Trang chủ » Top 10+ how many rooms are there in your house chính xác nhất

Top 10+ how many rooms are there in your house chính xác nhất

Top 10+ how many rooms are there in your house chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về how many rooms are there in your house mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video how many rooms are there in your house

Dù cho bạn đã trưởng thành, đã đi nhiều nơi, nhưng nơi mà bạn luôn muốn trở về khi chùng gối mỏi chân đó chính là nhà của bạn. Bài viết hôm nay giới thiệu tới các bạn một chủ để hay được sử dụng trong các kỳ thi nói tiếng anh là: Describe your house – Miêu tả ngôi nhà của bạn.

Từ vựng về vị trí của ngôi nhà

Preposition Use Examples above higher than something. The picture hangs above my bed. across from one side to the other side You mustn’t go across this road here. There isn’t a bridge across the river. after one follows the other The cat ran after the dog. After you. against directed towards something The bird flew against the window. along in a line; from one point to another They’re walking along the beach. among in a group I like being among people. around in a circular way We’re sitting around the campfire. behind at the back of Our house is behind the supermarket. below lower than something Death Valley is 86 metres below sea level. beside next to Our house is beside the supermarket. between something/somebody is on each side Our house is between the supermarket and the school. by near He lives in the house by the river. close to near Our house is close to the supermarket. down from high to low He came down the hill. from the place where it starts Do you come from Tokyo? in front of the part that is in the direction it faces Our house is in front of the supermarket. inside opposite of outside You shouldn’t stay inside the castle. into entering something You shouldn’t go into the castle. near close to Our house is near the supermarket. next to beside Our house is next to the supermarket. off away from something The cat jumped off the roof. onto moving to a place The cat jumped onto the roof. opposite on the other side Our house is opposite the supermarket. out of leaving something The cat jumped out of the window. outside opposite of inside Can you wait outside? over above something/somebody The cat jumped over the wall. past going near something/somebody Go past the post office. round in a circle We’re sitting round the campfire. through going from one point to the other point You shouldn’t walk through the forest. to towards something/somebody I like going to Australia. I’ve never been to Africa. towards in the direction of something We ran towards the castle. under below something The cat is under the table. up from low to high He went up the hill.

– We use prepositions of location to describe the positions of things: ( chúng ta sử dụng các giới vị trí để mô tả vị trí của mọi thứ)

‘In’ is used for a country, a region, a city, a room, or an enclosed area ( được sử dụng cho một quốc gia, một khu vực, một thành phố, một căn phòng hoặc một khu vực kèm theo)

Ví dụ:

In Thailand, in Bangkok, in the bedroom, in the car, in the corner, in the fridge, in a classroom ( Ở Thái Lan, ở Bangkok, trong phòng ngủ, trong xe hơi, trong góc, trong tủ lạnh, trong một lớp học)

‘At’ is used for a particular place: (được sử dụng cho một địa điểm cụ thể)

Ví dụ: At the university, at school, at the cinema, at the supermarket, at a restaurant ( Ở trường đại học, ở trường, ở rạp chiếu phim, ở siêu thị, ở nhà hàng)

describe your house

‘On’ is used when something is positioned on a surface: (On, được sử dụng khi một cái gì đó được định vị trên một bề mặt)

Ví dụ: On the floor, on the ceiling, on the table, on a shelf, on a desk etc ( Trên sàn nhà, trên trần nhà, trên bàn, trên kệ, trên bàn vv)

Một số câu hỏi và câu trả lời khi miêu tả ngôi nhà của bạn- Asking questions about a house

How many rooms are there in your house? ( Có bao nhiêu phòng trong căn nhà của bạn) There are eight rooms in my house. ( Có tám phòng trong căn nhà của tôi) How many floors are there in your house? ( Nhà của bạn có bao nhiêu tầng) There are two floors in my house. ( Nhà của tôi có hai tầng) How many bedrooms are there in your house? ( Trong nhà bạn có bao nhiêu phòng ngủ) There are two bedrooms in my house. ( có hai phòng ngủ trong nhà của tôi) How many bathrooms are there in your house? ( Có bao nhiêu nhà tắm trong căn nhà của bạn) There are three bathrooms in my house. ( Có ba phòng tắm trong căn nhà của tôi) What different types of room does your house have? ( Có những loại phòng khác nhau nào trong căn nhà của bạn) There is a kitchen, a dining room, a lounge, two bedrooms, three bathrooms, and a storage room in my house. ( Có một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng trà, hai phòng ngủ, ba phòng tắm và một nhà kho trong nhà của tôi) Is there a prayer room in your house? ( Bạn có phòng thời kính trong ngôi nhà của bạn không?) Yes, there is. / No, there isn’t. ( Vâng, có/ Không, không có) Does your house have a garden? ( Bạn có khu vườn ở nhà bạn không) Yes it does. There is a garden in front of the house and a yard behind the house. ( Vâng nó có một khoảnh vường phía trước và phía sau ngôi nhà) Do you have a garage? ( Bạn có cái gara ở nhà không) No. I don’t have a garage. ( Không, nhà tôi không có)

Đoạn văn miêu tả ngôi nhà của bạn – Describe your house

Ví dụ 1:

In my house I have four rooms, one living room, one kitchen, one bathroom and one hall.

Xem thêm: Top 10 trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến

My room is next to the living room, in my room I have a desk near the window, I have two beds, I have my computer on the desk, my closet is next to the desk and in the desk I have books. In my room I have pictures of anime.

The room of my sister is next to my room. My sister has a desk under the window, she has a library next to the desk, her bed is far from the window and her closet is next to the bed.

The room of my parents is next to my sister’s room. My parents have in their room a big bed, they have two little tables, their closet is behind the windows.

The living room is next to my room, in the living room we have two sofas and an armchair, we have a little table, we have a TV and a DVD, we have some music discs and a DVD player.

The kitchen is next to my parent’s room. In the kitchen we have a TV, one fridge, one cooker and a big table.

The bathroom is far from the kitchen. In the bathroom we have a toilet, a shower and a sink.

Trong nhà tôi có bốn phòng, một phòng khách, một bếp, một phòng tắm và một hội trường. Phòng tôi ở cạnh phòng khách, trong phòng tôi có một bàn gần cửa sổ, tôi có hai giường, tôi có máy tính Trên bàn làm việc, tủ quần áo của tôi nằm cạnh bàn và trong bàn tôi có sách. Trong phòng tôi có hình ảnh của anime. Phòng của chị tôi ở cạnh phòng tôi. Chị tôi có một cái bàn dưới cửa sổ, chị ấy có một thư viện cạnh bàn làm việc, giường của chị ấy cách xa cửa sổ và tủ quần áo của chị ấy nằm cạnh giường. Phòng của bố mẹ tôi nằm cạnh phòng chị gái tôi. Bố mẹ tôi có trong phòng một chiếc giường lớn, họ có hai cái bàn nhỏ, tủ quần áo của họ ở sau cửa sổ. Phòng khách nằm cạnh phòng tôi, trong phòng khách chúng tôi có hai chiếc ghế sofa và một chiếc ghế bành, chúng tôi có một chiếc bàn nhỏ, chúng tôi có TV và DVD, chúng tôi có một số đĩa nhạc và đầu DVD. Nhà bếp nằm cạnh phòng của bố mẹ tôi. Trong bếp, chúng tôi có TV, một tủ lạnh, một bếp và một cái bàn lớn. Phòng tắm cách xa nhà bếp. Trong phòng tắm, chúng tôi có một nhà vệ sinh, vòi hoa sen và bồn rửa.

Ví dụ 2

I live in a big house. There are three floors in my house. On the ground floor there is a staircase and a play room. The play room is empty at the moment because I am re-decorating it. On the first floor there is a sitting room and a kitchen. In the sitting room there is a big sofa and a small chest of drawers. There is a big double bed in the bedroom and a bedside table with a lamp on it. In the kitchen there is a big fridge, and oven and a microwave. On the top floor there is a bedroom, a bathroom and a washing room. In the bathroom there is a bath and shower, a basin and a toilet. In the washing room there is a washing machine and a tumble drier.

Tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Có ba tầng trong nhà tôi. Ở tầng trệt có một cầu thang và một phòng chơi. Phòng chơi hiện tại trống rỗng vì tôi đang trang trí lại nó. Trên tầng đầu tiên có một phòng khách và một nhà bếp. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa lớn và một cái ngăn kéo nhỏ. Có một chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ và một chiếc bàn cạnh giường ngủ có đèn. Trong bếp có một tủ lạnh lớn, lò nướng và lò vi sóng. Trên tầng cao nhất có một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng giặt. Trong phòng tắm có bồn tắm và vòi hoa sen, bồn rửa và nhà vệ sinh. Trong phòng giặt có máy giặt và máy sấy quần áo.

Ví dụ 3

Your home is a place that accepts you for the person you are. It is a place you know will hold you warm and cozy in days when you feel lost and teary eyed. A place that is sacred to you and holds a shelter for your near and dear ones.

The sentimental value that one’s home holds for him/ her is beyond the description of words yet if you’re in a situation that requires you to describe your home, you should be prepared and well in touch with the English language to enable you to speak English fluently and boldly.

Nhà của bạn là một nơi chấp nhận bạn cho con người bạn. Đó là một nơi bạn biết sẽ giữ bạn ấm áp và ấm cúng trong những ngày bạn cảm thấy lạc lõng và cay mắt. Một nơi thiêng liêng đối với bạn và là nơi trú ẩn cho những người thân yêu và gần gũi của bạn. Giá trị tình cảm mà nhà của bạn dành cho anh ấy / cô ấy vượt quá sự mô tả của các từ nếu bạn ở trong tình huống yêu cầu bạn mô tả nhà của bạn , bạn nên chuẩn bị và tiếp xúc tốt với ngôn ngữ tiếng Anh để cho phép bạn nói tiếng Anh trôi chảy và táo bạo.

Ví dụ 4

My home is located in Bandra on Carter Road. I live in a magnificent row house, which flaunts a small yet dainty garden at the entrance to my home. As you enter you will see an elegant formal living room attached to which is our stylish and chic family dining room. Adjacent to our munching area is a healthy kitchen that is a fashionable open one. We have three graceful and fancy bedrooms with the master bath on one side and the other two bedrooms on the opposite side of the house. There are translucent curtains running throughout the house and the entire house is painted in a light cream tint bringing in the required brightness and airiness

Xem thêm: Top 11 during my dinner the phone rang đầy đủ nhất

Nhà tôi nằm ở Bandra trên đường Carter. Tôi sống trong một ngôi nhà hàng lộng lẫy, nơi phô trương một khu vườn nhỏ nhưng xinh xắn ở lối vào nhà tôi. Khi bạn bước vào, bạn sẽ thấy một phòng khách trang trọng trang nhã gắn liền với đó là phòng ăn gia đình sang trọng và sành điệu của chúng tôi. Liền kề với khu vực nhai của chúng tôi là một nhà bếp lành mạnh, là một thời trang mở. Chúng tôi có ba phòng ngủ duyên dáng và lạ mắt với phòng tắm chính ở một bên và hai phòng ngủ còn lại ở phía đối diện của ngôi nhà. Có những tấm rèm mờ chạy khắp nhà và toàn bộ ngôi nhà được sơn một tông màu kem nhẹ mang lại độ sáng và thoáng mát cần thiết

Ví dụ 5

Well, living in an apartment is an overgrowing trend not only in my country but all over the world. We have our own apartment which is really awesome. By the way, I would like to talk about a new apartment/flat that I have recently visited. My newlywed cousin who lives in the capital Dhaka had purchased an apartment just months ago. It is in Mirpur, Dhaka, one of the sophisticated residential areas in Bangladesh. He invited me to visit his wonderful apartment and I was really excited to go there since he told me that something was undoubtedly exceptional because it was designed by a renowned American inner and outer decorator. Yeah, I was lost for words when I first saw it because of its wonderful inside decoration, although its outside look was seemed to be very simple. I was fascinated by the stylish wooden furniture, expensive colorful tiles, startling chandeliers, and three giant screens. There are some lavish sofas in the drawing room and extraordinarily designed beds in every living room. Most eye-catching areas are living rooms, kitchen with wooden figure and fine baths. It was looking really interesting due to its mind-blowing structure. There were three balconies too where the couple rear pigeons which I called amazing and decent habit. I have spent my two wonderful days in this attractive apartment and I opined that the flat was totally different compared to others, even from our one.

Chà, sống trong một căn hộ là một xu hướng phát triển quá mức không chỉ ở nước tôi mà trên toàn thế giới. Chúng tôi có căn hộ riêng của chúng tôi đó là thực sự tuyệt vời. Nhân tiện, tôi muốn nói về một căn hộ / căn hộ mới mà tôi đã ghé thăm gần đây. Anh em họ mới cưới của tôi sống ở thủ đô Dhaka đã mua một căn hộ chỉ vài tháng trước. Đó là ở Mirpur, thủ đô Dhaka, một trong những khu dân cư phức tạp ở Bangladesh. Anh ấy mời tôi đến thăm căn hộ tuyệt vời của anh ấy và tôi thực sự rất hào hứng khi đến đó vì anh ấy nói với tôi rằng một cái gì đó chắc chắn là đặc biệt bởi vì nó được thiết kế bởi một nhà trang trí bên trong và bên ngoài nổi tiếng của Mỹ. Vâng, tôi đã không biết nói gì khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vì trang trí bên trong tuyệt vời của nó, mặc dù bề ngoài của nó có vẻ rất đơn giản. Tôi bị mê hoặc bởi đồ nội thất bằng gỗ sành điệu, gạch đầy màu sắc đắt tiền, đèn chùm gây sửng sốt và ba màn hình khổng lồ. Có một số ghế sofa xa hoa trong phòng vẽ và giường được thiết kế đặc biệt trong mỗi phòng khách. Hầu hết các khu vực bắt mắt là phòng khách, nhà bếp với hình bằng gỗ và phòng tắm tốt. Nó trông thực sự thú vị do cấu trúc gây kinh ngạc của nó. Có ba ban công nơi hai con bồ câu phía sau mà tôi gọi là thói quen tuyệt vời và đàng hoàng. Tôi đã trải qua hai ngày tuyệt vời của mình trong căn hộ hấp dẫn này và tôi cho rằng căn hộ này hoàn toàn khác biệt so với những người khác, thậm chí so với căn hộ của chúng tôi.

Ví dụ 6

I have visited many houses or apartments in various cities and villages during my field visits but the only one house for me is unforgettable. Sometime, I call this my dream house because the house that is I am going to explain has an absolutely perfect for today’s modern lifestyle. A small family of 6 members were living their own happy life.

This house is situated in a small village named as Green House and just 20 kilometres away from my city. The Green house is recently constructed by a famous architectural engineer. The area of this house was about to 6000 square metres. As I called it as a modern house for living because it has was designed on the concept of both the modern and traditional arts and have shape and structure like a tomb.

As I entered to visit to inside the building I feel a heaven for me because everything was maintained and built by the nature. There were five rooms, a corridor, a lawn, kitchen, park, garage, guest room, play area, swimming pool, a small garden, animals farm and a big area for cultivating vegetables. All these were constructed according to their requirements and was maintained by well planning. There were more 30 different trees species and flowers.

The owner of house has installed the solar system for generating the electricity. The entire house was enlightened by natural way during night. He was growing his own vegetables through fully automated irrigation systems. Moreover, the animal were feeded by manual moving tray in a series of rows and their waste were collected for producing biogas. This gas was supplied to kitchen for cooking purposes. The natural water lifters and filters were installed for exploring and filtering ground water for cooking and drinking and irrigating purpose. The modern type of facilities were there such as internet, TV cable, and heating system, these all appliances were operated by solar energy without any cost.

Tôi đã đến thăm nhiều ngôi nhà hoặc căn hộ ở các thành phố và làng mạc khác nhau trong các chuyến thăm thực địa của tôi nhưng ngôi nhà duy nhất đối với tôi là không thể nào quên. Thỉnh thoảng, tôi gọi đây là ngôi nhà mơ ước của mình bởi vì ngôi nhà mà tôi sẽ giải thích có một cách hoàn hảo cho lối sống hiện đại ngày nay. Một gia đình nhỏ gồm 6 thành viên đang sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Ngôi nhà này nằm trong một ngôi làng nhỏ có tên là Nhà Xanh và chỉ cách thành phố của tôi 20 km. Ngôi nhà xanh được xây dựng gần đây bởi một kỹ sư kiến ​​trúc nổi tiếng. Diện tích của ngôi nhà này là khoảng 6000 mét vuông. Như tôi gọi nó là một ngôi nhà hiện đại để sống vì nó được thiết kế dựa trên khái niệm của cả nghệ thuật hiện đại và truyền thống và có hình dạng và cấu trúc giống như một ngôi mộ.

Khi tôi bước vào thăm bên trong tòa nhà, tôi cảm thấy một thiên đường cho tôi vì mọi thứ đều được duy trì và xây dựng bởi thiên nhiên. Có năm phòng, một hành lang, một bãi cỏ, nhà bếp, công viên, nhà để xe, phòng khách, khu vui chơi, hồ bơi, một khu vườn nhỏ, trang trại động vật và một khu vực lớn để trồng rau. Tất cả những thứ này được xây dựng theo yêu cầu của chúng và được duy trì bằng kế hoạch tốt. Có hơn 30 loài cây và hoa khác nhau.

Chủ nhà đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để tạo ra điện. Toàn bộ ngôi nhà được khai sáng bằng cách tự nhiên vào ban đêm. Ông đang tự trồng rau thông qua hệ thống tưới tiêu hoàn toàn tự động. Hơn nữa, con vật được cho ăn bằng khay di chuyển thủ công trong một loạt các hàng và chất thải của chúng được thu gom để sản xuất khí sinh học. Khí này được cung cấp cho nhà bếp cho mục đích nấu ăn. Các thang máy và bộ lọc nước tự nhiên đã được cài đặt để khám phá và lọc nước ngầm cho mục đích nấu ăn và uống và tưới tiêu. Các loại thiết bị hiện đại có ở đó như internet, cáp TV và hệ thống sưởi ấm, tất cả các thiết bị này đều được vận hành bằng năng lượng mặt trời mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Ví dụ 7

The most appealling house in my memory was my grandparents’ hosue. It was about 30 kilometers from the center of Weinan City and in a small village surrounded by a lot of farmlands. My grandparents live in it and my father and I spent our childhood in it. The house looked like a gift box outside and is a mixture of mud and bricks. The most intertesting thing I found in it was the huge bed. It was built from mud with a tube connecting it with kitchen. So in winter, everytime my grandmother cook in kitchen, the stove heat will pass accross the tube and make the bed even the entire room warm, very environmentally friendly.

Ngôi nhà hấp dẫn nhất trong ký ức của tôi là hosue của ông bà tôi. Đó là khoảng 30 km từ trung tâm của thành phố Weinan và trong một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi rất nhiều đất nông nghiệp. Ông bà tôi sống trong đó và bố tôi và tôi đã dành thời thơ ấu của mình trong đó. Ngôi nhà trông giống như một hộp quà bên ngoài và là hỗn hợp của bùn và gạch. Thứ thú vị nhất tôi tìm thấy trong đó là chiếc giường lớn. Nó được xây dựng từ bùn với một ống nối với nhà bếp. Vì vậy, vào mùa đông, mỗi khi bà tôi nấu ăn trong bếp, hơi nóng của bếp sẽ truyền qua ống và làm cho chiếc giường thậm chí toàn bộ căn phòng ấm áp, rất thân thiện với môi trường.

Ví dụ 8

Xem thêm: Top 9 mục đích của thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

Well, the memory of my dream house that I recently visited crosses my mind.

It was the homestay that I spent my 5-day trip to Dalat at. I can easily describe every single detail as it was just a few weeks ago. Though I hadn’t read any review beforehand, which I normally did, it turned out to be more than great.

The house was a small homestay with 4 humble rooms, and as I traveled on weekdays, there were almost just me and some housekeepers during my time there.

I was surprised when I first came to the house: it was on a mountain, surrounded by no neighbor family that I could see with my own eyes, but a forest of pine tree. And that was quite perfect for me, as an introvert.

It was a terrace house with connecting properties and beautifully designed in rustic style. Though the outside looked a lot like a cottage, inside furniture was extremely modern and minimal. There even was a barbeque area and a kitchen which are connected by a staircase.

What made this house seem special to me was the feeling into the nature it provided. I love got up early in the morning, took a seat outside the kitchen with the view to the forest, and sipped home-made espresso while enjoying the sun rising. The whole experience was my cup of tea. I love it.

Chà, ký ức về ngôi nhà mơ ước của tôi mà tôi mới ghé thăm đã xuất hiện trong tâm trí tôi.

Đó là homestay mà tôi đã dành chuyến đi 5 ngày đến Đà Lạt tại. Tôi có thể dễ dàng mô tả từng chi tiết vì nó chỉ mới vài tuần trước. Mặc dù tôi đã không đọc bất kỳ đánh giá nào trước đó, điều mà tôi thường làm, nhưng hóa ra nó còn hơn cả tuyệt vời.

Ngôi nhà là một homestay nhỏ với 4 phòng khiêm tốn, và khi tôi đi du lịch vào các ngày trong tuần, hầu như chỉ có tôi và một số quản gia trong thời gian tôi ở đó.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến ngôi nhà: đó là trên một ngọn núi, không có gia đình hàng xóm bao quanh mà tôi có thể nhìn thấy bằng mắt, mà là một rừng cây thông. Và điều đó khá hoàn hảo đối với tôi, như một người hướng nội.

Đó là một ngôi nhà sân thượng với các đặc tính kết nối và được thiết kế đẹp mắt theo phong cách mộc mạc. Mặc dù bên ngoài trông rất giống một ngôi nhà, nhưng bên trong đồ nội thất cực kỳ hiện đại và tối giản. Thậm chí còn có một khu vực nướng thịt và một nhà bếp được kết nối bởi một cầu thang.

Điều làm cho ngôi nhà này có vẻ đặc biệt đối với tôi là cảm giác vào thiên nhiên mà nó cung cấp. Tôi thích dậy sớm vào buổi sáng, ngồi bên ngoài bếp với tầm nhìn ra rừng và nhâm nhi cà phê espresso tự làm trong khi thưởng thức mặt trời mọc. Toàn bộ trải nghiệm là tách trà của tôi. Tôi thích nó.

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về một chủ đề phổ biến hay được sử dụng trong các kỳ thi tiếng anh: describe your house – Miêu tả ngôi nhà của bạn. Rất mong nhận được phản hồi ý kiến từ quý độc giả để trang web chúng tôi ngày càng phục vụ tốt hơn nữa.

Top 17 how many rooms are there in your house tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Read the passage and choose the correct answer. Hi, my name is Anna. This is the photo of my family. There are six people in my family: my grandmother, my grandfather, my mother, my father, my elder brother and me. These are my grandparents. They are old and retired. They love gardening and doing morning exercise. This is my father. He is forty-one and he is a doctor. He works in a big hospital. This is my mother. She is thirty-eight. She is an Art teacher. She teaches in a secondary school. This is my elder brother. His name is Jack. He is sixteen and he is a high school student. I’m ten and I’m the youngest in my family. Our family lives in a house on Nguyen Hue Street. The house is a little small but it’s lovely. There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen. However, the thing I love most is that the house also has a big garden and a large pond behind it. These are the places where my family likes to relax or fish on weekends. How many rooms are there in her house?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 4.86 (854 vote)
 • Tóm tắt: Our family lives in a house on Nguyen Hue Street. The house is a little … There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen.

How many rooms are there in your house?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.75 (291 vote)
 • Tóm tắt: A. There have 6 rooms. B. Yes, there are 6 rooms.

How many/ room/ there/ your/ house/,/ Mary?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.44 (361 vote)
 • Tóm tắt: B. How many rooms are there in your house, Mary? Đáp án chính xác … It is much more difficult to speak English than to speak French.

how many rooms are there in your house? What are they

 • Tác giả: selfomy.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 4.21 (474 vote)
 • Tóm tắt: My house has two living rooms, one kitchen, three bedrooms, and two bathrooms. As a result, my house has eight rooms in total.

Xem thêm: Top 10+ gió đất và gió biển đầy đủ nhất

How many rooms are there in her house? – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4.16 (502 vote)
 • Tóm tắt: Our family lives in a house on Nguyen Hue Street. The house is a little small but it’s lovely. There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a …

a) How many rooms are there in your house/ apartment ? b) What things are in your room ? c) What things are in your kitchen ? d) What things are in your bathroom ? Giúp em vs mn ơi, em đang cần gấp ạ Cảm ơn mn nhìu

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.76 (518 vote)
 • Tóm tắt: a) How many rooms are there in your house/ apartment ? b) What things are in your room ? c) What things are in your kitchen ? d) What things …

Read the passage and choose the correct answer. Hi, my name is Anna. This is the photo of my family. There are six people in my family: my grandmother, my grandfather, my mother, my father, my elder brother and me. These are my grandparents. They are old and retired. They love gardening and doing morning exercise. This is my father. He is forty-one and he is a doctor. He works in a big hospital. This is my mother. She is thirty-eight. She is an Art teacher. She teaches in a secondary school. This is my elder brother. His name is Jack. He is sixteen and he is a high school student. I’m ten and I’m the youngest in my family. Our family lives in a house on Nguyen Hue Street. The house is a little small but it’s lovely. There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen. However, the thing I love most is that the house also has a big garden and a large pond behind it. These are the places where my family likes to relax or fish on weekends. How many rooms are there in her house?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.51 (443 vote)
 • Tóm tắt: Our family lives in a house on Nguyen Hue Street. The house is a little small but it’s lovely. There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen.

1. Where do you live? 2. How many rooms are there in your house

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.35 (408 vote)
 • Tóm tắt: 1. I live in Ho Chi Minh City 2. There are 7 rooms in my house. They are two bedrooms, a bathroom, a toilet, a kitchen, a dining room, a living room. 3. I like …

Xem thêm: Top 19 john invited fiona to his birthday party last night

How Many Rooms In Your House And Which One Is Your Most Favourite?

 • Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.02 (363 vote)
 • Tóm tắt: Therefore, if you’re looking to build a new home, it would be a great idea to go through this detailed guide on different room types, …

39. How many rooms are there in your house? How many … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.79 (69 vote)
 • Tóm tắt: How many rooms does your house have ? Đúng 2. Bình luận (0) … rooms/ in/ many/house/ How/ there/ your/are? B. How many there are in your house rooms?

How many rooms are there nghĩa là gì

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.83 (103 vote)
 • Tóm tắt: Is there a gas cooker in the kitchen ? 5. Is Minh’s bedroom big ? 6. Does Minh like his apartment ? How many rooms are there nghĩa là gì. house with many …

How much rooms are there in the new house – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.76 (151 vote)
 • Tóm tắt: How many rooms are there in your new house ? Vote (0) Phản hồi ( …

Xem thêm: Top 15 tia laze không có đặc điểm nào sau đây

How many rooms are there in your ho… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.51 (172 vote)
 • Tóm tắt: There are five rooms in my house – My bedroom is my favorite room in my house – There are many pictures, lights and a bed and a table …

How many rooms are there in your house? – Answerbag

 • Tác giả: answerbag.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.59 (75 vote)
 • Tóm tắt: well there are 3 bedrooms… a lounge a dining a kitchen a laundry bathroom. so 8?? although the lounge dining and kitchedn could pass as 1 – and make that …

Where do you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room do you like the best in your house? Why?

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.34 (183 vote)
 • Tóm tắt: How many rooms are there in your house?What are they? ⇒My house has 9 rooms including:living room,kitchen,3 bathrooms and 4 bedrooms. Dịch:Nhà …

Are There Many Rooms In Your Home? IELTS Speaking (10 Example Answers)

 • Tác giả: band7success.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.22 (157 vote)
 • Tóm tắt: Are There Many Rooms In Your Home? IELTS Speaking (10 Example Answers) · 1. Yes, there are five rooms in my apartment. · 2. Yes, there are. · 3. No, there aren’t.

How many rooms are there có nghĩa là gì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.18 (170 vote)
 • Tóm tắt: rooms/ in/ many/house/ How/ there/ your/are? B. How many there are in your house rooms? D. How many rooms are there in your house? …
Scroll to Top