Trang chủ » Top 20+ let’s put garbage bins around the schoolyard

Top 20+ let’s put garbage bins around the schoolyard

Top 20+ let’s put garbage bins around the schoolyard

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về let's put garbage bins around the schoolyard mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

3. SPEAK

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should… Why don’t you…?

Won’t you…? Why not…?

It would be better if you… What/How about..?

– Use banana leaves to wrap food, (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper)

– Reuse and recycle bottles and cans, (reduce garbage / save natural resources)

– Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish)

– Go to school or go to work by bike, (save energy / keep the air cleaner)

– Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

– Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Dịch bài:

Tôi nghĩ bạn nên… Tại sao bạn không…?

Bạn sẽ không…? Tại sao không…?

Sẽ tốt hơn nếu bạn… Còn về việc…?

– Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

Xem thêm: Top 20+ ô xtra lô it chi tiết nhất

– Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Không quăng rác lên mặt nước. (Giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)

– Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).

– Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

(Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa)

B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)

A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That’s how we can save the environment.

(Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

Conversation 1

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That’s how we can save the environment.

Conversation 2

C: I think you should use public buses instead of motorbikes.

D: Why?

Xem thêm: Top 8 ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây chính xác nhất

Quảng cáo – Advertisements

C: Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, and reduce exhaust fume which is very harmful to people’s health.

D: Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Conversation 3

E: Why not put garbage bins around schoolyard?

F: How come?

E: Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean.

F: It’s s good idea. We should do it and begin “a clean week’s programme” in our school.

E: Well, let’s go ahead.

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a).

(Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

Questionnaire

Protecting the environment

How can we …

– save paper? – prevent littering?

– use fewer plastic bags? – reduce air pollution?

– reduce water pollution? – reduce the amount

of garbagewe produce?

Xem thêm: Top 20+ dung dịch nào có ph nhỏ hơn 7

How can we save paper?

I think we should write on both sides of the paper How can we use fewer plastic bags?

I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

How can we reduce water pollution?

I think we shouldn’t throw wastes and garbage into sưeams, lakes and even oceans.

How can we prevent littering?

I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

How can we reduce air pollution?

I think we should use less private vehicles and don’t release pollutants into the air. How can we reduce the amount of garbage we produce?

I think we should try to re-use and recycle things.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b).

(Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Example:

I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

No, we shouldn’t do that. fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage Is to reuse and recycle things.

How can we do that? I think only the factory can.

What about collecting used paper, bottles and cans every day? It’s not difficult.

That’s a good Ideal Let’s do that.

Mục lục

Top 22 let's put garbage bins around the schoolyard tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

III Suggestion 1 Lets put garbage b… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 4.9 (1000 vote)
 • Tóm tắt: III, Suggestion 1 Let’s put garbage bins around the school yard. I suggest.. 2 a 7 gt8 use fewer plastic bags he said He suggested.

Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4.65 (213 vote)
 • Tóm tắt: Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning.Let’s put garbage bins around the schoolyard.I suggest .

Viết lại các câu theo yêu cầu let’s put garbage bins around the schoolyard?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.57 (299 vote)
 • Tóm tắt: -> I suggest we should put garbage bins around the schoolyard. 2. The weather was bad. Children played soccer yesterday. -> Although the weather …

3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.03 (533 vote)
 • Tóm tắt: We should put the matter at our class meeting next month. Ví dụ 2: E: Why not put garbage bins around schoolyard? F: How come? … E: Well, let’s go ahead.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c. Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to … . (Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là …

Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 3.96 (212 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: 14/08/2022 7. Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest .

Xem thêm: Top 10+ this letter not handwritten

Ôn thi Tiếng Anh lớp 9

 • Tác giả: mocaybac.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.76 (570 vote)
 • Tóm tắt: You often waste garbage around the school yard, ______? A. aren’t you B. you aren’t C. do … Let’s put garbage bins around the schoolyard.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Everyone wants to reduce pollution. But the pollution problem is as complicated as it is serious. It is complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile provides transportation to …

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3

 Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3
 • Tác giả: tiphay.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.46 (342 vote)
 • Tóm tắt: Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. 1. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest……………………………………
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 9 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì …

bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 3.21 (305 vote)
 • Tóm tắt: 1.Let’s put garbage bins around the school yard. · 2.They’ll have to change the date of meeting again. · 3.We couldn’t answer those two difficult …

Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 3.09 (212 vote)
 • Tóm tắt: Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning.Let’s put garbage bins around the schoolyard.I suggest .

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm học 2014 – 2015

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.88 (141 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) … Let’s put garbage bins around the school yard to prevent lazy students from littering.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The environment is everything around us, both natural and made by man. The biggest problem in the world today is the destruction of the natural environment. This is a complicated problem. We burn fuel, and this causes air pollution. We throw away …

______ putting garbage bins around the schoolyard. – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.71 (63 vote)
 • Tóm tắt: ______ putting garbage bins around the schoolyard. Why not. Shall we. Why don’t we. How about. Gợi ý câu trả lời: Xem đáp án. Xem hướng dẫn giải.

Xem thêm: Top 17 fe2o3 co fe co2 chi tiết nhất

1. Let’s put the garbage bins around the schoolyard. => I suggest

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 2.64 (55 vote)
 • Tóm tắt: 1. Let’s put the garbage bins around the schoolyard. => I suggest …………………………………………………. 2. The planet is Venus. The plan…

Đề thi dáp án Tiếng Anh 9 HKII

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.54 (182 vote)
 • Tóm tắt: Lets put the garbage bins around the schoolyard. I suggest 2.Tom failed the exam because of his laziness. Because Tom 3.We must finish the project on time.

Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.57 (165 vote)
 • Tóm tắt: Read the following passage and answer the questions below and tick True (T) or False (F). Everyone wants to reduce pollution. But the pollution problem is …

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II năm học 2016 – 2017 bài tổng hợp lớp 9

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.48 (101 vote)
 • Tóm tắt: Let’s put garbage bins around the schoolyard. A. I suggest putting garbage bins around the schoolyard. B. I suggest puting garbage bins around the …

Question: write the sentence with the words given the same meaning. 1.Lets put garbage bins around the schoolyard > I suggest-. 2.They will bùi

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.34 (134 vote)
 • Tóm tắt: 1. I suggest putting garbage bins around the schoolyard. ⇒ suggest + Ving : đề nghị. 2. A new mall will be built here ( by them ).

Xem thêm: Top 8 dams are used to control flooding đầy đủ nhất

Choose the best answer: We should put garbage bins around the schoolyard to prevent lazy students littering

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.24 (186 vote)
 • Tóm tắt: We should put garbage bins around the schoolyard to prevent lazy students ______ littering. A. with. B. for. C. about.

Bộ 5 đề thi HK2 năm 2021 môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Cát Khánh

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 2.16 (200 vote)
 • Tóm tắt: Let’s put garbage bins around the school yard to prevent lazy students from littering. → I suggest ………………………………………………………… 2. Nam doesn’t have enough money, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The environment is everything around us, both natural and made by man. The biggest problem in the world today is the destruction of the natural environment. This is a complicated problem. We burn fuel, and this causes air pollution. We throw away …

33. Let’s put garbage bins around the school year. -&gt

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 1.99 (141 vote)
 • Tóm tắt: 33. Let’s put garbage bins around the school year. -> I suggest that garbage 34. Tom failed the exam because of his laziness.

Viết lại hộ mình – Hoidap247.com

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 1.95 (165 vote)
 • Tóm tắt: Part VI. Rewrite the sentences so that they mean almost the same as those printed before them. 34. Let’s put garbage bins around the school yard to prevent.

Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning. Let’s put garbage bins around the schoolyard. I suggest

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 1.69 (193 vote)
 • Tóm tắt: Rewrite the sentences with the words given keep the same meaning.Let’s put garbage bins around the schoolyard.I suggest .

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2019 – 2020 số 2

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 1.61 (79 vote)
 • Tóm tắt: Let’s put garbage bins around the school yard to prevent lazy students from littering. → I suggest ………… I suggest putting garbage bins around the school …
Xem thêm
Scroll to Top