Trang chủ » Giải bài tập Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng SGK vật lý 7

Giải bài tập Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng SGK vật lý 7

1. Bài C3 trang 18 sgk vật lý 7

C3. Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ tang hay giảm?

Bài giải:

Di chuyển gương ra xa mắt hơn thì bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm.

2. Bài C2 trang 18 sgk

C2. Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài giải:

Sau khi thực hành thí nghiệm rút ra nhận xét: Vùng nhìn thấy của gương giảm

3. Bài C1 trang 18 sgk vật lý 7

C1. Cho một gương phẳng (hình 6.1) và một bút chì.

a) Hãy tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây:

– Song song, cùng chiều với vật.

– Cùng phương, ngược chiều với vật.

b) Vẽ ảnh của cái bút chì trong hai trường hợp trên.

Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài giải:

– Ảnh song song, cùng chiều với vật: Đặt bút chì song song với gương (H1).

Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

– Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật: Đặt bút chì vuông góc với gương (hình H2)

Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

4. Bài C4 trang 18 sgk vật lý 7

C4. Một người đứng trước gương phẳng (h 6.3). Hãy dùng cách vẽ ảnh của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường ở phía sau. Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn thấy?

Bài giải:

Vẽ ảnh M' và N' của hai điểm M và N

Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Nhìn thấy điểm M vì tia phản xạ trên gương vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh M' của M

Không nhìn thấy điểm N vì không có tia phản xạ lọt vào mắt ta nên ta không nhìn thấy ảnh N' của N

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top