Trang chủ » Top 20+ phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm chi tiết nhất

Top 20+ phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm chi tiết nhất

Top 20+ phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về bài đầu tiên của chương Điện học. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài viết vật lý 9 bài 2 dưới đây. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn học sinh những cách làm bài tập cơ bản, chi tiết nhất để các bạn có thể dễ dàng nắm vững được kiến thức bài này.

1. Hỗ trợ trả lời câu hỏi vật lý 9 bài 2

1.1 Bài 1 Vật lý 9 bài 2 trang 7

Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

Hướng dẫn giải:

Bảng 1:

Kết quả

đo

Lần đo

Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (I) Thương số (U/I) 1 1,5 0,30 5,00 2 3,0 0,61 4,92 3 4,5 0,90 5,00 4 6,0 1,22 4,92 5 7,5 1,49 5,03

Bảng 2:

Kết quả

đo

Lần đo

Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (I) Thương số (U/I) 1 2,0 0,1 20 2 2,5 0,125 20 3 4,0 0,2 20 4 5,0 0,25 20 5 6,0 0,3 20

=>> Ngoài kiến thức bổ ích ở trên, bạn có thể xem thêm kiến thức trọng tâm ở đây nhé : =>> Vật lý lớp 9

1.2 Bài 2 SGK vật lý 9 bài 2 trang 7

Nhận xét giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn và đối với hai dây dẫn khác nhau.

Hướng dẫn giải:

 • Ở mỗi dây dẫn, khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào dây ta có thể nhận thấy giá trị của thương số U/I gần như không thay đổi hoặc nếu có thay đổi thì sự thay đổi đó là rất nhỏ do ảnh hưởng của sai số trong quá trình làm thực nghiệm và sai số đến từ các dụng cụ đo, nếu càng cẩn thận trong quá trình làm thực nghiệm và sai số của dụng cụ đo càng nhỏ thì kết quả cho ta thấy rõ giá trị của thương số U/I sẽ không thay đổi khi hiệu điện thế thay đổi.
 • Trong trường hợp ở hai dây dẫn khác nhau ta thấy giá trị thương số U/I sẽ khác nhau nếu 2 dây khác nhau. Như vậy, tùy thuộc vào loại dây dẫn mà thương số U/I có sự thay đổi, hay nói cách khác là thương số U/I phụ thuộc vào loại dây dẫn.

1.3 Bài 3 Vật lý 9 bài 2 trang 8

Một bóng đèn được thắp sáng có giá trị điện trở R = 12Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5A. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi bóng đèn được thắp sáng.

Xem thêm: Top 8 nung fe oh 3 đầy đủ nhất

Tóm tắt:

R=12 Ω, I = 0,5A. Hỏi U =?

Hướng dẫn giải:

Hiệu điện thế khi đó:

U = I.R ⬄ 12.0,5 = 6 (V)

1.4 Bài 4 Vật lý 9 bài 2 trang 8

Đặt cùng 1 hiệu điện thế U vào 2 đầu các dây dẫn có 2 điện trở lần lượt là R1 và R2, trong đó R2 = 3 R1. Hỏi khi đó, dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Xem thêm: Top 8 nung fe oh 3 đầy đủ nhất

Tóm tắt:

U1 = U2 = U

R2 = 3R1

Hỏi trong 2 cường độ dòng điện I1; I2, cường độ nào lớn hơn?

Hướng dẫn giải:

word image 14978 1

=>> Xem thêm bài viết: Hướng dẫn giải vở bài tập vật lý 9 bài 2 Dễ hiểu cho học sinh

2. Đáp án và lời giải môn vật lý 9 bài 2 SBT

Bài 1: Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U của ba dây dẫn khác nhau.

a) Từ đồ thị, hãy xác định giá trị I chạy qua mỗi dây dẫn khi U đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào có R lớn nhất? R Nhỏ nhất? Giải thích bằng ba cách khác nhau

vật lý 9 bài 2

Hướng dẫn giải:

 1. Từ đồ thị trên, khi U = 3V dựng đường thẳng // OI đi qua điểm có hoành độ là 3V, đường thẳng này sẽ cắt 3 đồ thị các điểm A, B, C. Từ các điểm A, B, C dựng đường ⊥ với trục OI

Ta được:

Xem thêm: Top 18 ngày huế đổ máu chi tiết nhất

I1 = 5mA = 0,005 A , R1 = = = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A và R2 == = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A và R3 = = = 3000Ω

 1. Ba cách xác định điện trở lớn nhất nhỏ nhất sau đây:

Cách 1: Từ kết quả ở câu trên ta thấy dây dẫn 1 có điện trở nhỏ nhất, dây dẫn 3 có điện trở lớn nhất

Cách 2: Từ đồ thị, khi ở cùng 1 hiệu điện thế, dây dẫn nào cho dòng điện chạy qua có cường độ lớn nhất thì điện trở của nó sẽ nhỏ nhất. Dây dẫn nào cho dòng điện chạy qua có cường độ nhỏ nhất thì điện trở của nó sẽ lớn nhất.

Cách 3: Ta có thể viết:

=> Hệ số góc của các đường thẳng tương ứng trên đồ thị có R nghịch đảo với chúng.

Đồ thị của dây nào có độ nghiêng so với trục nằm ngang (trục OU) ít hơn thì đồ thị đó có hệ số góc nhỏ hơn => có điện trở lớn hơn.

Bài 2: Cho điện trở R = 15Ω

a) Khi mắc điện trở này vào U= 6V thì I chạy qua nó có cường độ bao nhiêu?

b) Muốn I chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì U đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 1. Cường độ dòng điện đi qua R là: I = = = 0,4A.
 2. Cường độ dòng điện tăng 0,3A => I = 0,7A => U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Bài 3: Làm thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của I vào U đặt giữa hai đầu R khi đó là bao nhiêu

U (V) 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 I (A) 0 0,31 0,61 0,90 1,29 1,49 1,78

a) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.

b) Dựa vào đồ thị đó ở câu a, nếu bỏ qua những sai số trong phép đo hãy tính điện trở của vật dẫn.

Hướng dẫn giải:

 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế được biểu diễn ở đồ thị bởi hình vẽ dưới đây:

vật lý 9 bài 2

b) Điện trở của vật dẫn:

U (V) 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 I (A) 0 0,31 0,61 0,90 1,29 1,49 1,78 R (Ω) – 4,84 4,92 5,00 4,65 5,03 5,06

Giá trị trung bình của R:

= = 4,92Ω ≈ 5Ω

Bỏ qua sai số của các phép đo R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Bài 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2 sau đây, điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch là UMN = 12V

a) Hãy tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1

b) Giữ nguyên UMN = 12V, thay R1 bằng R2, khi đó ampe kế (1) chỉ giá trị I2 = I1/2 . Tính điện trở R2.

vật lý 9 bài 2
vật lý 9 bài 2

Hướng dẫn giải:

a. Cường độ dòng điện khi chạy qua R1 là:

b. Điện trở

Bài 5: Điện trở của một dây dẫn nhất định phải có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với U đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ nghịch với I chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào U đặt vào hai đầu dây dẫn

Xem thêm: Top 10 it’s essential that every student

D. Giảm khi I chạy qua dây dẫn giảm

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Không phụ thuộc vào U đặt vào hai đầu dây dẫn

Bài 6: Khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu một điện trở thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới các đáp án sau là định luật Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đó và tỉ lệ nghịch với điện trở.

Công thức:

 • U là hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
 • R là điện trở dây dẫn.
 • I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

Bài 7: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Hướng dẫn giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Bài 8: Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế U, cường độ dòng điện I và điện trở dây dẫn R?

A. Chỉ thay đổi U.

B. Chỉ thay đổi I

C. Chỉ thay đổi R.

D. Có thể thay đổi cả ba đại lượng trên.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án A. Vì giá trị điện trở R của dây dẫn luôn không đổi, ta chỉ có thể thay đổi hiệu điện thế U rồi xác định cường độ dòng điện I theo từng hiệu điện thế khác nhau.

Vật lý 9 bài 2 – Bài 9: Dựa vào công thức R = U/I có học sinh phát biểu ý kiến như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”. Phát biểu này là đúng hay sai? Giải thích vì sao?

Hướng dẫn giải:

Phát biểu của bạn học sinh trên là sai.Vì điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật dẫn, không phụ thuộc vào I và U.

Bài 10: Đặt hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu một điện trở thì cường độ của dòng điện đi qua điện trở có giá trị I = 0,15A.

a) Tính trị số của dòng điện.

b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này lên thành U = 8V thì trị số của điện trở này có thay đổi không? Trị số của dòng điện khi đó là bao nhiêu? Cường độ dòng điện đi qua nó khi đó là bao nhiêu?

Xem thêm: Top 8 nung fe oh 3 đầy đủ nhất

Tóm tắt:

 1. U1 = 6V; I1 = 0,15A. Hỏi R1 =?
 2. U2 = 8V. Hỏi R2 =?; I2 = ?

Hướng dẫn giải:

a) Trị số của điện trở:

b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở lên thành 8V thì điện trở lúc này giữ nguyên không thay đổi vì điện trở chỉ phụ thuộc vào hình dạng, kích thước và vật liệu làm nên nó. → R2 = 40Ω

Cường độ dòng điện khi đó:

Đáp số:

a) 40 Ω

b) 0,2 A

Vật lý 9 bài 2 – Bài 11: Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω có hiệu điện thế là U = 3,2V.

a) Tính cường độ dòng điện I1.

b) Giữ nguyên hiệu điện thế U đã cho, thay điện trở R1 bằng một điện trở R2 sao cho cường độ dòng điện đi qua R2 có giá trị I2 = 0,8I1. Tính điện trở R2.

Xem thêm: Top 8 nung fe oh 3 đầy đủ nhất

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1 = ?

b) Có I2 = 0,8I1. Hỏi R2 = ?

Hướng dẫn giải:

a) Cường độ dòng điện I1 đi qua điện trở:

b) Ta có : I2 = 0,8I1 = 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở đi qua R2 khi đó là:

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Vật lý 9 bài 2 – Bài 12: Hình 2.3 biểu thị đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1 và R2.

a) Từ đồ thị, hãy tính trị số hai điện trở R1 và R2.

vật lý 9 bài 2
Vật lý 9 bài 2

b) Tính cường độ dòng điện I1 và I2 tương ứng đi qua mỗi điện trở R1,R2 khi lần lượt đặt hiệu điện thế U = 1,8V vào hai đầu mỗi điện trở đó.

Hướng dẫn giải:

Theo đồ thị, ta có:

 1. Tại U1 = 4V; I1 = 0,2A

⇒ Trị số R1 = U1/I1 = 4/0,2 = 20Ω;

Tại U2 = 4V; I2 = 0,8A

⇒ Trị số R2 = U2/I2 = 4/0,8 = 5Ω

 1. Khi đặt một hiệu điện thế U = 1,8V vào hai đầu mỗi điện trở, cường độ dòng điện tương ứng đi qua 2 điện trở là:

I1 = U/R1 = 1,8/20 = 0,09A.

I2 = U/R2 = 1,8/5 = 0,36A.

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập vật lý 9 bài 2 với bài tập trang 7,8 trong sách giáo khoa và bài tập trang 7,8 trong sách bài tập. Các bạn học sinh có thể tham khảo để hoàn thành tốt môn học này.

=>> Các bạn hãy theo dõi Kiến Guru để cập nhật bài giảng và kiến thức các môn học khác nhé!

Top 24 phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu tên và đơn vị của

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.95 (702 vote)
 • Tóm tắt: Nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong hệ thức. Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa về định luật Ôm SGK VL9 trang 8. Lời giải …

Phát biểu và viết biểu thức định luật Ohm cho toàn mạch

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.56 (501 vote)
 • Tóm tắt: Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. Biểu thức: I=E …

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong hệ thức của định luật

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.31 (432 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong hệ thức của định luật.

Phát biểu và viết hệ thức của Định luận Ôm (Ohm), Ý nghĩa điện trở của dây dẫn là gì? – Vật lý 9 bài 2

 • Tác giả: khoia.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 4.07 (268 vote)
 • Tóm tắt: Để giải đáp câu hỏi trên, bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài 2 môn vật lý lớp 9: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm. Qua bài …

Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 3.99 (220 vote)
 • Tóm tắt: Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ thức. Vận dụng: Một dây dẫn có điện trở R = 30W coi.

Phát biểu định luật Ôm cho đoạn mạch có một điện trở (một dây dẫn). Vẽ đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế cho đoạn mạch đó

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 3.61 (585 vote)
 • Tóm tắt: Định luật Ôm cho đoạn mạch có một điện trở: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện …

Xem thêm: Top 19 the spokesman had an uphill

Toàn bộ lý thuyết định luật ôm (ohm) và bài tập thực hành

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.5 (203 vote)
 • Tóm tắt: Mục lục bài viết. 1 Phát biểu định luật ôm là gì? 2 Công thức định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa điện trở; 3 Định luật ôm cho toàn mạch …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết hôm trước, các em đã được tìm hiểu về điện trở của dây dẫn và đã được tìm hiểu sơ qua về định luật ôm. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm định luật ôm là gì? Công thức tính như thế nào? Những vận dụng của định luật ôm? Bài viết …

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.25 (482 vote)
 • Tóm tắt: Câu 361240: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Xem lời giải. Câu hỏi : 361240. Phương pháp giải:.

HỆ THỨC ĐỊNH LUẬT ÔM LÀ

 • Tác giả: nguyenkhuyendn.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.14 (270 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao lại gọi là định luật ôm, Ohm? Định luật Ohm được đặt tên theo nhà vật lý học người Đức, Georg Ohm <1>, được phát hành trên một bài báo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định luật Ohm được đặt tên theo nhà vật lý học người Đức, Georg Ohm <1>, được phát hành trên một bài báo năm 1827, mô tả các phép đo điện áp và cường độ dòng điện qua một mạch điện đơn giản gồm nhiều dây có độ dài khác nhau, Ông trình bày một …

Câu 1 trang 54 SGK Lý 11, Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 2.95 (71 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị… Định luật ôm đối với toàn mạch – Câu 1 trang 54 SGK Vật lí 11. Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập …

Top 13 Phát Biểu định Luật ôm 9 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.86 (75 vote)
 • Tóm tắt: Phát Biểu Và Viết Hệ Thức Của Định Luận Ôm (Ohm), Ý Nghĩa. 8 thg 7, 2021 · Để giải đáp câu hỏi trên, bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nội dung …

Định luật Ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.74 (59 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó. … thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghich với điện trở toàn phần của mạch đó.

Xem thêm: Top 10+ he left his job to take care chính xác nhất

Câu 1: Phát biểu định luật Ôm. Viết công thức biểu diễn định luật.C

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 2.66 (78 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào những yếu tố của dây dẫn? Viết biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc ấy. Nêu ý nghĩa của điện trở suất. Câu 3: …

a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. b) Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500Ω được mắc vào mạng điện trong nhà có hiệu điện thế U 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua bàn là khi nó hoạt động bình thường

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.47 (103 vote)
 • Tóm tắt: a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. b) Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500Ω được mắc vào mạng điện trong nhà có hiệu điện thế U = 220V.

phát biểu định luật ôm? viết hệ thức của định luật kí hiệu và đơn vị đại lượng có mặt trong hệ thức?

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.31 (60 vote)
 • Tóm tắt: Định luật Ôm : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dây , tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. Hệ thức :.

Biểu thức đúng của định luật ôm là?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.31 (163 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức đúng của định luật Ôm là: I = U/ R, định luật Ohm được đặt tên theo nhà vật lý học nổi tiếng người Đức – Georg Ohm, định luật được …

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.17 (77 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở. Hệ thức của định luật Ôm:.

Phát biểu định luật ôm và viết hệ thức Định luật Ôm – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.04 (77 vote)
 • Tóm tắt: Trong vật lý, thuật ngữ định luật Ohm cũng được dùng để chỉ các dạng khái quát khác của luật Ohm gốc. Ví dụ đơn giản sau: Trong đó J là mật độ dòng tại một vị …

Xem thêm: Top 12 ambulances arrived at the scene of the accident and took

a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. b) Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500 Ôm được

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.06 (173 vote)
 • Tóm tắt: a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. b) Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500Ω được mắc vào mạng điện trong nhà có hiệu điện thế U = 220V.

Phát biểu định luật Ôm cho toàn mạch viết biểu thức

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 1.98 (72 vote)
 • Tóm tắt: Ông qua đời tại Munich vào năm 1854 và được chôn cất tại Südlicher Friedhof. Tóm tắt 1 số thông tin chi tiết về nhà Vật lý học thiên tài Georg Simon Ohm: Ngày …

Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm. Nêu rõ các đại lượng có

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 1.69 (70 vote)
 • Tóm tắt: Định luật Ohm: “Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở.” Công thức: I=UR I …

Phát biểu định luật ôm và viết hệ thức

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 1.69 (156 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của …

Phát biểu định luật Ôm – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 1.69 (123 vote)
 • Tóm tắt: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. Hệ thức định luật Ôm: Phát biểu …

Phát biểu và viết công thức định luật ôm

 • Tác giả: xechieuve.com.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.41 (151 vote)
 • Tóm tắt: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào nhị đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. *. U là hiệu điện …
Scroll to Top