Trang chủ » Top 10+ may i borrow your pen đầy đủ nhất

Top 10+ may i borrow your pen đầy đủ nhất

Top 10+ may i borrow your pen đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về May i borrow your pen mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video May i borrow your pen

1 [LỜI GIẢI] May I borrow your pen? Would you – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.82 (808 vote)
 • Tóm tắt: May I borrow your pen? Would you . … Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Would you mind lending me your pen? Các câu hỏi liên quan. Previous

2 A: May I borrow your pen for a minute, please? – B

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.64 (568 vote)
 • Tóm tắt: A: May I borrow your pen for a minute, please? – B … Dịch nghĩa: Tôi có thể mượn bút của bạn một phút không? … May I V? – Tôi có thể…không? dùng để xin phép

3 May I borrow your pen? Would you mind . |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.47 (382 vote)
 • Tóm tắt: May I borrow your pen? Would you mind . Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, 

Xem thêm: Top 16 according to the red cross 1998 had been

4 | Can I borrow your pen please, Sam?, said Gillian

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.26 (366 vote)
 • Tóm tắt: Gillian asked Sam she could borrow his pen. Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này

5 Mary: Can I borrow your pen, please?  Peter:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.07 (217 vote)
 • Tóm tắt: Mary: “Can I borrow your pen, please?” Peter: “______.” · A. What kind is it? · B. It doesn’t matter · C. Remember to give it back · D. I hope not · Đáp án: C 

6 Viết lại câu: May I borrow your pen? Would you mind. ? – Huong Hoa Hồng

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 3.85 (580 vote)
 • Tóm tắt: · Would you mind lending me your pen? bởi Nguyen Nhan 25/02/2021. Like (0) Báo cáo 

Xem thêm: Top 10+ tả bạn thân lớp 5 con gái

7 May i borrow your pen câu hỏi 94960 –

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 3.64 (264 vote)
 • Tóm tắt: May i borrow your pen câu hỏi 94960 – hoidap247.com. … Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào? Gửi Hủy. hert Cảm ơn 2; report 

8 Viết Lại Câu: 1) Do You Mind If I Borrow Your Pen? > Do You Mind -.? 2) &quotI Don&039t Want To Walk There Alone.&quot, – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.43 (573 vote)
 • Tóm tắt: 1) Do you mind lending me your pen ? 2) He objected to walking there alone. 3) They object to marrying that women. 4) Getting to work this morning was a bit 

9 &quot Could I borrow your pen &quot A. No, please do B. Of course C . Yes, you would D. Not at all

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.22 (375 vote)
 • Tóm tắt: ” Could I borrow your pen ” A. No, please do B. Of course C . Yes, you would D. Not at all

Xem thêm: Top 16 hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch

10 55. May I borrow your pen? →Would

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.02 (382 vote)
 • Tóm tắt: 55. May I borrow your pen? →Would

11 May I borrow your pen, Jane? I seem to have left mine at home dịch – May I borrow your pen, Jane? I seem to have left mine at home Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.96 (119 vote)
 • Tóm tắt: May I borrow your pen, Jane? I seem to have left mine at home dịch

12 May I borrow your pen? – English example sentence – Tatoeba

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 2.84 (96 vote)
 • Tóm tắt: May I borrow your pen? added by an unknown member, date unknown. ➜ #943004 

13 May I borrow your pen? | Baamboozle – Baamboozle | The Most Fun Classroom Games!

 • Tác giả: baamboozle.com
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 2.7 (66 vote)
 • Tóm tắt: May I borrow your pen? Game Code: 826161. English 14 Public. English. Show Hide. Play Study Slideshow Share. Loe_Hyn. 24. Share May I borrow your pen?
Scroll to Top