Trang chủ » Top 10+ 1 5 x 3

Top 10+ 1 5 x 3

Top 10+ 1 5 x 3

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về 1 5 x 3 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video 1 5 x 3

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Toán Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
 • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Chọn kết quả sai:

A. 4x(2×2 – 5x + 3) = 8×3 – 20×2 + 12x

B. 5x(3×2 – 6x – 1) = 15×3 – 30×2 – 5x

C. (-2x)( -3×2 + 4x -7) = -6×3 – 8×2 + 14x

D. (-3x)( -x2 – 3x – 4) = 3×3 + 9×2 + 12x

Câu 2: Giá trị của biểu thức x2 – 4xy + 4y2 tại x = 99 và y = 1/2 là:

A. 9604 B. 9801 C. 10000 D. 10201

Câu 3: Đẳng thức nào sau đây không đúng?

A. x2 – 6x + 9 = (x – 3)2

B. x2 – 6x + 9 = (3 – x)2

C. x2 – 6x + 9 = -(3 – x)2

Câu 4: Phân tích đa thức x2 – y2 – 2y – 1 thành nhân tử là:

A. (x + y)(x – y)(y – 1)

B. (x + y)(x – y)(y + 1)

C. (x + y + 1)(x + y – 1)

D. (x + y + 1)(x – y – 1)

Câu 5: Biết a + b = -7 và ab = 12. Giá trị của biểu thức a3 + b3 là:

A. 91 B. -91 C. 84 D. -84

Câu 6: Kết quả của phép chia (10×2 + 23x – 5) : (2x + 5) là:

A. 5x – 1 B. 5x + 1

C. 5x – 5 D. 5x + 5

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

Xem thêm: Top 11 columbus was one of

a) (x2 – 3x)(3×2 – x + 4)

b) (6×3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn các biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = x2 + y2 – 2x + 6y + 12

Bài 3: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 4×2 – 2x – 8

b) 4×2 – 25 + (2x + 5)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x biết (x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

b) Chứng tỏ A = (x + 1)(x +2)(x + 3)(x + 4) – 24 chia hết cho x (với x ≠ 0)

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: C Câu 4: D

Câu 2: C Câu 5: B

Câu 3: B Câu 6: A

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

Xem thêm: Top 11 columbus was one of

a) (x2 – 3x)(3×2 – x + 4)

= 3×4 – x3 + 4×2 – 9×3 + 3×2 -12x

= 3×4 – 10×3 + 7×2 – 12x

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 1 Dai So De 5

Vậy (6×3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3) = 3×2 + 4x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn các biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

Xem thêm: Top 20+ công suất là đại lượng được tính bằng đầy đủ nhất

= (x2 – 5) – (x2 – 49)

= x2 – 5 – x2 + 49 = 44

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

= [(5x + 1) + (5x – 1)]2

= (10x)2 = 100×2

b) Ta có: P = (x – 1)2 + (y + 3)2 + 2 ≥ 2 vì (x – 1)2 ≥ 0; (y + 3)2 ≥ 0, với mọi x, y

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2

Dấu “=” xảy ra khi x – 1 = 0 và y + 3 = 0 ⇒ x = 1 và y = -3

Bài 3: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 4×2 – 2x – 8

= (x3 + 4×2) – (2x + 8)

= x2(x + 4) – 2(x + 4)

= (x + 4)(x2 – 2)

= (x + 4)(x + √2)(x – √2)

b) 4×2 – 25 + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x – 5) + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x – 5 + 2x + 5)

= 4x(2x + 5)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x

Xem thêm: Top 12 xà phòng hóa hoàn toàn 22 2 gam hỗn hợp

(x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

⇔ (x + 3)2 – (x + 3)(x – 3) = 0

⇔ (x + 3)(x + 3 – x + 3) = 0

⇔ 6(x + 3) = 0

⇔ x = -3

Vậy: x = -3

b) Ta có A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) – 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) – 24(*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vào (*) ta được:

A = (t – 1)(t + 1) – 24

= t2 – 25

= (t – 25)(t + 25)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 – 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

(x2 + 5x + 10).x(x + 5) chia hết cho x (Với x ≠ 0)

Vậy: A chia hết cho x (Với x ≠ 0)

Top 15 1 5 x 3 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Tìm x, biết:a) 3/4 – 1/5 = 2d) x + 5/3 = 1/81 – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.95 (762 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x, biết:a) 3/4 – x = 1b) x + 4 = 1/5c) x – 1/5 = 2d) x + 5/3 = 1/81.

Đại số sơ cấp Ví dụ

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 4.76 (594 vote)
 • Tóm tắt: Chương trình giải bài tập miễn phí cung cấp đáp án và lời giải từng bước cho bài tập đại số, hình học, lượng giác, giải tích và thống kê của bạn, …

frac{(x-4)sqrt{x-2}-1}{sqrt{4-x}x-5}frac{2(2x-4)sqrt{x-2}}{x-1}

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.45 (360 vote)
 • Tóm tắt: Đánh giá hai vế tìm được x=3 x = 3 . Cụ thể là đánh giá như thế nào vậy bạn.

Xem thêm: Top 10 bài 19 lịch sử 12

Tìm x biết a) 3.(2x-1)-5.(x-3)+6.(3x-4)=24 B) 2x^2+3.(x^2-1)=5x.(x+1

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.15 (419 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết a) 3.(2x-1)-5.(x-3)+6.(3x-4)=24 B) 2x^2+3.(x^2-1)=5x.(x+1) M.n ghi ra giấy hộ em nhé rất cảm ơn.

Tìm x, biết x – 5,01 = 7,02 – 2. 1,5; x: 2,5 = 1,02 + 3. 1,5 – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 3.89 (313 vote)
 • Tóm tắt: Bài 7.27 trang 42 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm x, biết: a) x – 5,01 = 7,02 – 2. 1,5;. b) x: 2, …

Toán Lớp 8: (x-1,5)62(1,5-x)20 Tìm x Help me!

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 3.6 (270 vote)
 • Tóm tắt: Giải đáp: x=1,5. Lời giải và giải thích chi tiết: Đặt x-1,5=t. Có (x-1,5)^2+2(1,5-x)^2=0. ⇒(x-1,5)^6+2(x-1,5)^2=0. Thay x-1,5=t vào BT. ⇒t^6+2t^2=0.

Fraction calculator – calculation: 1/5 x 3 – HackMath.net

 • Tác giả: hackmath.net
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 3.48 (534 vote)
 • Tóm tắt: 1/5 * 3 = 3/5 = 0.6. Spelled result in words is three fifths. How do we solve fractions step by step? Multiple …

Xem thêm: Top 20+ mã di truyền là gì trắc nghiệm chi tiết nhất

Giải x^3-3x^2-5x-1=0 | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.19 (493 vote)
 • Tóm tắt: Giải các bài toán của bạn sử dụng công cụ giải toán miễn phí của chúng tôi với lời giải theo từng bước. Công cụ giải toán của chúng tôi hỗ trợ bài toán cơ …

Tìm x, biết: -3/5x 12/25 3/5x – 3/4 -1 1/2

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3 (437 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm x, biết: a) −35 …

Tìm x biết 3(2x-1)-5(x-3)6(3x-4)24

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.93 (106 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết 3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)=24 · Câu trả lời (1) · Các câu hỏi mới …

Giải các phương trình: a) x2x-93xx-5 b) 0,5xx-3x-31,5x-1 c) 3x-152xx-5 d) 37x-117x3x-7

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.78 (74 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình: a) x2x-9=3xx-5 b) 0,5xx-3=x-31,5x-1 c) 3x-15=2xx-5 d) 37x-1=17x3x-7.

Xem thêm: Top 20+ cơ quan sinh sản của thông là gì chính xác nhất

Tính A 2/5 x 3/8 3/4 B 2/5 3/8 x 3/4 C 3/4 ÷ 1/5 – 1/3 D 3/4 – 1/5 ÷ 1/3

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.69 (136 vote)
 • Tóm tắt: Tính A; 2/5 x 3/8 + 3/4 B; 2/5 + 3/8 x 3/4 C; 3/4 ÷ 1/5 – 1/3 D; 3/4 – 1/5 ÷ 1/3.

Bài 1 : tìm x, biết: A) X/3 – 1/2 = 1/5 B) x/5 + 1/2 = 6/10 c) x +3 /15 = 1

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 2.69 (199 vote)
 • Tóm tắt: bài 1 : tìm x, biết: A) X/3 – 1/2 = 1/5 B) x/5 + 1/2 = 6/10 c) x +3 /15 = 1/3 d) x -14/4 =1/4 đ) 1/2 x + 1/2 =5/2 n) -2/3 1/3 ( 2x -5 )=3/2 i) ( 3x -1) …

Tìm m để phương trình (x5) (x3) – căn (1 – x)  m 0 có nghiệm trên ( ( – vô cùng 1) ]

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 2.39 (173 vote)
 • Tóm tắt: Khảo sát hàm số $y = {x^5} + {x^3} – sqrt {1 – x} $ trên $left( { – infty ;1} right]$ và từ đó suy ra điều kiện của $m$. Xem lời giải.

Tìm |x|, biết: x=-3 1/5 – Khóa học – VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.43 (158 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: 04/03/2020 1,579. Tìm |x|, biết: x=−315 x = – 3 1 5. Quảng cáo. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Giải bài tập Toán 7-Tập 1-Phần Đại số-Chương 1: Số …
Xem thêm
Scroll to Top