Trang chủ » Giải bài tập SBT vật lý lớp 7. Bài 13: Môi trường truyền âm

Giải bài tập SBT vật lý lớp 7. Bài 13: Môi trường truyền âm

Bài 13.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không

B. Tường bêtông

C. Nước biển

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Giải

=> Chọn A

Bài 13.2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao?

Giải

Vì cá nghe được tiếng chân người được truyền qua môi trường đất, rồi nước.

Bài 13.3 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

Giải

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận tốc truyền ánh sáng trong không khí là 300.000km/s, chính vì vậy ta thấy tia chớp trước khi ta nghe thấy tiếng sét.

Bài 13.4* trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7

Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đền chỗ sét đnahs là bao nhiêu không?

Giải:

Khoảng 1km (340m/s x 3s = 1.020m ≈ 1km)

Bài 13.5 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trò chơi “Điện thoại”.

  • Vật liệu: 2 Ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy; 2 miếng nilông (rộng hơn đáy ống bơ); 2 sợi dây chun; 1 sợi chỉ dài từ 20 đến 30 mét; 2 mẩu que tăm.
  • Cách làm: Dùng sợi dây chun buộc chặt miếng nilông vào một đáy mỗi ống bơ. Đục 1 lỗ nhỏ ở giữa đáy mỗi ống bơ. Nối 2 ống bơ với nhau bằng sợi chỉ luồn vào lỗ giữa đáy mỗi ống và chốt đầu sợi chỉ ở mỗi lỗ với ống bơ bởi một que tăm buộc ngang.
  • Cách chơi: Hai em tham gia, mỗi em cầm 1 ống bơ và đứng ở khoảng cách sợi chỉ vừa đủ căng. Một em đặt sát miệng vào ông bơ và gọi bạn. Em kia áp tai vào ông bơ sẽ nghe thấy rõ tiếng gọi của bạn.

Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường nào?

Giải

Âm đã truyền từ miệng bạn này qua đến tai bạn kia qua môi trường không khí và chất rắn.

Bài 13.6 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Kết luận nào sau đây là sai?

A. Vận tốc ầm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s.

B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s

C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s

D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s

Giải

Chọn D

Bài 13.7 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Những môi trường dưới đầy có thể truyền được âm không?

Giải bài tập SBT vật lý lớp 7. Bài 13: Môi trường truyền âm

Trả lời:

Môi trường có thể truyền âm: tường gạch; nước sôi; tấm nhựa; không khí loãng; khí Hiđrô; sắt nóng chảy; sàn gỗ; bông; cao su

Môi trường không truyền âm: chân không

Bài 13.8 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hi trong chất rắn.

B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ ha trong chất rắn

C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ trong chất khí.

D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, lớn trong chất rắn.

Trả lời:

Chọn B

Bài 13.9 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

A. 1700m

B. 170m

C. 340m

D. 1360m

Giải

=> Chọn A

Vì s = v.t = 5. 340 = 1700m

Bài 13.10 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Độ cao của âm

B. Độ to của âm

C. Biên độ của âm

D. Cả A và B

Trả lời:

Chọn A

Bài 13.11 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Vì sao chân không không truyền được âm?

Hướng dẫn:

Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm dao động, nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở gần nó cũng dao động theo. Dao động của các hạt này lại truyền cho các hạt bên cạnh, cứ như thế, âm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động, nên ta nghe được âm.

Trong chân không không có các hạt vật chất, vì vậy nố không có gi để có thể dao động được, nên chân không không truyền được âm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top