Trang chủ » Top 22 sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

Top 22 sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

Top 22 sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 nâng cao
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12
 • Giải Vật Lí Lớp 12
 • Giải Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 22: Sóng điện từ giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 trang 58 Sách bài tập Vật Lí 12:

22.1. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?

A. Mang năng lượng.

B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản

D. Truyền được trong chân không.

22.2. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha π/2 so với dao động của từ trường.

B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường.

C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường.

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường E→ đồng pha với dao động của cảm ứng từ B→ ?

22.3. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài nghìn mét. B. vài trăm mét.

C. vài chục mét. D. vài mét.

Xem thêm: Top 10+ polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

22.4. Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài. B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

22.5. Tại sao các chấn tử trong anten thu vô tuyến lại phải đặt song song với mặt đất ?

A.Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

B. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

C. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

D. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

22.6. Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ?

A. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện qua tivi.

B. Hồ quang điện làm thay đổi điện áp trên lưới điện.

C. Hồ quang điện phát ra sóng điện từ lan tới anten của tivi.

D. Một nguyên nhân khác.

Xem thêm: Top 10+ my aunt is one of those đầy đủ nhất

Lời giải:

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 D D C C A C

Bài 22.9 trang 59 Sách bài tập Vật Lí 12: Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

a) Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

b) Tính tần số của sóng đó.

Xem thêm: Top 10+ my aunt is one of those đầy đủ nhất

Lời giải:

a) sóng ngắn.

b) λ = c/f ⇒ f = c/λ = 3.108/31 ≈ 9,67.106 Hz

f = 9,67 MHz.

Bài 22.10 trang 59 Sách bài tập Vật Lí 12: Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.

a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3.108 m/s.

b) Vectơ cường độ điện trường tại o có phương song song với trục Oz ; vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2.10-4T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

c) Viết phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oy. Coi như biên độ của sóng không bị thay đổi khi lan truyền.

Xem thêm: Top 10+ my aunt is one of those đầy đủ nhất

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 Bai 10 Trang 59 Sbt Vat Li 12 1

b) Tại O : E = E0cos2πft ⇒ E = 200cos2.107πt (V/m).

B = B0cos2πft ⇒ B = 2.10-4cos2.107πt (T).

c) Dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại một điểm M bất kì theo phương Oy được diễn tả bằng các phương trình :

E = E0cos2πf(t – y/v)

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 Bai 10 Trang 59 Sbt Vat Li 12 2

Xem thêm: Top 15 cho bảng số liệu

B = B0cos2πf(t – y/v)

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 Bai 10 Trang 59 Sbt Vat Li 12 3

Đó chính là phương trình truyền sóng điện từ theo phương Oy.

Bài 22.11 trang 59 Sách bài tập Vật Lí 12: Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mậf phẳng nằm ngang một góc 45o hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

Hãy tính độ dài của cung OM.

Cho bán kính Trái Đất: R = 6400 km.

Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên mặt đất.

Xem thêm: Top 10+ my aunt is one of those đầy đủ nhất

Lời giải:

Trên Hình 22.1G, ta biểu diễn c là tâm Trái Đất ; I là điểm tới của sóng ở tầng điện li CO = R = 6400 km ; HI = h = 100 km CI = R + h = 6 500 km.

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 Bai 11 Trang 59 Sbt Vat Li 12 1

Trong tam giác COI:

∠COI = 90o + 45o = 135o

Ta có

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 Bai 11 Trang 59 Sbt Vat Li 12 2

⇒ sin∠CIO = 0,69623 ⇒ ∠CIO = 44,125o

∠OCI = 180o – (135 + 44,125)o = 0,875o = 0,0153 rad

∠OH = 0,0153; R = 97,92 km; OM = 20H = 195,84 ≈ 196 km.

Top 22 sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài mét thuộc loại nào trong các dải sóng vô tuyến sau ? 

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.95 (622 vote)
 • Tóm tắt: Sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài mét thuộc loại nào trong các dải sóng vô tuyến sau ? · Giải Bài 18, 19, 20, 21 trang 65, 66 SBT Toán 9 tập …

Top 15 Xong Ngắn Vô Tuyến Có Bước Sóng Vào Cỡ hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 4.75 (533 vote)
 • Tóm tắt: Xếp hạng 4,5 (7.707) Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao độn…

Sóng ngắn vô tuyến bước sóng vào cỡ:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.5 (388 vote)
 • Tóm tắt: Chọn một tính chất đúng của tia hồng ngoại. Điện từ trường gồm: · Tia nào khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất ? … là bức xạ không nhìn thấy có bước …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.31 (452 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ. … Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng. Xem đáp án » 18/06/2021 2,715 …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 4.09 (499 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Sóng dài ≥≥ 1000m. Sóng trung 100 – 1000m. Sóng ngắn 10 – 100m. Sóng cực ngắn 1 – 10m. => Ta có bước sóng của sóng ngắn trong khoảng 10 …

Xem thêm: Top 9 skills 1 unit 4 lớp 9 chính xác nhất

Sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.8 (240 vote)
 • Tóm tắt: Sóng Vô Tuyến Có Bước Sóng Vào Cỡ. admin 08/04/2022. Vật lý học (tiếng Anh:physics, từ giờ đồng hồ Hi Lạp cổ: φύσις có nghĩa là kiến thức về trường đoản cú …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài nghìn mét

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3.74 (306 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài nghìn mét. Với giải bài 22.3 trang 58 sbt Vật lí lớp 12 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 3.45 (233 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài nghìn mét. trăm mét. chục mét. mét.

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ hàng nghìn mét hàng trăm

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 3.22 (333 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡA. hàng nghìn métB. hàng trăm métC. hàng chục métD. hàng mét.

Sóng vô tuyến là gì? Bước sóng và các loại sóng vô tuyến phổ biến

Sóng vô tuyến là gì? Bước sóng và các loại sóng vô tuyến phổ biến
 • Tác giả: palda.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 2.83 (156 vote)
 • Tóm tắt: Ưu điểm của sóng ngắn đó là có thể liên lạc rất xa. Sóng cực ngắn: Có khả năng xuyên qua mọi tầng và đi vào không gian vũ trụ cực lớn. Thường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông thường để thu được tín hiệu vô tuyến, ví dụ như các đài vô tuyến: AM/FM thì đều cần một anten vô tuyến. Sóng vô tuyến thường được dùng vào trong thông tin liên lạc. Như trong truyền thanh người ta hay sử dụng sóng điện từ cao tần trong dải …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ A. vài nghìn mét.        B. vài trăm mét. C. vài chục mét.        D. vài mét

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 2.79 (119 vote)
 • Tóm tắt: Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ? A. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện …

Xem thêm: Top 10+ trong ngôn ngữ lập trình từ khóa và tên

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.64 (58 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ. … Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m. a) Tính bước …

Sóng vô tuyến có bước sóng 35m là sóng gì

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 2.55 (56 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ | VietJack.com. Tác giả: khoahoc.vietjack.com. Ngày đăng: 6/8/2021. Đánh giá: …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.58 (58 vote)
 • Tóm tắt: ID 384337. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ: … CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Mã số thuế: 0103326250.

100 câu ôn tập chương Dao động và Sóng điện từ

 • Tác giả: text.loga.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.35 (64 vote)
 • Tóm tắt: Sóng điện từ có tần số 12Mhz thuộc loại sóng nào dưới đây ? A. sóng dài B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắn. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 1000pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 10µH, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = eq l(r(,2))V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có thể nhận giá trị nào trong …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.29 (147 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

Xem thêm: Top 12 chọn phát biểu sai về sóng âm

[CHUẨN NHẤT] Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.13 (138 vote)
 • Tóm tắt: – Sóng cực ngắn: chúng có bước sóng từ 1 – 10m, có năng lượng rất lớn và không bị hấp thụ hay phản xạ bởi tầng điện li. Và vì chúng có thể xuyên qua tầng điện …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.14 (118 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ. A. vài trăm mét. B. vài mét. C. vài chục mét. D. vài nghìn mét. Sai C là đáp án đúng Xem lời giải.

Chủ đề 3 sóng điện từ, sóng vô tuyến 13 trang

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 1.93 (88 vote)
 • Tóm tắt: Sóng cực ngắn λ : 0,01 m → 10 m. 3. Công thức tính bước sóng lamđa. Người ta sử dụng mạch dao động LC ở lối vào của các thiết bị thu phát. Ta có: λ = v.T …

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 1.89 (98 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ A. vài m. B. vài chục km. C. vài km. D. vài chục m.Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam.

Đặc điểm của Sóng điện từ là gì? Sóng vô tuyến là gì? Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng điện li – Vật lý 12 bài 22

 • Tác giả: khoia.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 1.81 (70 vote)
 • Tóm tắt: có bước sóng vào cỡ nào, được truyền trong khí quyển như thế nào? Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng điện li ra sao? I. Sóng điện từ. 1.

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 1.6 (160 vote)
 • Tóm tắt: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ A vài m. B vài chục km. C vài km. D vài chục m.
Xem thêm
Scroll to Top