Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tròn

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tròn

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

a) r = 5cm       b) r = 0,4 dm       c) r = 3/5 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tròn

Câu 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d

a) d = 12 cm     b) 7,2 dm         c) d = 4/5 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tính diện tích hình tròn có bán kính d

a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 =6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm2)

c)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tròn

Câu 3: Tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 × 45 × 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top