Trang chủ » Top 21 my favorite leisure activity is listening to music chính xác nhất

Top 21 my favorite leisure activity is listening to music chính xác nhất

Top 21 my favorite leisure activity is listening to music chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về My favorite leisure activity is listening to music mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Viết Đoạn Văn Về Leisure Activities ❤️️ 15 Mẫu Hay Nhất

Viết Đoạn Văn Về Leisure Activities ❤️️ 15 Mẫu Hay Nhất
 • Tác giả: scr.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 5 (960 vote)
 • Tóm tắt: My favourite leisure activity is listening to music. Firstly, Listening to music not only help me relax but also provide me with musical knowledge
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I am a student. I usually have free time on weekends. In my spare time I will do my favorite things. I like to play sports. I will play soccer, badminton or tennis. Playing sports helps me exercise and I feel more comfortable. After I play sports I …

2 Talk About Your Favorite Ieisure Activity –

 • Tác giả: tuhocielts.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.64 (263 vote)
 • Tóm tắt: Talk about your favorite leisure activity Go to the cinema to see … Listen to music – Turn up the volume and listen to your favourite type of music, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You know, I go to school during the weekday, so I have little leisure time.Therefore, I usually watch films on the weekend. I really enjoy watching many types of films, but my favourite is dramas. Twice a week, I go to the cinema to watch there. I …

3 Bài Mẫu Talk About Your Leisure Activities | IELTS Speaking

 • Tác giả: zim.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 4.5 (298 vote)
 • Tóm tắt: · Ví dụ: One of my favorite leisure activities is dancing because it makes me happy when I can listen to music and move my body at the same 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You know, I go to school during the weekday, so I have little leisure time.Therefore, I usually watch films on the weekend. I really enjoy watching many types of films, but my favourite is dramas. Twice a week, I go to the cinema to watch there. I …

4 IV. Fill the gaps with the words/ phrases in the box: In addition Also As I have

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.29 (575 vote)
 • Tóm tắt: My favorite leisure activity is listening to music. (1). , listening to music not only helps me relax but also provides me with musical 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You know, I go to school during the weekday, so I have little leisure time.Therefore, I usually watch films on the weekend. I really enjoy watching many types of films, but my favourite is dramas. Twice a week, I go to the cinema to watch there. I …

5 Talk About Your Leisure Activities – IELTS Speaking Part 1 & 2

Talk About Your Leisure Activities - IELTS Speaking Part 1 & 2
 • Tác giả: talkfirst.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 4.11 (271 vote)
 • Tóm tắt: · Some of my leisure activities are listening to music and reading books. … to start talking about one of my favorite free-time activities”
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những kiến thức cần thiết đối với chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking Part 1 & 2. Bên cạnh đó TalkFirst đã đưa ra một số bài mẫu + podcast tương ứng với các band điểm 5.0+, 6.5+, 8.5+ để các bạn dễ dàng ứng …

Xem thêm: Top 20+ khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích chính xác nhất

6 Fill the gaps with the words/ phrases in the box. | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.99 (327 vote)
 • Tóm tắt: MY FAVORITE LEISURE ACTIVITY IS LISTENING TO MUSIC. (1) , listening to music not only helps me relax but alsoprovides me with musical 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những kiến thức cần thiết đối với chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking Part 1 & 2. Bên cạnh đó TalkFirst đã đưa ra một số bài mẫu + podcast tương ứng với các band điểm 5.0+, 6.5+, 8.5+ để các bạn dễ dàng ứng …

7 Reasons Why College Students Should Listen To Music during Their Leisure Time

 • Tác giả: artdaily.cc
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 3.6 (450 vote)
 • Tóm tắt: You can look for a favorite device when having your leisure time. • Better memory: A study relating to music to emotion and memory helps to identify the 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những kiến thức cần thiết đối với chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking Part 1 & 2. Bên cạnh đó TalkFirst đã đưa ra một số bài mẫu + podcast tương ứng với các band điểm 5.0+, 6.5+, 8.5+ để các bạn dễ dàng ứng …

8 ✓ Talk about your favorite leisure activity |

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.53 (412 vote)
 • Tóm tắt: · My favourite leisure activity is listening to music. Firstly, Listening to music not only help me relax but also provide me with musical 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi thực sự thích tập thể dục tại phòng tập thể dục vì tôi cần làm gì đó để thư giãn sau giờ học. Phòng tập là nơi tuyệt vời để tôi giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng sau những giờ học tập dài. Hơn thế nữa, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, những …

9 My favorite leisure activity by Gary Wang

 • Tác giả: prezi.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 3.25 (221 vote)
 • Tóm tắt: The world of music has no boundaries , listening to music is for everyone , even a song just to impress a man, that this song is a success
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi thực sự thích tập thể dục tại phòng tập thể dục vì tôi cần làm gì đó để thư giãn sau giờ học. Phòng tập là nơi tuyệt vời để tôi giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng sau những giờ học tập dài. Hơn thế nữa, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, những …

10 Fill the gaps with the words, phrases in the box to give your opinion about the best leisure activity, more than one word can be suitable for some gaps) In my opinion, listening to music not only helps me relax but also provice me with musical knowlege? – Tuấn Huy

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.1 (439 vote)
 • Tóm tắt: My favorite leisure activity is listening to music. (1)In my opinion, listening to music not only helps me relax but also provice me with musical knowlege
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi thực sự thích tập thể dục tại phòng tập thể dục vì tôi cần làm gì đó để thư giãn sau giờ học. Phòng tập là nơi tuyệt vời để tôi giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng sau những giờ học tập dài. Hơn thế nữa, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, những …

Xem thêm: Top 20+ giai sgk toan lop 3 đầy đủ nhất

11 Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Tiếng Anh Lớp 8 (Thí điểm) – Năm học 2016-2017

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 2.87 (89 vote)
 • Tóm tắt: (1.5 point) In addition Also As I have noted In my opinion Besides I think My favorite leisure activity is listening to music.(1)______, listening to music 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi thực sự thích tập thể dục tại phòng tập thể dục vì tôi cần làm gì đó để thư giãn sau giờ học. Phòng tập là nơi tuyệt vời để tôi giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng sau những giờ học tập dài. Hơn thế nữa, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, những …

12 Tự tin ngút ngàn talk about your leisure activities khi tự học tại nhà

 • Tác giả: bacsiielts.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 2.84 (150 vote)
 • Tóm tắt: · In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films. I study all day, so after 7 PM is the only time 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: My love for books started at the age of ten years old. I was awarded “The Scarlet Sails” of Alexandre Green by my grandfather. It is the first book that I have seen. I do not know how many times I read it (Up to now, I still love it and occasionally …

13 Fill the gaps with the words/phrases in the box to give your opinion about the best leisure activity. More than one word. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.74 (175 vote)
 • Tóm tắt: My favorite leisure activity is listening to music
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: My love for books started at the age of ten years old. I was awarded “The Scarlet Sails” of Alexandre Green by my grandfather. It is the first book that I have seen. I do not know how many times I read it (Up to now, I still love it and occasionally …

14 describe your leisure time and give your opinion about having too much leisure time – IELTS Writing Samples

 • Tác giả: writing9.com
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.66 (179 vote)
 • Tóm tắt: In my spare time, I usually listen to music and I can say it is my favorite leisure activities. I began listening to music when I was 12 years old
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: My love for books started at the age of ten years old. I was awarded “The Scarlet Sails” of Alexandre Green by my grandfather. It is the first book that I have seen. I do not know how many times I read it (Up to now, I still love it and occasionally …

15 Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh Thí điểm năm 2019 – 2020

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 2.56 (68 vote)
 • Tóm tắt: Question I. Listen and choose the correct answers: (1point). 1. Five-colored sticky rice is made … My favorite leisure activity is listening to music. (1) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I live in a village by Mekong River. Every day, like most of my friends, I walk to school. It is three kilometers away. After class, I often help my mother to collect water from the river and feed the chickens. At the weekend, the villagers often …

Xem thêm: Top 20+ vẽ tranh an toàn giao thông lớp 3 đầy đủ nhất

16 Write A Short Paragraph (80-100 Words) About Your Favourite Leisure Activity – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.37 (113 vote)
 • Tóm tắt: My favorite hobby is reading. I started it two years ago. … In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I live in a village by Mekong River. Every day, like most of my friends, I walk to school. It is three kilometers away. After class, I often help my mother to collect water from the river and feed the chickens. At the weekend, the villagers often …

17 Listening to music is the best leisure activities teenagers – Chữa Writing Miễn Phí – CWMP

 • Tác giả: chuawritingmienphi.com
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 2.35 (109 vote)
 • Tóm tắt: Firstly, listening to music makes you relaxing and entertainment after the studying time Secondly, you can improve your English or your foreign 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I live in a village by Mekong River. Every day, like most of my friends, I walk to school. It is three kilometers away. After class, I often help my mother to collect water from the river and feed the chickens. At the weekend, the villagers often …

18 Bài Mẫu Talk About Your Leisure Activities – IELTS Speaking – IELTS Cấp Tốc

 • Tác giả: ieltscaptoc.com.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 2.12 (155 vote)
 • Tóm tắt: · In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films. I study all day, so after 7 PM is the only time 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại …

19 Top 14 Một Số Bài Nói Về Leisure Activities mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.09 (120 vote)
 • Tóm tắt: In my free time, I love to relax myself by listening to music and . … 6.Talk About Your Favorite Leisure Activity · Talk About Your Favorite Leisure 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại …

20 My favorite leisure activity is listening to music.(1) dịch – My favorite leisure activity is listening to music.(1) Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 2.03 (128 vote)
 • Tóm tắt: My favorite leisure activity is listening to music. (1). , listening to music not only helps me relax but also provides me with musical knowledge. I (2) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại …

21 Write About My Favourite Leisure Activity [Lưu trữ] – Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí

 • Tác giả: tienganh.com.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 1.91 (109 vote)
 • Tóm tắt: Listening to music not only help me relax but also provide me with musical knowledge. I like the time that I can lie lazily in bed, wear the 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại …
Scroll to Top