Trang chủ » Top 20+ nhận định nào dưới đây không đúng

Top 20+ nhận định nào dưới đây không đúng

Top 20+ nhận định nào dưới đây không đúng

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về nhận định nào dưới đây không đúng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Xem thêm: Top 10+ you are not to say chi tiết nhất

Ngân hàng câu hỏi mô đun 3 môn Toán tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất.

Mục lục

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module 3 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.

Có ưu điểm nổi bật là tốn ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.

Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.

Bao quát được toàn bộ nội dung chương trình học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

Đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học.

Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.

Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?

Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu.?

Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo . ?

Em có thể mô tả những gì xảy ra ..?

Em sẽ giải thích như thế nào về.?

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tích cực hóa hoạt động ứng học kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống

Gợi mở những con đường và giải pháp khác nhau

Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không thực hiện được.

Phân hoá nội tại

6. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn Toán được thực hiện vào các thời điểm:

Cuối học kì I, cuối năm học đối với lớp 4, lớp 5

Giữa học kì I, cuối năm học đối với lớp 1, lớp 2

Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học

Cuối học kì I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất HS tiểu học theo các mức sau:

Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Tốt, khá, trung bình, yếu.

Tốt, đạt, chưa đạt.

Tốt, đạt, cần cố gắng.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quá trình học để cung cấp những phản hồi cho HS và GV biết những gì đã làm được so với mục tiêu là

Khái niệm đánh giá thường xuyên.

Mục đích của đánh giá thường xuyên.

Nội dung của đánh giá thường xuyên.

Phương pháp đánh giá thường xuyên.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào sau đây?

Năng lực mô hình hoá toán học

Năng lực giải quyết vấn đề toán học

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực tư duy và lập luận toán học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung

Tổ chức bồi dưỡng qua mạng.

Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.

Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Xem thêm: Top 9 lập khẩu phần ăn cho nữ sinh lớp 8

Xem thêm: Top 10+ all three tv channels provide extensive chính xác nhất

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây?

Phương pháp quan sát.

Phương pháp vấn đáp.

Phương pháp kiểm tra viết.

Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình dạy học, GV thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của từng học sinh để làm căn cứ đánh giá. GV đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

Phiếu quan sát.

Bảng hỏi ngắn

Bài kiểm tra

Bài tập tình huống.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường các đại lượng đã học thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản tương ứng với thành tố năng lực nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin . là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh là:

Đánh giá định kì

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá bằng phương pháp quan sát

Đánh giá bằng phương pháp viết

16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với ưu điểm của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan:

Hiệu quả trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày, đưa ra ý tưởng mới

Phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người chấm

Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.

Khả năng bao phủ kiến thức không cao, đánh giá được số lượng ít HS trong cùng một thời điểm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực tư duy và lập luận toán học

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống . bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có nhiều phần khác nhau và được thể hiện thông qua đường phát triển từng thành tố của năng lực toán học là:

Năng lực toán học

Đường năng lực

Đường phát triển năng lực toán học

Đường phát triển

19. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn thiết kế câu hỏi ở mức độ:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

20. Chọn đáp án đúng nhất

Các dạng câu hỏi/bài tập bằng phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan bao gồm:

Vấn đáp, quan sát

Câu hỏi nhiều lựa chọn, điền khuyết, viết

Câu hỏi ghép đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu đúng sai.

Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Bài tập cuối khóa môn Toán module 3: Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

 • Gợi ý học tập mô đun 3 Tiểu học Tất cả các môn
 • Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0
 • Gợi ý học tập mô đun 3.0
 • Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 3 Tiểu học Tất cả các môn

Xem thêm: Top 10+ you are not to say chi tiết nhất

Ngân hàng câu hỏi mô đun 3 môn Toán tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất.

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module 3 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.

Có ưu điểm nổi bật là tốn ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.

Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.

Bao quát được toàn bộ nội dung chương trình học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

Đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học.

Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.

Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?

Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu.?

Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo . ?

Em có thể mô tả những gì xảy ra ..?

Em sẽ giải thích như thế nào về.?

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tích cực hóa hoạt động ứng học kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống

Gợi mở những con đường và giải pháp khác nhau

Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không thực hiện được.

Phân hoá nội tại

6. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn Toán được thực hiện vào các thời điểm:

Cuối học kì I, cuối năm học đối với lớp 4, lớp 5

Giữa học kì I, cuối năm học đối với lớp 1, lớp 2

Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học

Cuối học kì I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất HS tiểu học theo các mức sau:

Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Tốt, khá, trung bình, yếu.

Tốt, đạt, chưa đạt.

Tốt, đạt, cần cố gắng.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập các minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quá trình học để cung cấp những phản hồi cho HS và GV biết những gì đã làm được so với mục tiêu là

Khái niệm đánh giá thường xuyên.

Mục đích của đánh giá thường xuyên.

Nội dung của đánh giá thường xuyên.

Phương pháp đánh giá thường xuyên.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào sau đây?

Năng lực mô hình hoá toán học

Năng lực giải quyết vấn đề toán học

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực tư duy và lập luận toán học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung

Tổ chức bồi dưỡng qua mạng.

Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.

Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Xem thêm: Top 9 lập khẩu phần ăn cho nữ sinh lớp 8

Xem thêm: Top 10+ all three tv channels provide extensive chính xác nhất

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây?

Phương pháp quan sát.

Phương pháp vấn đáp.

Phương pháp kiểm tra viết.

Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình dạy học, GV thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của từng học sinh để làm căn cứ đánh giá. GV đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

Phiếu quan sát.

Bảng hỏi ngắn

Bài kiểm tra

Bài tập tình huống.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường các đại lượng đã học thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản tương ứng với thành tố năng lực nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin . là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh là:

Đánh giá định kì

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá bằng phương pháp quan sát

Đánh giá bằng phương pháp viết

16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với ưu điểm của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan:

Hiệu quả trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày, đưa ra ý tưởng mới

Phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người chấm

Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.

Khả năng bao phủ kiến thức không cao, đánh giá được số lượng ít HS trong cùng một thời điểm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

Năng lực giao tiếp toán học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực tư duy và lập luận toán học

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống . bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có nhiều phần khác nhau và được thể hiện thông qua đường phát triển từng thành tố của năng lực toán học là:

Năng lực toán học

Đường năng lực

Đường phát triển năng lực toán học

Đường phát triển

19. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn thiết kế câu hỏi ở mức độ:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Sáng tạo

20. Chọn đáp án đúng nhất

Các dạng câu hỏi/bài tập bằng phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan bao gồm:

Vấn đáp, quan sát

Câu hỏi nhiều lựa chọn, điền khuyết, viết

Câu hỏi ghép đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu đúng sai.

Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Bài tập cuối khóa môn Toán module 3: Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

 • Gợi ý học tập mô đun 3 Tiểu học Tất cả các môn
 • Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0
 • Gợi ý học tập mô đun 3.0
 • Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 3 Tiểu học Tất cả các môn

Top 27 nhận định nào dưới đây không đúng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 4.8 (779 vote)
 • Tóm tắt: ID 481833. Nhận định nào dưới đây không đúng? A. Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao. B. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hạy hẹp …

7.6. Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen?

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.71 (578 vote)
 • Tóm tắt: 01 Đề bài: 7.6. Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen? (1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt độ phòng.

Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 4.22 (489 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng? A. Đột biến lặp đoạn chỉ làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng. B …

Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 4.12 (346 vote)
 • Tóm tắt: Đề thi liên quan · Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (phần 1) · 512 Bài tập Hệ sinh thái – …

Nhận định nào sau đây không đúng với quan điểm về phát triển trong triết học? A. Cần xem xét và ủng hộ cái mới cái tiến bộ B. Sự phát triển diễn ra quanh co phức tạp không dễ dàng C. cần tránh bảo thủ thái độ thành kiến với cái mới D. cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.85 (565 vote)
 • Tóm tắt: Cần xem xét và ủng hộ cái mới cái tiến bộ B. Sự phát triển diễn ra quanh co phức tạp không dễ dàng C. cần tránh bảo thủ thái độ thành kiến với …

Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.67 (449 vote)
 • Tóm tắt: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định nào dưới đây không đúng? · A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích …

Xem thêm: Top 10 london is home to people of many cultures

Nhận định nào dưới đây không đúng ?  

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.43 (293 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng ? A. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến. B. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay …

Nhận định nào sau đây không đúng?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.39 (307 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào sau đây không đúng về hàm? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua bài viết nhé.

Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm dân cư ở châu Á? A: Có số dân đông nhất thế giới. B: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giớ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.03 (555 vote)
 • Tóm tắt: B: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới.

Nhận định nào dưới đây không đúng về lực côriôlít

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.91 (106 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng về lực côriôlít: C. Lực côriôlit ở bán cầu Nam yếu hơn bán cầu Bắc. Trắc nghiệm môn Địa lí lớp 6.

Nhận định nào sau đây không đúng về nguyên nhân thay đổi khí áp?

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.78 (154 vote)
 • Tóm tắt: Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải nhé. Đáp án đúng: B. Lời giải của Luyện …

Nhận định nào dưới đây không đúng? 

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 2.63 (89 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây không đúng? A. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay hẹp tùy thuộc vào từng loại tính trạng. B.

Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.65 (158 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng? · a. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến · b. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay …

Xem thêm: Top 16 nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.56 (89 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: D. Các nguyên tố C, H, O, N tham gia cấu tạo nên một số đại phân tử hữu cơ như protein, lipit, axit nucleic. Tuy nhiên các đại phân tử kể trên đều …

Nhận định nào dưới đây không đúng? – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.37 (102 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng?A. Những cá thể của các quần thể khác nhau thuộc cùng 1 loài nhưng sống trong nững sinh cảnh khác nhau nên …

Nhận định nào dưới đây không đúng? Khi đọc sách người ta

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 2.37 (165 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng? Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì: Nếu ánh sáng t…

Nhận định nào dưới đây không đúng với nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.09 (107 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng với nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí?

Nhận định nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.11 (74 vote)
 • Tóm tắt: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo …

Nhận định nào sau đây không đúng?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 1.93 (161 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Phân tử polime được cấu tạo bởi nhiều mắt xích liên kết với nhau. B. Tơ là những polime thiên nhiên hay …

Nhận định nào dưới đây là không đúng?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 1.79 (195 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là không đúng? A. Có 61 bộ ba mã hóa axit amin.

Xem thêm: Top 8 bài 1 hóa 11 đầy đủ nhất

Nhận định nào dưới đây không đúng với khái niệm quần thể?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 1.74 (160 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây không đúng với khái niệm quần thể? A nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung. B quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng …

7.6. Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen?

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 1.62 (173 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 6 – Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều – 7.6. Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen? (1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt …

Nhận định nào dưới đây khôngđúng với đặc điểm lao động nước ta

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 1.57 (171 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây khôngđúng với đặc điểm lao động nước ta Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề còn …

Nhận định nào sau đây  không  đúng về ý nghĩa vị trí địa lí nước ta?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 1.42 (120 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa vị trí địa lí nước ta? … Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật …

Nhận định nào sau đây không đúng ?

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 1.33 (56 vote)
 • Tóm tắt: D Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể . … Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Nhận định nào dưới đây không đúng? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 1.21 (147 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định không đúng là lãnh thổ Việt Nam nằm trong vùng có nhiều động đất và núi lửa nhất trên thế giới. Có vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, …

24/ Nhận định nào dưới đây về dđ trong kim loại là không đúng: 

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 1.12 (179 vote)
 • Tóm tắt: B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều. C. Khi trong kim loại có dđ thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.
Xem thêm
Scroll to Top