Trang chủ » Giải bài tập Tính chất tia phân giác của một góc SGK toán 7

Giải bài tập Tính chất tia phân giác của một góc SGK toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 68: Dựa vào cách gấp hình, hãy so sánh các khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy.

Lời giải

Khoảng cách từ M đến Ox = Khoảng cách từ M đến Oy

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 69: Dựa vào hình 29, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 1.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Lời giải

– Giả thiết: Góc xOy có Oz là tia phân giác

MA ⊥ Ox tại A; MB ⊥ Oy tại B

– Kết luận: MA = MB

Trả lời câu hỏi Tập 2 Bài 5 trang 69: Dựa vào hình 30, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 2.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Lời giải

– Giả thiết: M nằm bên trong góc xOy

MA ⊥ Ox tại A; MB ⊥ Oy tại B

MA = MB

– Kết luận: OM là tia phân giác góc xOy

Bài 31 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Hình 31 cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề:

Áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia.

Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ được đường thẳng b.

Gọi M là giao điểm của a và b, ta có OM là tia phân giác của góc xOy.

Hãy chứng minh tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân giác của góc xOy.

(Gợi ý: Dựa vào bài tập 12 chứng minh các khoảng cách từ M đến Ox và đến Oy bằng nhau (do cùng bằng khoảng cách hai lề của chiếc thước) rồi áp dụng định lí 2)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Hình 31

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

(Từ bài tập 12 ta biết rằng: độ dài đường vuông góc giữa hai đường thẳng song song chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.)

Gọi A, B lần lượt là chân đường cao hạ từ M xuống Ox, Oy => MA, MB lần lượt là khoảng cách từ M đến Ox, Oy.

Theo cách vẽ bằng thước hai lề và từ bài tập 12 ta suy ra: MA = MB (cùng bằng khoảng cách hai lề của thước) hay điểm M cách đều hai cạnh của góc xOy.

Áp dụng định lý 2 suy ra: OM là tia phân giác của góc xOy.

Bài 32 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 (h.32) nằm trên tia phân giác của góc A.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Hình 32

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B và C của ΔABC.

Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC

Vì M nằm trên tia phân giác của góc B1 nên MH = MI

Vì M nằm trên tia phân giác của góc C1 nên MH = MK

Suy ra: MI = MK

=> M thuộc phân giác của góc A (Định lí 2)

Bài 33 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O.

a) Chứng minh hai tia phân giác Ot, Ot' của một cặp góc kề bù tạo thành một góc vuông.

b) Chứng minh rằng: Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot' thì M cách đều hai đường thẳng xx' và yy'.

c) Chứng minh rằng: Nếu điểm M cách đều hai đường thẳng xx', yy' thì M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot'.

d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx' và yy' bằng bao nhiêu?

e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx', yy'.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Hình 33

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

e) Từ các câu trên ta có nhận xét: tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx', yy' là các đường phân giác tạo bởi các góc của hai đường thẳng đó.

Bài 34 (trang 71 SGK Toán 7 tập 2): Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng:

a) BC = AD;

b) IA = IC, IB = ID;

c) Tia OI là tia phân giác của góc xOy.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

(kí hiệu cmt là chứng minh trên)

Bài 35 (trang 71 SGK Toán 7 tập 2): 35. Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h.34) và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

Gợi ý: Áp dụng bài tập 34.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Hình 34

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

– Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng. (Áp dụng bài 34 ta coi mảnh sắt có hình dạng như góc xoy)

– Trên cạnh thứ nhất lấy hai điểm phân biệt A, B; trên cạnh thứ hai lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC và OB = OD.

– Gọi I là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng OI chính là tia phân giác của góc này

Chứng minh tương tự như bài 34 (trang 71 sgk Toán 7 tập 2) để chứng minh OI là tia phân giác của góc này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top