Trang chủ » Top 20+ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với chi tiết nhất

Top 20+ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với chi tiết nhất

Top 20+ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Đề bài

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Lời giải chi tiết

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:

Xem thêm: Top 11 tell bất quy tắc

– Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân.

+ Bản chất giai cấp công nhân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện ở sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng Cộng sản nhằm thực hiện quyền lực và lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động.

+ Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động mới có thể tiến hành cuộc đấu tranh có hiệu quả chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu, vô chính phủ, vi phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân.

– Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Xem thêm: Top 18 vở bài tập toán lớp 5 bài 106

+ Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng của chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Trên cơ sở kinh tế đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trở thành người làm chủ nền sản xuất và chi phối mọi hoạt động của đời sống xã hội.

+ Trong các lĩnh vực của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thì thực hiện dân chủ trong lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa cơ bản vì chủ khi nào người lao động thực sự làm chủ về kinh tế thì họ mới có dân chủ thực sự và trở thành lực lượng quyết định quá trình phát triển của xã hội.

– Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác – Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

– Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động.

Xem thêm: Top 20+ it is imperative that this letter chính xác nhất

+ Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử vì trong chế độ xã hội chủ nghĩa chẳng những mọi người dân đều được hưởng quyền dân chủ, mà nhà nước còn chăm lo nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện thực tế cho mọi người có khả năng thực hiện quyền dân chủ của mình.

+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa – cơ quan quyền lực của nhân dân – do nhân dân lập ra, hoạt động của nó vì lợi ích của toàn thể nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngay từ buổi đầu hình thành đã xác định quyền lực thuộc về nhân dân, đó là một trong những nguyên tắc cơ bản xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì dân.

– Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể thực hiện được nếu những hành vi gây tác hại đến quyền dân chủ của nhân dân không được xử lí kịp thời, đúng đắn. Vì vậy, để có dân chủ và dân chủ được thực hiện thì các quyền dân chủ của nhân dân phải được thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện bằng những thiết chế tương ứng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Loigiaihay.com

Top 20 nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.96 (890 vote)
 • Tóm tắt: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với B. Pháp luật Trắc nghiệm môn GDCD Lớp 11.

DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, GẮN VỚI PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ

 • Tác giả: truongchinhtritinhphutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.65 (488 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, có một số luận điểm xuyên tạc nền dân chủ mà Việt Nam đang xây dựng. Chúng cho rằng, “Việt Nam thiếu dân chủ, không có dân chủ, vi …

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.48 (285 vote)
 • Tóm tắt: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với. A. chính sách, chủ trương, đường lối. B. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. C. lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm.

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 4.02 (578 vote)
 • Tóm tắt: Lấy hệ tư tưởng Mác –Lê-nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội. Là nền dân chủ của nhân dân lao động. Gắn liền với pháp luật, kỉ …

Nền dân chủ XHCN gắn liền với?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.96 (528 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Nền dân chủ XHCN gắn liền với. A. pháp luật. B. cơ chế. C. chính sách. D. chủ trương. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A.

Xem thêm: Top 11 cách tính tỉ lệ dân số

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 3.72 (315 vote)
 • Tóm tắt: Nó đối lập với chuyên quyền độc đoán, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, quan liêu. Nói một cách khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát triển lý luận và thực tiễn về dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những thành tựu to lớn của Đảng ta qua 35 năm đổi mới, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân …

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 3.41 (221 vote)
 • Tóm tắt: b. Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện: – Mang bản chất giai cấp công nhân. – Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về …

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.39 (423 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: B. Lời giải: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Câu trả lời này có hữu ích không? 0. 0. Quảng cáo …

Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về

 • Tác giả: tapchimattran.vn
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 3.16 (382 vote)
 • Tóm tắt: Dân chủ gắn bó chặt chẽ với quyền sống của con người, đồng thời còn là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng người trong xã hội …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dân chủ gắn bó chặt chẽ với quyền sống của con người, đồng thời còn là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng người trong xã hội, nhất là trong xã hội văn minh. Dân chủ gắn liền với tiến bộ xã hội và sự phát triển của lịch sử qua các …

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 2.87 (161 vote)
 • Tóm tắt: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với. A. Đạo đức. B. Pháp luật. C. Phong tục. D. Truyền thống. Hướng dẫn. ⇒ Đáp án cần chọn là B.

Xem thêm: Top 10 các bài văn khấn nôm truyền thống đầy đủ nhất

Ví dụ về dân chủ trong lĩnh vực xã hội

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.82 (199 vote)
 • Tóm tắt: Là nền dân chủ của nhân dân lao động.-Dân chủ XHCN gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.Dân chủ Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương – Công dân có quyền kinh doanh.

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.75 (104 vote)
 • Tóm tắt: Đất nước ta đang tập trung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có đặc trưng cơ bản và thuộc tính quan trọng là “phải gắn kinh tế …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với phương pháp khoa học biện chứng, tư duy hệ thống, trình bày logic, dung dị, Tổng Bí thư đã phân tích, hệ thống hóa, có những quan điểm, tư tưởng, nhận thức mới mang tính lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH, trong đó dân chủ xã hội là một …

Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

 • Tác giả: dukcq.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.66 (167 vote)
 • Tóm tắt: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, …

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.53 (171 vote)
 • Tóm tắt: – Năm là, dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Bài 2 trang 90 GDCD 11: Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giúp HS giải bài tập, hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi HS trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với …

Giải Giáo dục công dân 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.44 (199 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3 trang 90 SGK GDCD lớp 11: Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Trả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể thực hiện được nếu những hành vi gây tác hại đến quyền dân chủ của nhân dân không được xử lí kịp thời, đúng đắn. Vì vậy, để có dân chủ và dân …

Xem thêm: Top 10 sản lượng cây trồng phần lớn dựa vào nguồn

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.3 (129 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 GDCD Trắc nghiệm GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với …

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ?
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 2.24 (117 vote)
 • Tóm tắt: Dân chủ XHCN là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặc trưng của dân chủ XHCN là quyền dân chủ của công dân sẽ không ngừng được được mở rộng trong tất cả lĩnh vực hoạt động của xã hội, nhà nước mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế. Thông qua hệ thống cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội và tổ chức …

Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ

 • Tác giả: lyluanchinhtri.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 2.04 (109 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam · Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở …

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 1.92 (67 vote)
 • Tóm tắt: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với A. Đạo đức B. Pháp luật C. Phong tục D. Truyền thốngTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 1.86 (168 vote)
 • Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế luôn gắn với bảo đảm công bằng, thực hiện tiến bộ xã hội, …
Xem thêm
Scroll to Top