Trang chủ » Giải bài tập Truyền tải điện năng đi xa SGK vật lý 9

Giải bài tập Truyền tải điện năng đi xa SGK vật lý 9

Bài C1 – Trang 99 – SGK Vật lí 9

C1. Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách nào?

Hướng dẫn:

Muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ta có thể giảm điện trở R hoặc tăng hiệu điện thế U.

Bài C3 – Trang 99 – SGK Vật lí 9

C3. Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì? Muốn vậy chúng ta phải làm gì?

Trả lời:

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi rất nhiều, vì nó tỉ lệ nghịch với U2. Muốn vậy chúng ta phải chế tạo được các máy tăng hiệu điện thế.

Bài C4 – Trang 99 – SGK Vật lí 9

C4. Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500000V với khi dùng hiệu điện thế 100000V.

Hướng dẫn giải.

Từ công thức  P_{hp}=frac{R.P^2}{U^2}

Ta thấy rằng, nếu hiệu điện thế tăng frac{500000}{100000}=5 lần thì công suất hao phí giảm được 52 = 25 lần.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top