Trang chủ » Top 20+ mặt đối lập của mâu thuẫn chính xác nhất

Top 20+ mặt đối lập của mâu thuẫn chính xác nhất

Top 20+ mặt đối lập của mâu thuẫn chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về mặt đối lập của mâu thuẫn mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong ba quy luật cơ bản của triết học Mác – Lênin. Quy luật này làm sáng tỏ nguồn gốc sự vận động, phát triển của sự vật. Mặt đối lập là gì? Ví dụ về mặt đối lập.

Mặt đối lập là gì?

Mặt đối lập là khái niệm dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau.

Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Ví dụ về mặt đối lập

Ví dụ của mặt đối lập: Mọi hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng. Chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể nhưng đồng thời cũng luôn tác động bài trừ nhau. Hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm còn hoạt động tiêu dùng thì lại triệt tiêu sản phẩm.

Ví dụ về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

Nội dung trên đã giải thích được Mặt đối lập là gì? Ví dụ về mặt đối lập, để làm rõ hơn vấn đề này nội dung sau sẽ đưa ra ví dụ về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó.

Xem thêm: Top 19 many factories still allow

Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập hết sức phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ qua lại giữa các mặt đối lập và điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh.

Ví dụ: Trong một lớp học, hoạt động đoàn kết và hoạt động cạnh tranh là các mặt đối lập. Có những lúc hoạt động đoàn kết nổi trội hơn, nhưng có những lúc hoạt động cạnh tranh lại nổi trội hơn. Như vậy hoạt động đoàn kết và hoạt động cạnh tranh đang “đấu tranh” với nhau.

Mâu thuẫn là gì?

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

Đây là quan niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác căn bản với quan niệm siêu hình về mâu thuẫn.

Theo quan niệm siêu hình: Mâu thuẫn là cái đối lập phản logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập, nhân tố tạo thành mâu thuẫn biện chứng là mặt đối lập.

Ví dụ về đối lập của mâu thuẫn

Mặt đối lập là gì? Ví dụ về mặt đối lập đã được giải thích ở trên, sau đây sẽ là một số ví dụ về mặt đối lập của mâu thuẫn:

– Trong mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và bị trị trong xã hội xưa, họ đối lập với nhau về quyền lợi, ý chí. Hai giai cấp này luôn đấu tranh với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình, luôn luôn tác động đến nhau.

Xem thêm: Top 10+ the situation got out of hand

– Trong mỗi sinh vật đều có mặt đồng hóa và dị hóa

+ Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp.

+ Dị hóa là tập hợp các chuỗi phản ứng chuyển hóa phân hủy các phân tử thành các đơn vị nhỏ hơn được hoặc bị oxy hóa để giải phóng năng lượng hoặc được sử dụng trong các phản ứng đồng hóa khác.

Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập làm sáng tỏ nguồn gốc của sự vận động, phát triển của các sự vật và có ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

– Để nhận thức đúng bản chất của sự vật và tìm ra phương hướng, giải pháp đúng cho hoạt động thực tiễn, ta phải đi sâu nghiên cứu phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật.

Muốn phát hiện ra mâu thuẫn phải tìm ra trong thể thống nhất những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau, tức là tìm ra những mặt đối lập và tìm ra những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa những mặt đối lập đó.

Xem thêm: Top 21 phần mềm công cụ chi tiết nhất

– Phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển của từng mâu thuẫn.

+ Khi phân tích mâu thuẫn, ta phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển của từng mâu thuẫn. Ta phải xem xét vai trò, vị trí và mối quan hệ lẫn nhau của các mâu thuẫn. Phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển và vị trí của từng mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng.

+ Chỉ có như vậy ta mới có thể hiểu đúng mâu thuẫn của sự vật, hiểu đúng xu hướng vận động, phát triển và điều kiện để giải quyết mâu thuẫn.

– Để thúc đẩy sự vật phát triển, ta phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không được điều hòa mâu thuẫn

+ Việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi điều kiện đã chín muồi.

+ Một mặt, ta phải chống thái độ chủ quan, nón vội. Mặt khác, ta phải cực kỳ thúc đẩy các điều kiện khách quan để làm cho các điều kiện giải quyết mâu thuẫn đi đến chín muồi.

+ Mâu thuẫn khác nhau phải có phương pháp giải quyết khác nhau. Do đó, ta phải tìm ra các hình thức giải quyết mâu thuẫn một cách linh hoạt, vừa phù hợp với từng loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể.

Top 21 mặt đối lập của mâu thuẫn tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 4.93 (986 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn còn gọi là mặt đối lập biện chứng, là những mặt đối lập ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn, chứ không phải là …

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Tác giả: yuanta.com.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 4.44 (449 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn gốc của sự phát triển xuất phát từ chính những mâu thuẫn nội tại giữa các thống nhất và đối lập trong bản thân sự vật, hiện tượng và việc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, khi giải quyết mâu thuẫn dựa trên quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, ta cần xác định cái gốc của mâu thuẫn, tức là xác định, nghiên cứu và phân tách rõ mâu thuẫn cơ bản (mâu thuẫn chính) và mâu thuẫn không cơ bản (mâu …

Cho ví dụ về đối lập của mâu thuẫn

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.28 (520 vote)
 • Tóm tắt: Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau. Mặt đối lập của mâu thuẫn: …

Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải A. Liên tục đấu

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 3.99 (581 vote)
 • Tóm tắt: Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải A. liên tục đấu tranh với nhau. B. thống nhất biện chứng với nhau. C. vừa thống nhất với nhau, …

  Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.84 (514 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo …

Xem thêm: Top 10+ 2x 2 3x 1 0

Câu 1 trang 28 SGK GDCD lớp 10

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 3.7 (309 vote)
 • Tóm tắt: Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ? Lời giải chi tiết. – Theo triết học Mác – Lê-nin, mâu thuẫn là một chỉnh …

Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.59 (554 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo …

Mâu thuẫn là gì? Nội dung quy luật mâu thuẫn trong Triết học?

Mâu thuẫn là gì? Nội dung quy luật mâu thuẫn trong Triết học?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 3.19 (538 vote)
 • Tóm tắt: Các nghiên cứu giúp ta xác định được tính chất của mâu thuẫn. Cũng đồng thời khai thác với các mặt đối lập đó. Mang đến hiệu quả của ứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dần dần, các mặt đối lập có xung đột gay gắt. Tự chuyển hóa lẫn nhau và mâu thuận được giải quyết. Khi đến giai đoạn với tính chất nhất định, tiếng nói chung được hình thành. Mang đến hiệu quả thể hiện đảm bảo cho các mặt trong ý nghĩa của nó. Nhờ …

Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.04 (376 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn: Đó là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm….mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển …

​Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.89 (56 vote)
 • Tóm tắt: Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học : C. Mặt thiện và ác trong con người.

Xem thêm: Top 22 my television is an important

Các mặt đối lập của mâu thuẫn có chiều hướng phát triển như thế nào?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.87 (115 vote)
 • Tóm tắt: Các mặt đối lập của mâu thuẫn có chiều hướng phát triển như thế nào? A. Trái ngược nhau. B. Xung đột nhau. C. Đối kháng nhau.

tại sao trong mâu thuẫn,hai mặt đối lập lại phải vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau ? mức độ thống nhất và đấu tranh như thế na

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 2.65 (129 vote)
 • Tóm tắt: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là “hạt nhân” của phép biện chứng. Theo V.I.Lênin. “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự tác động qua lại dẫn đến chuyển hóa giữa các mặt đối lập là một quá trình. Lúc mới xuất hiện, mâu thuẫn thể hiện ở sự khác biệt và phát triển thành hai mặt đối lập. Khi hai mặt đối lập của mâu thuẫn xung đột với nhau gay gắt và khi điều kiện đã …

Ví dụ về mặt đối lập của mâu thuẫn – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.55 (148 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp các ví dụ về mặt đối lập của mâu thuẫn hay nhất do Top lời giải sưu tầm và biên soạn giúp các em học tập tốt hơn.

Lấy ví dụ về mặt đối lập của mâu thuẫn

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.42 (91 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn còn gọi là mặt đối lập biện chứng, là những mặt đối lập ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn, chứ không phải là …

Để tạo thành mâu thuẫn theo quan điểm Triết học các mặt đối lập phải

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.29 (95 vote)
 • Tóm tắt: Nột số ví dụ về mặt đối lập của mâu thuẫn: -Mọi hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng. Chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể nhưng …

Xem thêm: Top 11 he got a because he drove through the red light

Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất,

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.31 (159 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo …

Mặt đối lập của mâu thuẫn là gì?

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.28 (155 vote)
 • Tóm tắt: 2. Tác động của mặt đối lập của mâu thuẫn ; ✓ Đăng ký giấy phép kinh doanh, ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau nên giữa chúng bao giờ cũng có những nhân tố giống nhau. Những nhân tố giống nhau đó gọi là sự “đồng nhất” của các mặt đối lập. Với ý nghĩa đó, “sự thống nhất của các mặt đối lập” còn bao hàm cả sự “đồng …

Mâu thuẫn là gì? Tính chất và vai trò của mâu thuẫn

Mâu thuẫn là gì? Tính chất và vai trò của mâu thuẫn
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.13 (176 vote)
 • Tóm tắt: Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn trong tiếng Anh là Contradiction, được hiểu là sự thống nhất và sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi sự vật đều tồn tại trong bản thân chúng nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu,… Tuy nhiên giữa các mặt đối lập đó vừa có tính thống nhất lại vừa diễn ra quá trình …

Mặt đối lập và vận dụng trong hoạt động doanh nghiệp

 • Tác giả: dichvuvietluanvan.com
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.04 (50 vote)
 • Tóm tắt: Các quan điểm sai lầm này làm hạn chế sự giải quyết mâu thuẫn, làm chậm lại sự phát triển của xã hội.Và nó cũng mang lại nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đổi mới kinh tế, gắn liền với việc xây dựng một nền kinh tế đa dạng hóa về sở hữu, đa thành phần kinh tế, là vấn đề xây dựng cơ chế thị trường. Đây là hai mặt của nền kinh tế thị trường: việc tồn tại một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần …

Mặt đối lập của mâu thuẫn là gì

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 1.96 (150 vote)
 • Tóm tắt: – Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, đồng thời chúng cũng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ lẫn nhau. Đó là sự …

Hiện tượng nào sau đây không phải là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 1.7 (195 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tượng nào sau đây không phải là hai mặt đối lập của mâu thuẫn? a. Bảng đen và phấn trắng. b.
Scroll to Top