Trang chủ » Top 20+ một tụ điện không khí có điện dung 40pf chi tiết nhất

Top 20+ một tụ điện không khí có điện dung 40pf chi tiết nhất

Top 20+ một tụ điện không khí có điện dung 40pf chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về một tụ điện không khí có điện dung 40pf mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Vật Lí Lớp 11
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 11
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 11
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 nâng cao
 • Giải Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 6: Tụ điện giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 6.1 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 11: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 6.2 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 11: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 6.3 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì

A. chúng phải có cùng điện dung.

B. hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C. tụ điện nào có điộn dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

Xem thêm: Top 9 trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng chính xác nhất

D. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 6.4 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: rường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện ?

A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

B. Một quả cầu thuỷ tinh nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

C. Hai quả cầu kim loại, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

D. Hai quả cầu thuỷ tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 6.5 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Đơn vị điện dung có tên là gì ?

A. Culông. B. Vôn.

C. Fara. D. Vôn trên mét.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 6.6 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Một tụ điện có điện dung 20 μF, được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V. Điện tích của tụ sẽ là bao nhiêu ?

A. 8.102 C. B. 8C. C. 8.10-2 C. D. 8.10-4 C

Lời giải:

Đáp án D

Bài 6.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng cách giữa hai bản là d = 1 mm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 60 V.

a) Tính điện tích của tụ điện và cường độ điện trường trong tụ điện.

Xem thêm: Top 10 unit 10 language focus lớp 12 chi tiết nhất

b) Sau đó, ngắt tụ điện ra khỏi nguồn điện và thay đổi khoảng cách d giữa hai bản. Hỏi ta sẽ tốn công khi tăng hay khi giảm d ?

Lời giải:

a) Q = 6.10-8 C ; E = 6.104 V/m.

b) Khi tụ điện đã được tích điện thì giữa bản dương và bản âm có lực hút tĩnh điện. Do đó, khi đưa hai bản ra xa nhau (tăng d) thì ta phải tốn công chống lại lực hút tĩnh điện đó.

Công mà ta tốn đã làm tăng năng lượng của điện trường trong tụ điện.

Bài 6.8 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện.

Lời giải:

Qmax = 12.10-7 C. Hiệu điện thế lớn nhất mà tụ điện chịu được:

Umax = Emax.d

Với Emax = 3.106 V/m ; d = 1 cm = 10-2 m thì Umax = 30000 V.

Điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được :

Qmax = CUmax. Với C= 40 pF = 40.10-12 F thì Qmax = 12.10-7 C.

Bài 6.9 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 11: Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện thế 200 V. Sau đó nối tụ điện C1 với tụ điện C2, có điện dung 10 μF, chưa tích điện. Sử dụng định luật bảo toàn điện tích, hãy tính điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tu điên sau khi nối với nhau.

Lời giải:

Đặt U = 200 V, C1 = 20 μF và Q là điện tích của tụ lúc đầu :

Q = C1U = 20.10-6.200 = 4.10-3 C

Gọi Q1, Q2 là điện tích của mỗi tụ, U’ là hiệu điện thế giữa hai bản của chúng (Hình 6.1G).

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 9 Trang 14 Sbt Vat Li 11

ta có :

Xem thêm: Top 19 a lots of foods and drinks will be served

Q1 = C1U’

Q2= C2U’

Theo định luật bảo toàn điện tích :

Q1 + Q2 = Q

hay Q = (C1+C2)U’

Với Q = 4.10-3 C

C1 + C2 = 30 μF

Thì Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 9 Trang 14 Sbt Vat Li 11 1

Bài 6.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 11: Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu là 0,5 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 220 V ; bản phía trên là bản dương.

a) Tính điện tích của giọt dầu.

b) Đột nhiên đổi dấu của hiệu điện thế. Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào ? Tính gia tốc của giọt dầu. Lấy g = 10 m/s2.

Lời giải:

a) Trọng lượng của giọt dầu : P = 4/3 πr3pg.

Lực điện tác dụng lên giọt dầu: Fd = |q|E = |q|U/d

Lực điện cân bằng với trọng lượng: Fđ = P hay P = 4/3 πr3pg = |q|U/d

Suy ra:

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 Bai 10 Trang 15 Sbt Vat Li 11

Vì trọng lực hướng xuống, nên lực điện phải hướng lên. Mặt khác bản phía trên của tụ điện là bản dương, nên điên tích của giọt dầu phải là điện tích âm: . Bỏ qua lực đẩy Acsimet của không khí.

b) Nếu đột nhiên đổi dấu mà vẫn giữ nguyên độ lớn của hiệu điện thế thì lực điện tác dụng lên giọt dầu sẽ cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn với trọng lực. Như vậy, giọt dầu sẽ chịu tác dụng của lực 2P và nó sẽ có gia tốc 2g = 20 m/s2.

Top 24 một tụ điện không khí có điện dung 40pf tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1000pf và khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 4.86 (967 vote)
 • Tóm tắt: Bài 6.8 trang 14 SBT Vật Lí 11 … Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 4.68 (416 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ,…

Một tụ điện phẳng không khí có điện dung (C (2.10( – 3)) 10-6 F ) được tích điện đến hiệu điện thế (U( rm( )) ( rm( ))500( rm( ))V ). Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nhúng vào một chất lỏng thì hiệu điện thế của tụ bằng (U’ 250( rm( ))V ) . Hằng số điện môi của chất lỏng và điện dung của tụ lúc này là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 4.44 (556 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung (C = (2.10^( – 3)) 10^-6 F ) được tích điện đến hiệu điện thế (U( rm( )) = ( rm( ))500( rm( ))V ). Ngắt tụ ra khỏi …

Bài 6.8 trang 14 bài tập SBT Vật Lý 11: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 4.35 (394 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106  V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.07 (449 vote)
 • Tóm tắt: Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.10 6 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện. Quảng cáo.

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 3.94 (345 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện …

Xem thêm: Top 10+ ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để

Chương 1 bài 6 tụ điện – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.72 (544 vote)
 • Tóm tắt: 1. Tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích 0,05 m² đặt cách nhau 0,5 mm, điện dung của tụ là 3 nF. · 2. Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 3,5 pF, diện …

Một tụ điện phẵng không khí có điện dung 20 pF. Tích điện cho tụ điện

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.44 (456 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện phẵng không khí có điện dung 20 pF. Tích điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 250 V. a) Tính điện tích và năng lượng điện trường của tụ điện. b)

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.04 (426 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường …

Một tụ điện phẳng không khí có điện dung là 40pF. Điện tích tối đa có thể tích cho tụ điện có giá trị bao nhiêu ? Biết rằng khi Cường đọ điện trường t

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.99 (68 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung là 40pF. Điện tích tối đa có thể tích cho tụ điện có giá trị bao nhiêu ? Biết rằng khi Cường đọ điện trường trong …

Bài tập vật lí lớp 11 tụ điện, năng lượng điện trường, vật lí 11

 • Tác giả: vatlypt.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 2.74 (85 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập 10. Một tụ điện (điện môi là không khí) có điện dung C = 0,2µF được mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 200V. a/ Tính hiệu điện thế của …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.6 (169 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường …

Xem thêm: Top 8 draw out là gì chính xác nhất

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 2.59 (124 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2.39 (108 vote)
 • Tóm tắt: Với Emax = 3.106 V/m ; d = 1 cm = 10-2 m thì Umax = 30000 V. Điện tích tối đa mà …

Bài 6.8 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2.49 (196 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3. 106 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.3 (106 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.21 (120 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường …

Câu 8: trang 33 sgk: Tích điện cho một tụ điện có điện dung

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 1.99 (151 vote)
 • Tóm tắt: b, Vì triangle q rất nhỏ nên sự thay đổi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là không đáng kể, do đó công của lực điện sinh ra là: A = triangle q.U = 0,001q.U = …

Xem thêm: Top 10+ trong access một csdl thường là chi tiết nhất

Câu 2. Một tụ điện phẳng không khí, điện dung 40pF, tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 120V. a. Tính điện tích của tụ. b. Sau đó tháo bỏ nguồn điện rồi tăng khoảng cách giữa 2 bản tụ điện lên gấp đôi. Tính hiệu điện thế mới giữa 2 bản tụ. Biết rằng điện dung của tụ điện phẳng tỉ lệ ngịch với khoảng cách giữa hai bản của nó

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 1.93 (156 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện phẳng không khí, điện dung 40pF, tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 120V. a. Tính điện tích của tụ. b. Sau đó tháo bỏ nguồn điện rồi …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 1.99 (52 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm – Trọn bộ lời giải sách bài tập Vật lí lớp 11 hay, chi tiết giúp học sinh dễ …

Chuyên đề bài tập vật lý lớp 11: Tụ điện – Số 1

 • Tác giả: giaoan.co
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 1.8 (82 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi 3: Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích … Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 3,5 pF, diện tích mỗi bản là 5 cm2 …

Một tụ điện không khí có điện dung 40pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thế tích cho tụ, b?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 1.7 (200 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thế tích cho tụ, b? ; A. 12.10-7 C. ; B. 1,2.10-7 C. ; C. 1, …

Bài 6.8 trang 14 SBT Vật Lí 11

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 1.56 (164 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong …

Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 1.48 (72 vote)
 • Tóm tắt: Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường …
Scroll to Top