Trang chủ » Top 8 nam wanted to know what time

Top 8 nam wanted to know what time

Top 8 nam wanted to know what time

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Nam wanted to know what time mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật( Có đáp án)

 • Tác giả: tienganh247.info
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.97 (967 vote)
 • Tóm tắt: · I asked Martha ______ to enter law school. … Nam wanted to know what time ______. … He asked the children _________too much noise
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Julia said that she ___________ there at noon. A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be 2. He _______ that he was leaving way that afternoon.A. told me B. told to me C. said me D. says to me3. She said to me that she __________ …

2 Bài tập câu tường thuật (reported speech) cơ bản & nâng cao [có đáp án]

Bài tập câu tường thuật (reported speech) cơ bản & nâng cao [có đáp án]
 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 4.74 (228 vote)
 • Tóm tắt: · he asked. 2 .”What are you doing?” he asked. … Lưu ý cần nắm: … The day after tomorrow, Two days after/ In two days’ time
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài luyện tập tại ELSA Speak, bạn sẽ được nâng cao kỹ năng toàn diện, từ nghe, phát âm, nhấn âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện các mẫu câu, bạn còn có thể luyện tập thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng …

Xem thêm: Top 10+ quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi

3 Dạng câu hỏi và câu tường thuật gián tiếp | EF | Du Học Việt Nam

 • Tác giả: ef.com.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.58 (445 vote)
 • Tóm tắt: She asked what time the train arrived. “When can we have dinner?” she asked. She asked when they could have dinner. Peter said to John, “Why are you so late 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài luyện tập tại ELSA Speak, bạn sẽ được nâng cao kỹ năng toàn diện, từ nghe, phát âm, nhấn âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện các mẫu câu, bạn còn có thể luyện tập thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng …

4 Lời nói gián tiếp 2 (Reported speech 2)

 • Tác giả: hoc.tienganh123.com
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.24 (510 vote)
 • Tóm tắt: Thường sử dụng các động từ dẫn như “asked/ wondered” và “wanted to know”; Thêm if hoặc whether đứng trước câu trần … He wanted to know what time it was
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Chuyển câu hỏi trực tiếp sang câu hỏi gián tiếp Khi chuyển các câu hỏi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta vẫn thực hiện theo các nguyên tắc chung ở phần 1 (lùi thì, chuyển đổi đại từ, tính từ sở hữu và các từ chỉ thời gian, địa điểm). …

Xem thêm: Top 15 being that he was a good swimmer

5 [Câu tường thuật] Thì hiện tại đơn: Lùi thì như thế nào?

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 4.08 (577 vote)
 • Tóm tắt: · Cấu trúc: S1 + asked/ wondered/ wanted to know (+ O) + if/whether + S2 + V … Tom’s mother told him to do homework then/ at the time
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể thấy, ngữ pháp về câu trực tiếp, câu gián tiếp tương đối khó và phức tạp. Trong bài viết này, bạn cần nắm được câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn lùi thì như thế nào khi chuyển sang câu gián tiếp cùng các quy tắc để hoàn chỉnh quá trình tường …

6 21.&quotI Haven&039t Seen That Film For A Long Time&quot Nga Said To Us 22.&quotShe Wanted To Know How To Use This Computer&quotHa Said 23.Nam Said&quotCan You Help Me?&quot 24. – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 3.95 (249 vote)
 • Tóm tắt: 1.Nga said to us that she hadn’t seen that film for a long time. 2. Ha said that she had wanted to know how to use that computer. 3.Nam said if i could help 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể thấy, ngữ pháp về câu trực tiếp, câu gián tiếp tương đối khó và phức tạp. Trong bài viết này, bạn cần nắm được câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn lùi thì như thế nào khi chuyển sang câu gián tiếp cùng các quy tắc để hoàn chỉnh quá trình tường …

Xem thêm: Top 9 nguyên hàm e mũ x bình đầy đủ nhất

7 Câu tường thuật (Reported Speech) kèm bài tập có đáp án

Câu tường thuật (Reported Speech) kèm bài tập có đáp án
 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 3.59 (516 vote)
 • Tóm tắt: Trong câu có năm xác định. – Các câu có cấu trúc sau: if only, … S + asked (+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V. … He told me to be on time
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể thấy, ngữ pháp về câu trực tiếp, câu gián tiếp tương đối khó và phức tạp. Trong bài viết này, bạn cần nắm được câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn lùi thì như thế nào khi chuyển sang câu gián tiếp cùng các quy tắc để hoàn chỉnh quá trình tường …

8 Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp | Tiếng Anh Nghe Nói

 • Tác giả: tienganhnghenoi.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.59 (316 vote)
 • Tóm tắt: · Trong câu có năm xác định. … S + asked/wanted to know/wondered + if/wether + S + V. Ex: ”Are you angry? … “What’s the time?” he asked
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể thấy, ngữ pháp về câu trực tiếp, câu gián tiếp tương đối khó và phức tạp. Trong bài viết này, bạn cần nắm được câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn lùi thì như thế nào khi chuyển sang câu gián tiếp cùng các quy tắc để hoàn chỉnh quá trình tường …
Xem thêm
Scroll to Top