Trang chủ » Top 20+ phép lai nào sau đây là phép lai phân tích chi tiết nhất

Top 20+ phép lai nào sau đây là phép lai phân tích chi tiết nhất

Top 20+ phép lai nào sau đây là phép lai phân tích chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về phép lai nào sau đây là phép lai phân tích mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

A. phương pháp lai phân tích. B. phương pháp phân tích di truyền giống lai.C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan. D. phương pháp tự thụ phấn.E. phương pháp lai thuận nghịch.8. Trong nghiên cứu của mình, Men đen đã theo dõi…………….I: một cặp tính trạng, II: 2 cặp tính trạng , III: từ 1 đến nhiều cặp tính trạng qua………a: một thế hệ, b: nhiều thế hệđể đánh giá sự di truyền của các tính trạng.A. I, a B. III, aC. III, b D. I, bE. II, b

Mục lục

9. Phương pháp nghiên cứu của Men đen có đặc điểm:

A. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản. B. sử dụng thống kê toán học trong việc phân tích kết quả nghiên cứu.C. làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định tính chính xác của kết quả nghiên cứu.D. tất cả đều đúng.10. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?I. Aa x aa. II. Aa x Aa.III. AA x aa. IV. AA x Aa.V. aa x aa.Câu trả lời đúng là: A. I,III, VB. I, III C. II, IIID. I, V E. II, IV11. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong q trình lai được gọi làA. lai thuận nghịch. B. lai phân tích.C. tạp giao. D. tự thụ phấn.E. lai gần.12. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch?A. ♂AA x ♀aa và ♀Aa x ♂Aa B. ♂Aa x ♀Aa và ♀aa x ♂AAC. ♂AA x ♀AA và ♀ aa x ♂aa D. ♂Aa x ♀aa và ♀AA x ♂aaE. ♂AA x ♀aa và ♀ AA x ♂aa.13. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng với đậu Hà Lan?A. Tự thụ phấn chặt chẽ.4B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau. C. Thời gian sinh trưởng khá dài.D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản.14. Với 2 alen B và b của một gen, trong quần thể của lồi sẽ có những kiểu gen bình thường sau:A. BB, bb. B. BBbb, BBBB, bbbb.C. Bb. D. BB, Bb, bb.E. BBbb.

15. Phép lai Bb x bb cho kết quả

A. 3 Bb : 1bb. B. 1Bb : 1bb.C. 1BB : 1Bb. D. 1 BB : 2 Bb : 1bb.16. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng……..G: giống nhau, K: khác nhau về……..1: một cặp tính trạng tương phản, 2: hai cặp tính trạng đối lập thì……………F1, F2đồng loạt có kiểu hình giống bố hoặc mẹ, tính trạng biểu hiện ở F1được gọi là tính trạng trội. A. K, 1, F2B. G, 1, F1C. K, 1, F1D. G, 2, F2

E. K, 2, F

1

17. Điều kiện cho định luật phân tính của Men đen nghiệm đúng là

A. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản. B. tính trạng chỉ do một cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hồn tồn.C. sự biểu hiện của tính trạng khơng phụ thuộc vào tác động của ngoại cảnh. D. A và B đúng.E. A, B và C đều đúng.

18. Trong trường hợp gen trội hồn tồn, tỉ lệ phân tính 1 : 1về kiểu hình ở F

1sẽ xuất hiện trong kết quả của phép laiA. Aa x Aa. B. Aa x aa.C. AA x Aa. D. AA x aa.

19. Menđen đã giải thích định luật phân tính bằng

A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng trong giảm phân. B. giả thuyết giao tử thuần khiết.C. hiện tượng phân li của các cặp NST trong nguyên phân. D. hiện tượng trội hoàn toàn.E. hiện tượng tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen.

20. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là

Top 24 phép lai nào sau đây là phép lai phân tích tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phép lai nào sau đây là phép lai khác dòng

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.8 (930 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng microsoft store Thành phố Phan Thiết Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Siêu thị Điện máy … Toplist Địa Điểm …

Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm? 

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.6 (260 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai phân tích là phép lai dùng để kiểm tra kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội bằng cách lai với cá thể mang kiểu hình lặn.

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 4.59 (517 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích. … Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen P: AaBbDdEeHH x AabbDDeehh. Các cặp gen quy định các tính trạng …

Phép lai nào sau đây là phép lai một cặp tính trạng

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.33 (226 vote)
 • Tóm tắt: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 9) …

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.01 (439 vote)
 • Tóm tắt: Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của các thể mang tính trạng trội (đồng hợp …

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 3.71 (529 vote)
 • Tóm tắt: Suy ra kiểu gen của cây đậu Hà Lan hạt vàng P là Aa. Ví dụ: P: AA × aa. F1: Aa. F1 × F1: Aa × Aa.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội, xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử, xác định được tính trạng do một cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương …

Xem thêm: Top 10+ who does the book belong

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích Aa x aa Aa x

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 3.43 (255 vote)
 • Tóm tắt: Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của các thể mang tính trạng trội (đồng hợp …

Sơ đồ lai nào sau đây là phép lai phân tích?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.34 (331 vote)
 • Tóm tắt: ID 479159. Sơ đồ lai nào sau đây là phép lai phân tích? A. BBdd × BBDD. B. BbDd × bbdd. C. AaBb × AaBb. D. Aabbdd × aabbDD.

Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.15 (440 vote)
 • Tóm tắt: Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích? A. P: Aa × Aa và P: AaBb × aabb. B. P: Aa × aa và P: AaBb × aabb.

Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 2.97 (115 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích? Quảng cáo. A. AABB x AaBb …

Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tíc

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 2.71 (50 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tích? A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb. B. P: …

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? – Hoc24h.vn

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.73 (132 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai giữa cơ thể có kiểu gen dị hợp với cơ thể có kiểu gen đồng hợp trội. Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này …

Xem thêm: Top 8 nhân vật uy lít xơ chi tiết nhất

Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?         I. Aa x aa        II. Aa x Aa        III. AA x aa        IV. AA x Aa        V. aa x aa. Câu trả lời đúng là:  

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.69 (123 vote)
 • Tóm tắt: D I, V Giải thích:Lai phân tích là lai với KG đồng hợp lặn, TH: aaxaa gọi là tự thụ phấn hay lai bổ or mẹ cùng kiểu gen không gọi là lai phân tích.

Công thức lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích? I. Aa

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.59 (91 vote)
 • Tóm tắt: C III, IV. D II, III. Lời giải chi tiết: Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể …

Sơ đồ lai nào sau đây là phép lai phân tích?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 2.31 (147 vote)
 • Tóm tắt: Sơ đồ lai nào sau đây là phép lai phân tích? A. BbDd × bbdd. B. BBdd × BBDD. C. AaBb × AaBb. D. Aabbdd × aabbDD. Sai A là đáp án đúng Xem lời giải.

Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.29 (169 vote)
 • Tóm tắt: AA x Aa; V. aa x aa. Câu trả lời đúng là: A. I, III, V.

Phép lai nào dưới đây được coi là phép lai phân tích AA

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.11 (53 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Luyện Tập 247. Giải chi tiết: Phép lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng …

Phép lai nào sau đây là lai phân tích

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.01 (92 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai phân tích có 1 trong hai bố mẹ có tính trạng lặn (kiểu gen đồng hợp lặn), do vậy, B là những phép lai phân tích. Đáp án cần chọn là: B …

Xem thêm: Top 8 bài 2 trang 77 toán 12 chi tiết nhất

Question: Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích?

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 2.07 (148 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai phân tích có 1 trong hai bố mẹ có tính trạng lặn (kiểu gen đồng hợp lặn), do vậy, B là những phép lai phân tích. Đáp án cần chọn là: B …

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích ? A. AA x AA B. aa x aa C. Aa x Aa D. Aa x aa

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 1.81 (142 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án + Giải thích các bước giải: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính …

Biết gen trội là trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 1.88 (128 vote)
 • Tóm tắt: Vậy phép lai Aa × aa là phép lai phân tích. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Ba loài …

Phép lai nào sau dây được gọi là phép lai phân tích?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.67 (111 vote)
 • Tóm tắt: Ở thực vật, ngoài phép lai phân tích còn có phương pháp nào khá để xác định kiểu gen của cá thể … Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây:.

Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tích

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 1.59 (177 vote)
 • Tóm tắt: Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tíchA. AaBB x aaBbB. AAbb x aaBbC. AaBb x aabbD. aabb x aabb.

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 1.42 (136 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn. – Kết quả: + Nếu kết quả của phép …
Xem thêm
Scroll to Top