Trang chủ » Giải bài tập Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua SGK vật lý 9

Giải bài tập Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua SGK vật lý 9

C1 trang 65 sgk Vật lí lớp 9

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Hướng dẫn giải:

Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.

Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

C2 trang 65 sgk Vật lí lớp 9

Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?

Hướng dẫn giải:

Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.

C3 trang 65 sgk Vật lí lớp 9

Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm?

Hướng dẫn giải:

Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ cũng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia

C5 trang 67 sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 24.5 có một kim nam châm bị vẽ sai chiều. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng. Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Hướng dẫn giải:

Kim nam châm bị vẽ sai chiều là kim số 5. Dòng điện chạy qua các vòng dây có chiều đi ra ở đầu dây B

C6 trang 67 sgk Vật lí lớp 9

Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây.
Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Hướng dẫn giải:

Đầu A của ống dây là cực Bắc, đầu B là cực Nam.

C4 trang 67 sgk Vật lí lớp 9

Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thứ nhất ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình 24.4. Xác định tên các cực của ống dây.

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Hướng dẫn giải:

Đầu A của ống dây là cực Bắc, đầu B là cực Nam

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top