Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5

Bài 1:

Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Mua 1 quyển vở hết số tiền là:

        24000:12=2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết số tiền là:

        2000×30=60000 (đồng)

                       Đáp số: 60000 đồng

Bài 2:

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Cách 1.

1 tá  = 12

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

        12×2=24 (cái)

8 cái bút chì gấp 24 cái bút chì số lần là:

        8:24=13 (lần)

Mua 8 cái bút chì thì phải trả số tiền là :

       30000×13=10000 (đồng)

                                Đáp số: 10000 đồng

Cách 2.

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

        12×2=24 (cái)

Số tiền mua 1 cái bút chì là:

       30000:24=1250 (đồng)

Số tiền mua 8 cái bút chì là:

       1250×8=10000 (đồng)

                                Đáp số: 10000 đồng

Bài 3:

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Lời giải chi tiết

Mỗi xe ô tô chở được số học sinh là:

        120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe ô tô để chở học sinh đợt thứ hai là:

        160 : 40 = 4 (ô tô)

                              Đáp số: 4 xe ô tô

Bài 4:

Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Số tiền công trong một ngày là:

         72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

        36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                      Đáp số: 180 000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top