Trang chủ » Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

Câu 1: Tại cuộc thảo luận với chủ đề "Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay", em sẽ phát biểu những ý kiến nào? Lập dàn ý bài phát biểu đó và phát biểu trước lớp.
 
– Giới thiệu: Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc.
 
– Giải thích: Hạnh phúc là gì?
 
– Lần lượt liệt kê một số quan niệm trong giới trẻ hiện nay về hạnh phúc:
 
+ Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.
 
+ Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.
 
+ Hạnh phúc là sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.
 
+ Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng.
 
+ Hạnh phúc là mang đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người.
 
+ Hạnh phúc là có nhiều bạn tốt.
 
Câu 2:
 
– Giới thiệu: Lập thân như thế nào?
 
+ Nhận định vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay điều đó chưa hẳn đã đúng.
 
– Phát biểu quan niệm của mình:
 
    Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt của thanh niên ngày nay, song đó không phải là cách duy nhất vì:
 
+ Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học.
 
 + Ngoài việc vào đại học, thanh niên có nhiều cách lập thân khác.
 
+ Có nhiều thanh niên, mặc dù đã học đại học nhưng vẫn không thể lập thân.
 
    Trong thực tế cuộc sống, có nhiều thanh niên dù không qua giáo dục đại học vẫn có thể lập thân, lập nghiệp tốt.
 
– Kết luận được vấn đề: Việc lập thân tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người song quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top