Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5

Câu 1: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK  toán lớp 5, Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 12,7

b) 0,65

c) 2,005

d) 0,008

Câu 2: Trong các số đo độ dài dưới đây những số nào bằng 11,02 km?

a) 11,20 km       b) 11,020km       c) 11km 20m      d) 11 020 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

b) 11,020km     c) 11km 20m      d) 11 020 m

Câu 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 85cm = ……. m

b) 72 ha = ….. km2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 4,85m

b) 0,72 km2

Câu 4: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mua một hộp đồ dùng học toán hết: 180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết : 15 000 × 36 = 540 000 (đồng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top