải: IG là đường biểu diễn tia khúc xạ của tia tới SI

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top