Trang chủ » Top 24 giải phương trình 2x 6 0 đầy đủ nhất

Top 24 giải phương trình 2x 6 0 đầy đủ nhất

Top 24 giải phương trình 2x 6 0 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giải phương trình 2x 6 0 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

A. Phương pháp giải

Để chứng minh hai phương trình tương đương, ta có thể sử dụng một trong các cách sau:

 + Chứng minh hai phương trình có cùng tập nghiệm.

 + Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi phương trình này thành phương trình kia.

* Hai qui tắc biến đổi phương trình:

 + Qui tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

 + Qui tắc nhân: Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xét xem các phương trình sau có tương đương không?

a) 3x = 3 và x – 1 = 0

b, x + 3 = 0 và 3x + 9 = 0.

a, Ta có 3x = 3 ⇔ 3x – 3 = 0 ⇔ 3(x – 1) = 0 ⇔ 3(x – 1) : 3 = 0 : 3 ⇔ x – 1 = 0

Vậy 3x = 3 ⇔ x – 1 = 0

b, Ta có x + 3 = 0 ⇔ 3(x + 3) = 0.3 ⇔ 3x + 9 = 0

Vậy x + 3 = 0 ⇔ 3x + 9 = 0.

Ví dụ 2: Xét xem các phương trình sau có tương đương không?

a, x – 2 = 0 và (x – 2)(x – 3) = 0

Xem thêm: Top 14 giải bài tập sbt toán 9 chi tiết nhất

b, 2x – 6 = 0 và x(x – 3) = 0

Hướng dẫn giải:

a, Phương trình x – 2 = 0 có tập nghiệm S = {2},

phương trình (x – 2)(x – 3) = 0 có tập nghiệm S = {2; 3}

Vậy 2 phương trình x – 2 = 0 và (x – 2)(x – 3) = 0 không tương đương

b, Phương trình 2x – 6 = 0 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3

⇒ phương trình 2x – 6 = 0 có tập nghiệm S = {3}

Phương trình x(x – 3) = 0 có tập nghiệm S = {0;3}

Vậy 2 phương trình 2x – 6 = 0 và x(x – 3) = 0 không tương đương

Ví dụ 3: Xét xem hai phương trình x + 2 = 0 và Cách chứng minh hai phương trình tương đương cực hay, có đáp án | Toán lớp 8 Cach Chung Minh Hai Phuong Trinh Tuong Duong Cuc Hay A01 có tương đương không?

Hướng dẫn giải:

Ta có x = -2 là nghiệm của phương trình x + 2 = 0.

Với x = -2 phương trình Cách chứng minh hai phương trình tương đương cực hay, có đáp án | Toán lớp 8 Cach Chung Minh Hai Phuong Trinh Tuong Duong Cuc Hay A01 vô nghĩa.

Vậy hai phương trình đã cho không tương đương.

C. Bài tập vận dụng

Bài 1: Phương trình x – 1 = 0 tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau?

Xem thêm: Top 8 đồ thị của hàm số y ax

 A. x = 1 .

 B. x = -1

 C. x2 + 1 = 0

 D. x2 – 1 = 0

Bài 2: Phương trình 3x – 6 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây ?

 A. x2 – 4 = 0.

 B. x – 6 = 0.

 C. x = 3

 D. (x – 2)(x2 + 1) = 0.

Bài 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng.

 A. x = 0 và x(x + 1) = 0 là hai phương trình tương đương.

 B. 3x + 2 = x + 8 và 6x + 4 = 2x + 16 là hai phương trình tương đương.

 C. x = 2 và │x│ = 2 là hai phương trình tương đương.

 D. x2 = 1 và x2 = x là hai phương trình tương đương.

Bài 4: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem thêm: Top 10 một hội nghị có 15 nam 6 nữ

 A. x – 3 = 0 và 3x = 9 là hai phương trình tương đương.

 B. 2x + 1 = 1 và 3x = 0 là hai phương trình tương đương.

 C. 2x – 4 = 0 và x2 = 4 là hai phương trình tương đương.

 D. 3x + 5 = x – 3 và 2x -1 = 3x + 3 là hai phương trình tương đương.

Bài 5: Xét sự tương đương của các phương trình sau ?

a, 18x + 5 = 8x + 15 và 10x = 10

b, 2x – 1 = 2 và (2x – 1)x = 2x.

Bài 6: Xét sự tương đương của các phương trình sau ?

a, 2x – 3 = 9 và (2x – 3)x = 9x.

b, │3x│ = 6 và │x│ = 2.

Bài 7: Chứng minh hai phương trình Cách chứng minh hai phương trình tương đương cực hay, có đáp án | Toán lớp 8 Cach Chung Minh Hai Phuong Trinh Tuong Duong Cuc Hay A04 và x + 3 = 4x + 4 tương đương.

Bài 8: Khẳng định Cách chứng minh hai phương trình tương đương cực hay, có đáp án | Toán lớp 8 Cach Chung Minh Hai Phuong Trinh Tuong Duong Cuc Hay A05 và 2x = 4 là hai phương trình tương đương đúng hay sai ? Vì sao ?

Bài 9: Xét xem các phương trình sau có tương đương hay không?

a, x + 1 = x và x2 + 1 = 0.

b, x + 2 = 2 và (x + 2)(x – 2)= 2(x – 2).

Bài 10: Chứng minh các phương trình │x – 1│ = 2 và (x + 1)(x – 3) = 0 tương đương:

Top 24 giải phương trình 2x 6 0 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải phương trình a,2x-6=0 b,| x-3 | =1-3x – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.99 (779 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình a,2x-6=0 b,| x-3 | =1-3x. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo …

Cho phương trình 2x – 6 0. Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên là đường thẳng?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 4.59 (586 vote)
 • Tóm tắt: Cho phương trình 2x – 6 = 0. Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên là đường thẳng? … Giải bởi Vietjack. Đáp án B.

  Tập nghiệm của phương trình 2x – 6 0 là:

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 4.42 (476 vote)
 • Tóm tắt: Tập nghiệm của phương trình 2x – 6 = 0 là: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Giải phương trình 2x – 6 0

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.31 (513 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Luyện Tập 247. Cách giải nhanh bài tập này. Ta có 2x – 6 = 0 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3. Vậy tập nghiệm của phương trình là {3} …

Phương trình 2x 6 0 có nghiệm là

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.14 (331 vote)
 • Tóm tắt: D. Giải phương trình 2x – 6 = 0. A. B. C …

Hỏi x 3 là nghiệm của phương trình nào? 

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 3.97 (506 vote)
 • Tóm tắt: A. 2x + 6 = 0 · B. 6 – 2x = 0 · C. 3 + x = 0 · D. 3x + 1 = 0 · Xét phương án B: Với x = 3 thì. VT = 6 – 2x = 6 – 2.3 = 0 = VP. Do đó, x = 3 là nghiệm của phương …

Xem thêm: Top 10+ it was a nasty memory đầy đủ nhất

Cho bất phương trình (2x 3y – 6 < 0 , ,(1) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 3.64 (516 vote)
 • Tóm tắt: Cho bất phương trình (2x + 3y – 6 <= 0 , ,(1) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Giải phương trình: 2x – 6 0

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.53 (436 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình: 2x – 6 = 0 A x = 6 B x = 2 C x = 3 D x = -3 Giải thích:2x – 6 = 0 2x = 6 x = 3.

Tích các nghiệm của phương trình x3 4×2 x – 6 0 là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.25 (302 vote)
 • Tóm tắt: Khi đó vế phải bằng 0. + Phân tích đa thức ở vế phải thành nhân tử. Bước 2: Giải phương trình và kết luận. Ví dụ 2. Giải phương trình: (x + 1)(2x – 3) = 0.

giải phương trình x{4} – 2x{3} x -6 0

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 3.07 (487 vote)
 • Tóm tắt: giải phương trình $x^{4} – 2x^{3} +x -6 =0$ – posted in Phương trình – hệ phương trình – bất phương trình: giải phương trình $x^{4} – 2x^{3} …

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 1,2x < -6

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 2.79 (56 vote)
 • Tóm tắt: b) 3x + 4 > 2x + 3. Lời giải: a) Ta có:1,2x < -6. ⇔ 1 …

Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình 2x – 6 0? A. 2x 6 0. B. 3x – 12 0. C. 4 – 2x 0

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.74 (186 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án:Không có đáp án thỏa mãn đề bài. Giải thích các bước giải: PT tương đương khi có cùng nghiệm. `2x-6=0`. `<=>2x=6`. `<=>x=3`.

Xem thêm: Top 10 chất nào dưới đây không phải là este đầy đủ nhất

Số nghiệm của phương trình (|2 x-6|-2 x60) là:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.76 (124 vote)
 • Tóm tắt: Chính xác Xem lời giải. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án. ADSENSE. Môn: Toán Lớp 10. Chủ đề: Hàm số, đồ thị và ứng dụng. Bài: Phương trình …

Cho phương trình 2x – 6 0. Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên là đường thẳng?

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.52 (78 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích. Ta có: 2x – 6 = 0 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3 Do đó, đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình đã cho là đường thẳng song song trục tung Oy.

Giải phương trình 2x+6=0 – Trịnh Bá Đức – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2.55 (111 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình 2x+6=0 · Câu trả lời (5) · Các câu hỏi mới …

Help me 3 câu này đi m.n

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.37 (51 vote)
 • Tóm tắt: Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là Phương trình x+1 = 2 + x có nghiệm Phương trình 3x – 4 = 9 + 2x tương đương với phương trình.

Cho phương trình 2x – 6 0. Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên là đường thẳng?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.39 (169 vote)
 • Tóm tắt: D. Trùng với đường thẳng 3x + 9 = 0. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Toán lớp 9 Bài 1 (có đáp án): Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tập nghiệm của phương trình 2 x 6 0 là

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.21 (173 vote)
 • Tóm tắt: Đề thi HK2 môn Toán 8 năm 2018 – 2019 Phòng GD & ĐT huyện Khoái Châu. Lớp 8 Toán học Lớp 8 – Toán học. Giải phương trình 2x – 6 = 0.

Xem thêm: Top 20+ bài 26 cơ cấu nền kinh tế chính xác nhất

Giải x 2x-6=0 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.05 (133 vote)
 • Tóm tắt: Chương trình giải bài tập miễn phí cung cấp đáp án và lời giải từng bước cho bài tập đại số, … Giải x 2x-6=0 … Cộng 6 6 cho cả hai vế của phương trình.

Giải phương trình: x3 – 3×2 – 2x + 6 = 0 – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 2.02 (104 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình: x3 – 3×2 – 2x + 6 = 0.

Giải phương trình 2x – 6 0

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 1.89 (128 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình 2x – 6 = 0 Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

2x-3y-6 = 0 | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 1.85 (191 vote)
 • Tóm tắt: 2x−3y−6=0 2 x − 3 y − 6 = 0. Hãy giải phương trình. Đáp án. x=32y+3 x = 3 2 y + 3. circle-check-icon. Hãy tìm nghiệm của x x. Hãy tìm nghiệm của y y.

Giải phương trình 2x – 6 0

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 1.72 (126 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Cách giải nhanh bài tập này. Ta có 2x – 6 = 0 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3. Vậy tập nghiệm của phương trình là {3} …

Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 1.68 (196 vote)
 • Tóm tắt: Vậy phương trình có nghiệm x = 3. Đúng 0. Bình luận (0). Đặng Quý. 2 tháng 6 2017 lúc 12:35. 2x-6=0. <=>2x=6. <=>x=3. vậy phương trình có tập nghiệm là S={3 …
Scroll to Top