Trang chủ » Top 20 hãy chọn phát biểu đúng ngôn ngữ lập trình là

Top 20 hãy chọn phát biểu đúng ngôn ngữ lập trình là

Top 20 hãy chọn phát biểu đúng ngôn ngữ lập trình là

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về hãy chọn phát biểu đúng ngôn ngữ lập trình là mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Trắc nghiệm: Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch

B. Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch

C. Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 và kí tự 1 nên chương trình bằng ngôn ngữ máy cũng phải được dịch sang mã nhị phân

D. Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau

Trả lời:

Đáp án đúng D. Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau

Giải thích:

Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một chương trình được viết bằng ngôn ngữ nào đều phải dịch sang ngôn ngữ máy.

Tìm hiểu về khái niệm ngôn ngữ lập trình cùng THPT Đông Thụy Anh nhé!

1. Khái niệm lập trình, ngôn ngữ lập trình

– Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô phỏng dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán

– Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình

2. Chương trình dịch

a. Khái niệm

– Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính gọi là chương trình dịch

Trong đó:

+ Chương trình nguồn: Là chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao

+ Chương trình đích: Là chương trình nguồn được chuyển đổi sang ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch

b. Phân loại:

Xem thêm: Top 11 unit 16 lớp 11 language focus

– Chương trình dịch có 2 loại: thông dịch và biên dịch.

– Thông dịch (Interpret) được thực hiện bằng cách lặp lại dãy các bước sau:

+ Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn;

+ Chuyển đổi câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh tương ứng trong ngôn ngữ máy;

+ Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được.

Như vậy, quá trình dịch và thực hiện các câu lệnh là luân phiên. Các chương trình thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh. Nó thích hợp cho môi trường đối thoại giữa người và hệ thống, được ứng dụng cho các ngôn ngữ khai thác hệ quản trị cơ sở dừ liệu, ngôn ngữ đối thoại với hệ điều hành,..

Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây mỗi ngôn ngữ lập trình

– Biên dịch (compile) được thực hiện qua hai bước:

+ Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, kiếm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn;

+ Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

Như vậy, trong thông dịch, không có chương trình đích để lưu trữ, trong biên dịch cả chương trình nguồn và chương trình đích đều có thể lưu trữ lại để sử dụng về sau. Nó được ứng dụng vào việc biên soạn, lưu trữ, tìm kiếm, cho biết các kết quả trung gian,.. Toàn bộ các dịch vụ trên tạo thành một môi trường làm việc trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Ví dụ, Turbo Pascal 7.0, Free Pascal 1.2, Visual Pascal 2.1 …. trên ngôn ngữ Pascal, Turbo C++, Visual C++,…

3. Phân loại ngôn ngữ lập trình

– Ngôn ngữ lập trình được chia thành ba loại:

+ Ngôn ngữ máy: Ngôn ngữ duy nhất máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện

+ Hợp ngữ: Rất gần với ngôn ngữ máy, nhưng mã lệnh được thay bằng tên viết tắt của thao tác (thường là tiếng Anh)

+ Ngôn ngữ bậc cao: Gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy và chương trình phải dịch sang ngôn ngữ máy mới thực hiện được

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì?

A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình

Xem thêm: Top 20+ hình chữ nhật trong sơ đồ khối thể hiện chính xác nhất

B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C

C. Phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc

D. Phương tiện diễn đạt thuật toán

Giải thích: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình diễn đạt thuật toán giúp máy tính hiểu và thực hiện.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

A. Lập trình là viết chương trình

B. Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình

C. Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, …

D. Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào.

Xem thêm: Top 11 những câu chuyện ý nghĩa cho học sinh

Giải thích:

+ Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. Hay lập trình chính là viết chương trình.

+ Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, …

→Lập trình và chương trình là hai không khái niệm tương đương⇒ Loại B.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

A. Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó

B. Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình

C. Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình

D. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải

Xem thêm: Top 11 những câu chuyện ý nghĩa cho học sinh

Giải thích:

Lập chương trình là phải biết một hoặc một vài ngôn ngữ lập trình như: Pascal, C. C++…để viết trình. Việc học này thường rất khó và phức tạp vì vậy người sử dụng máy tính đơn thuần không nhất thiết phải biết lập trình mà chỉ việc biết thao tác đơn giản trên máy tính.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch

B. Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch

C. Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 và kí tự 1 nên chương trình bằng ngôn ngữ máy cũng phải được dịch sang mã nhị phân

D. Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau

Xem thêm: Top 11 những câu chuyện ý nghĩa cho học sinh

Giải thích:

Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một chương trình được viết bằng ngôn ngữ nào đều phải dịch sang ngôn ngữ máy.

Câu 5: Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn

B. Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình

C. Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình

D. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

Xem thêm: Top 11 những câu chuyện ý nghĩa cho học sinh

Giải thích:

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn máy tính thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch. Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình. Có hai chương trình dịch: thông dịch và biên dịch.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Top 20 hãy chọn phát biểu đúng ngôn ngữ lập trình là tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

trắc nghiệm tin học 11 có đáp án (6 chương)

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.8 (796 vote)
 • Tóm tắt: B. Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình; … Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau : A. Begin

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 4.43 (228 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ. A. Cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí.

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.28 (562 vote)
 • Tóm tắt: A. Bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực … Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?

Hay chọn phát biểu đúng về ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.13 (545 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì? A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình. B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C.

Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 3.8 (444 vote)
 • Tóm tắt: Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một chương trình được viết bằng ngôn ngữ nào …

Xem thêm: Top 9 giải toán 12 bài 3 đầy đủ nhất

Trong Pascal chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau phần khai báo nhất thiết phải có

 • Tác giả: noithathangphat.com
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 3.77 (278 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5 : _ Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ. A. cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí;

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Ngôn ngữ lập trình chỉ là công cụ soạn thảo văn bản B. Thứ tự thực hiện các lệnh trong chương trình không ảnh hưởng đến kết quả đầu ra C. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều giống nhau D. Chương trình máy tính là tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình sos

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 3.41 (406 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Ngôn ngữ lập trình chỉ là công cụ soạn thảo văn bản B. Thứ tự thực hiện các lệnh trong chương trình …

Phát biểu nào dưới đây là đúng tin học 11

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 3.33 (228 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì: A, Phương tiện để soạn thảo văn bản …

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 10

 • Tác giả: text.xemtailieu.net
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.01 (267 vote)
 • Tóm tắt: d. là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toán. Câu 6: Hãy chọn phát biểu đúng . Ngôn ngữ lập trình là: A Ngôn ngữ máy. B Hợp ngữ. C Ngôn ngữ bậc cao

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 2.83 (101 vote)
 • Tóm tắt: D. Có tên là “ngôn ngữ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn ngữ lập trình bậc cao” gần với ngôn … Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?

Xem thêm: Top 14 công nghiệp khai thác nhiên liệu

Cách phân biệt giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ lập trình bậc cao

Cách phân biệt giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Tác giả: funix.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.86 (136 vote)
 • Tóm tắt: Hãy cùng FUNiX tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé! … Ngôn ngữ lập trình (programming language) là ngôn ngữ được phát triển và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ được lập trình với sự trừu tượng hóa mạnh mẽ từ các chi tiết của máy tính. Ngôn ngữ này có thể sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tự nhiên, dễ sử dụng hơn hoặc tự động hóa các khu vực quan trọng của hệ thống máy tính. …

Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ  

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.7 (170 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? Phát biểu nào dưới đây là đúng ? Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?

Hãy chọn phát biểu đúng, ngôn ngữ lập trình là

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.64 (173 vote)
 • Tóm tắt: Trắc nghiệm: Hãy chọn phát biểu đúng, ngôn ngữ lập trình là. A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình. B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C. C. Phương …

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.55 (199 vote)
 • Tóm tắt: đáp án đúng: C. Câu hỏi liên quan. Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình? A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi.

Top 10 ngôn ngữ lập trình nên học trong năm 2022

 • Tác giả: itviec.com
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 2.49 (93 vote)
 • Tóm tắt: C# cũng được đánh giá là có tính bảo mật cao. Tóm lại, C# là sự lựa chọn hoàn hảo để phát triển ứng dụng web, ứng dụng desktop và nó cũng chứng minh được sức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hạn chế khi muốn trở thành Swift developer là bạn khó có thể học hỏi từ những tài năng xung quanh mình. Vì hầu hết họ đều theo đuổi những ngôn ngữ lập trình khác. Khảo sát gần đây cho thấy, chỉ có 8.1% trong tổng số 78.000 người phản hồi nói rằng họ …

Xem thêm: Top 20+ vải sợi hóa học đầy đủ nhất

Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 2.21 (79 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Trong ngôn ngữ lập trình biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình và được khai báo trước khi …

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.26 (101 vote)
 • Tóm tắt: Các ngôn ngữ bậc cao đó là: Fortran, Cobol, Algol, Basi Pascal, C, C++, Java…. Bài trướcCho N và dãy số a1.aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có …

Chọn câu trả lời đúng về ngôn ngữ lập trình bậc cao

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 2.05 (50 vote)
 • Tóm tắt: Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang máy của mạng kia; B. Là thiết bị để kết nối mạng cục bộ với Internet; C …

Cau hoi trac nghiem tin

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.01 (180 vote)
 • Tóm tắt: Ngôn ngữ lập trình là gì : A. phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có … quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào; Câu 3 : _ Phát biểu nào sau đây chắc …

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.99 (121 vote)
 • Tóm tắt: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, diễn đạt thuật toán giúp máy tính hiểu và thực hiện. Đáp án: C. Hỏi bài trong APP VIETJACK …
Scroll to Top