Trang chủ » Giải bài tập Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song SGK vật lý 7

Giải bài tập Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song SGK vật lý 7

1. Bài C1 trang 80 sgk vật lí 7

C1. Quan sát hình 28.1 a và 28.1 b để nhận biêt hai bóng đèn được mắc song song:

– Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ đó là những mạch rẽ nào?

– Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính.

Hướng dẫn giải:

– Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn

– Các mạch rẽ là: M12N và M34N

– Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

2. Bài C2 trang 80 sgk vật lí 7

C2. Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a

Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

Tháo một bóng đèn, đóng công tắc. Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó trước đó.

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).

3. Bài C3 trang 81 sgk vật lí 7

C3. Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

a) Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

Hướng dẫn giải:

Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

4. Bài C4 trang 81 sgk vật lí 7

C4. Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN.

5. Bài C5 trang 81 sgk vật lí 7

C5. Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top