Trang chủ » Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Câu 1.
 
Tính chuẩn xác trong việc dùng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi lột tả tính cách các nhân vật trong Truyện Kiều.
 
Câu 2.
 
– Đặt dấu chấm (.) giữa hai dòng sông (ở dòng chữ đầu)
 
– Đặt dấu chấm (.) sau những dòng nước khác (ở dòng chữ thứ hai)
 
– Đặt dấu phẩy (,) sau dòng ngôn ngữ cũng vậy (ở dòng chữ thứ hai). 
 
Câu 3.
 
Có sự lạm dụng từ nước ngoài (tiếng Anh).
 
– Các từ lạm dụng là: fan, file, hacker.
 
– Thay thế lần lượt: người hâm mộ, tập tin, tin tặc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top