Trang chủ » Giải bài tập vật lý 12, Bài 21. Điện từ trường

Giải bài tập vật lý 12, Bài 21. Điện từ trường

Bài 1 (trang 111 SGK Vật Lý 12): Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Lời giải:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Bài 2 (trang 111 SGK Vật Lý 12): Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Lời giải:

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

Bài 3 (trang 111 SGK ): Điện từ trường là gì?

Lời giải:

Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Bài 4 (trang 111): Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 111 SGK Vật Lý 12): Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. có điện trường

B. có từ trường

C. có điện từ trường

D. không có các trường nói trên.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 6 (trang 111 SGK Vật Lý 12): Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top