Trang chủ » Top 20+ giai sbt li 9 chính xác nhất

Top 20+ giai sbt li 9 chính xác nhất

Top 20+ giai sbt li 9 chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giai sbt li 9 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video giai sbt li 9

Hướng dẫn giải SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Mục lục

Bài 1 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:

Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi U = 36V là:

Bài 2 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9:

1.2. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi đó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

Tóm tắt:

U1 = 12V ; I1 = 1,5 A ; I2 = I1 + 0,5 A ; U2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:, Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải là :

Bài 3 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9:

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3 A. Một bạn học viên nói rằng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15 A. Theo em hiệu quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Tóm tắt:

Xem thêm: Top 11 lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động

U1 = 6V ; I1 = 0,3 A ; U2 = U1 – 2 V ; I2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:,trong đó U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây dẫn khi đó có cường độ là

Kết quả I = 0,15 A là sai vì đã nhầm là hiệu điện thê giảm đi hai lần. Theo đầu bài, hiệu điện thế giảm đi 2V tức là còn 4V. Khi đó cường độ dòng điện là 0,2 A.

Bài 4 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây thì dòng điện chạy qua có cường độ 6 mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế là : A. 3V B. 8V C. 5V D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V ; I1 = 6 mA = 0,006 A ; I2 = I1 – 4 mA = I1 – 0,004 A ; U2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:,trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ Muốn cho dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là

Chọn câu D : 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc vào như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó A. Không đổi khác khi đổi khác hiệu điện thế B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Chọn C. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn nhờ vào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó bởi công thức : I = U / R

Trong đó R là điện trở của dây dẫn và là hằng số với dây dẫn đó.

Xem thêm: Top 8 on july 20 1969 neil armstrong đầy đủ nhất

Vì vậy cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào đầu hai dây dẫn đó.

Bài 6 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này đổi khác như thế nào ? A. Tăng 4 lần B. Giảm 4 lần C. Tăng 2 lần D. Giảm 2 lần

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Chọn A. Tăng 4 lần vì hiệu điện thế tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện nên hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua day dẫn đó cũng tăng lên 4 lần.

Bài 7 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Đồ thị nào dưới đây màn biểu diễn sự nhờ vào cường độ dòng độ chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Chọn B vì đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Bài 8 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6 I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là bao nhiêu ? A. 7,2 V B. 4,8 V C. 11,4 V D. 19,2 V

Tóm tắt:

U1 = 12V ; I2 = I1 – 0,6 I1 = 0,4 I1 ; U2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:,trong đó I2 = I1 – 0,6I1 = 0,4I1

→ Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là:

Đáp án B.

Bài 9 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Ta biết rằng để tăng công dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn thì phải tăng cường mức độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tiễn thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy lý giải tại sao.

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Vì I nhờ vào vào U, nếu tăng U thì I tăng và ngược lại, tăng hiệu điện thế cũng thuận tiện và ít tốn kém hơn so với tăng cường mức độ dòng điện.

Bài 10 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 là bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?

Tóm tắt:

U1 = 7,2 V ; U2 = U1 + 10,8 V ; I1 / I2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:,trong đó U2 = U1 + 10,8 V = 7,2 + 10,8 = 18 V

→ Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V thì dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 là: lần.

Đáp số : 2,5 lần.

Bài 11 trang 5 sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng bao nhiêu để dòng điện này đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

Tóm tắt:

U1 = 10V ; I1 = 1,25 A ; I2 = 0,75 ; ΔU = U1 – U2 = ?

Xem thêm: Top 20 hệ thống thông tin marketing

Lời giải:

Ta có:

Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là : ∆ U = U1 – U2 = 10 – 6 = 4V.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài tập Vật lý 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn file PDF hoàn toàn miễn phí.

Top 25 giai sbt li 9 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải sách bài tập Lý 9 | Giải SBT Vật lý 9 ngắn nhất – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.99 (799 vote)
 • Tóm tắt: Tuyển tập loạt bài Giải SBT Vật lý 9 ngắn nhất. Trả lời toàn bộ các câu hỏi trong sách bài tập Vật lý 9 với lời giải, đáp án ngắn gọn, chi tiết, …

Giải Vở BT Vật Lý 9

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 4.63 (251 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập Vật Lý 9 | Lời giải hay SBT Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9: Giải bài tập vật lý 9 gồm Đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết …

Giải SBT Vật Lí 9 Bài 7: Sự Phụ Thuộc Của điện Trở Vào Chiều Dài Dây

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.21 (202 vote)
 • Tóm tắt: Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải SBT Vật Lí 9 Bài 5: Đoạn mạch song song #Giải… – IOShare

 • Tác giả: iostudy.net
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.02 (470 vote)
 • Tóm tắt: Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9. Tóm tắt: R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V. a) Rtđ = ? b) IA = ?; IA1 = ?; IA2 = ? Lời giải:.

Sách bài tập Vật Lí 9 | Giải sách bài tập Vật Lí 9 chi tiết | Giải SBT Vật Lí 9 | SBT Vật Lí lớp 9

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 3.79 (481 vote)
 • Tóm tắt: Với lời giải sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung SBT Vật Lí 9 giúp bạn làm bài tập trong SBT Vật Lí 9 một cách dễ dàng.

Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 6

 • Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.7 (233 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài xích 6.1 trang 16 SBT Vật lí 9. Tính điện trlàm việc tương đương Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối liền với R2.

Xem thêm: Top 12 phân biệt nguyên tố đại lượng và vi lượng

SBT Vật lý lớp 9 – Sachbaitap.com

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.51 (246 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Vật lý 9.

Giải sách Bài Tập Vật Lí 9

 • Tác giả: websosanh.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 3.31 (366 vote)
 • Tóm tắt: Sách – Giải sách bài tập Vật Lí 9 · Giáo Trình Hán Ngữ – Tập 1: Quyển Thượng.

Giải Sách Bài Tập Vật Lý Lớp 9

 • Tác giả: newshop.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.12 (591 vote)
 • Tóm tắt: Cuốn này sẽ giải toàn bộ các bài tập trong sách giáo khoa bài tập Vật Lý lớp 9, Sách cũng được biên soạn và giải dựa trên sách bài tập Vật Lý 9 chuẩn của bộ …

Giải SBT Vật lí 9 – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.9 (116 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập vật lí 9 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất.

SBT Vật lý 9 – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 2.88 (199 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập vật lí 9 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất – SBT Vật lý …

Giải bài tập SBT Vật lý 9: Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm

Giải bài tập SBT Vật lý 9: Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
 • Tác giả: dehoctot.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.68 (132 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập Định luật Ôm – SBT Vật lý 9: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của …

Xem thêm: Top 10+ use the correct form of the verbs

Giải sbt vật lí 9 bài 5

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.5 (86 vote)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5, 1 SBT, trong đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn A. Vì khi giảm dần điện trở R2 , hiệu điện thế U không đổi thì cường độ dòng điện I2 tăng nên cường độ I = I1 + I2 của dòng điện trong mạch chính cũng tăng.Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 17 Sgk Vật Lý 9 Bài 6 Trang 17, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 17, 18 …

SBT Vật lí 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm | Giải SBT Vật lí lớp 9

SBT Vật lí 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm | Giải SBT Vật lí lớp 9
 • Tác giả: dichvubachkhoa.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.4 (196 vote)
 • Tóm tắt: SBT Vật lí 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm | Giải SBT Vật lí lớp 9. 15/10/2022 – Dịch Vụ Bách Khoa – 26. Tailieumoi. vn ra mắt Giải sách bài …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: : Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế so với hai điện trở R1 và R2.a. Từ đồ thị này hãy tính trị số những điện trở R1 và R2 b. Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua mỗi điện trở …

Giải SBT Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch song song chi tiết

Giải SBT Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch song song chi tiết
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.49 (83 vote)
 • Tóm tắt: Giải SBT Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch song song chi tiết, giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1 và R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện mạch chính có cường …

Giải SBT Vật lí 9 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 2.25 (186 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập vật lí 9 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất.

Giải SBT Vật Lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn | Hay nhất Giải sách bài tập Vật Lí 9

 • Tác giả: leading10.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 2.15 (117 vote)
 • Tóm tắt: Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com … Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn …

Giải bài tập vật lý 9 trong sách bài tập bài 4

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2 (76 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp được pgdtxhoangmai.edu.vn sưu tầm và chia sẻ nhằm hướng …

Xem thêm: Top 9 so sánh p với 1

Giải bài tập Giải SBT Vật Lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Giải bài tập Giải SBT Vật Lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
 • Tác giả: elib.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 1.93 (121 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 9.2 trang 24 SBT Vật lý 9. Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất? A. Vonfram B …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Do điện trở phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn nên Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm: Các dây dẫn có chiều dài, tiết …

Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 9

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 1.91 (156 vote)
 • Tóm tắt: Sách Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 9 giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái …

Giải SBT vật lí 10 cánh diều | Soạn sách bài tập vật lí 10 cánh diều

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 1.7 (127 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) vật lí 10 cánh diều. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì …

Giải bài 1.2 trang 4 SBT Vật lí 9

 • Tác giả: vatlysupham.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 1.67 (200 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn Giải bài 1.2 trang 4 SBT Vật lí 9. Hy vọng với phương pháp giải bám sát chương trình sách giáo khoa giúp các em ôn luyện để đạt điểm cao trong …

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.63 (131 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 10 bài 4 đoạn mạch nối tiếp Sách bài tập (SBT) Vật lí 9. Câu 4.6: Cho hai điện trở, R1=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và…

Giải SBT Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp – Tailieumoi.vn

Giải SBT Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp - Tailieumoi.vn
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 1.44 (127 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4.1 trang 9 SBT Vật lí 9: Hai điện trở R 1, R 2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B. a. Vẽ sơ đồ mạch điện trên. b. Cho …

Giải sách bài tập Vật Lí 9 | Giải SBT Vật Lí 9 – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 1.32 (50 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung SBT Vật Lí 9 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài …
Xem thêm
Scroll to Top