Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

Câu 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250 m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Vận tốc của con đà điểu là:

5250 : 5 = 1050 (m/ phút)

Đáp số: 1050 m/ phút

Câu 2: Viết vào ô trống ( theo mẫu)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5

Câu 3: Quãng đường AB dài 25 km. Trên đường đi từ A đến B. Một người đi bộ 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có nửa giờ hay 1/2 giờ hay 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là:

25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là:

20 : 0,5 = 40 (km/h)

Hay 20: ½ = 40 (km/h)

Đáp số: 40 km/h

Câu 4: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km. Tính vận tốc của ca nô.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cách 1:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

30 : 1,25 = 24 (km/h)

Đáp số: 24 (km/h)

Cách 2:

Thời gian của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 75 phút

Vận tốc của ca nô là:

30 : 75 = 0,4 (km/ phút)

0,4 km/ phút = 24 (km/h)

Đáp số: 24 (km/h)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top