Trang chủ » Top 20+ sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt đầy đủ nhất

Top 20+ sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt đầy đủ nhất

Top 20+ sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

I. Nhận biết

Câu 1: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?

A. Đồng bằng duyên hải.

B. Các đồng bằng ven sông.

C. Ven các thành phố lớn.

D. Các cao nguyên badan.

Câu 2: Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên.

Câu 3: Nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc lớn ở trung du và miền núi nước ta chủ yếu dựa vào

A. hoa màu lương thực.

B. phụ phẩm thủy sản.

C. thức ăn công nghiệp.

D. đồng cỏ tự nhiên.

Câu 4: Vùng có năng suất lúa lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Cửu Long.

B. đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

C. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

D. đồng bằng sông Hồng.

Câu 5: Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

A. cây lương thực.

B. cây rau đậu.

C. cây công nghiệp.

D. cây ăn quả.

Câu 6: Trong cơ cấu giá trị ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng có xu hướng tăng nhanh về tỉ trọng những năm gần đây là

A. cây lương thực và cây công nghiệp.

B. cây rau đậu và cây công nghiệp.

C. cây rau đậu và cây ăn quả.

D. cây rau đậu và cây lương thực.

Câu 7: Cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là

A. ôn đới.

B. nhiệt đới.

C. cận nhiệt.

D. xích đạo.

Câu 8: Vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của nước ta hiện nay là

A. Tây Nguyên.

B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ..

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 9: Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 10: Chăn nuôi lợn của nước ta tập trung chủ yếu ở các vùng

A. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm: Top 20+ hospital mischievous supportive special chi tiết nhất

Câu 11: Việt Nam là nước đứng hàng đầu thế giới về các loại nông sản như

A. cà phê, bông, chè.

B. cà phê, cao su, hồ tiêu.

C. cà phê, đậu tương, hồ tiêu.

D. cao su, lạc, hồ tiêu.

Câu 12: Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

A. Đông nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ.

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

C. Đông nam Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

II. Thông hiểu

Câu 1: Loại cây công nghiệp được trồng chủ yếu trên đất ba dan và đất xám bạc màu trên phù sa cổ của nước ta là

A. cao su.

B. cà phê.

C. chè.

D. hồ tiêu.

Câu 2: Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

A. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.

B. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.

D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

Câu 3: Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do

A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.

B. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.

C. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

D. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.

Câu 4: Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có

A. cơ sở vật chất hiện đại.

B. cơ sở thức ăn dồi dào.

C. nguồn vốn đầu tư tăng lên.

D. lao động giàu kinh nghiệm.

Câu 5: Chăn nuôi gia cầm tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do vùng này có

A. cơ sở hạ tầng đồng bộ.

B. thị trường tiêu thụ lớn.

C. mạng lưới sông, hồ dày đặc.

D. nguồn lao động chất lượng.

Câu 6: Giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi ở nước ta?

A. Đảm bảo nguồn thức ăn, mở rộng thị trường.

B. Đảm bảo nguồn thức ăn, thay đổi giống vật nuôi.

C. Mở rộng thị trường, thay đổi giống vật nuôi.

D. Thay đổi giống vật nuôi, đẩy mạnh chế biến.

Câu 7: Nguyên nhân chính làm cho ngành chăn nuôi của nước ta phát triển là

A. nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.

B. cơ sở thức ăn ngày càng được đảm bảo.

C. dịch vụ cho chăn nuôi có nhiều tiến bộ.

D. ngành công nghiệp chế biến phát triển.

Câu 8: Trong sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng có ưu thế hơn đồng bằng sông Cửu Long về

A. diện tích gieo trồng.

B. sản lượng lương thực.

C. khả năng mở rộng diện tích.

D. năng suất lúa bình quân.

Câu 9: Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Xem thêm: Top 13 why don t you complain to the company

A. trình độ lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

B. công nghiệp chế biến còn nhiều hạn chế.

C. khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư thấp.

D. thị trường tiêu thụ có nhiều biến động.

Câu 10: Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng chủ yếu do

A. đẩy mạnh thâm canh.

B. áp dụng rộng rãi mô hình quảng canh.

C. đẩy mạnh xen canh, tăng vụ.

D. mở rộng diện tích canh tác.

Câu 11: Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

A. tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

B. phù hợp với điều kiện đất, khí hậu.

C. phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

D. đa dạng hóa sản phẩm nông sản.

Câu 12: Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

A. áp dụng nhiều biện pháp khoa học kĩ thuật.

B. trình độ thâm canh cao hơn.

C. sử dụng nhiều giống cao sản.

D. người dân có kinh nghiệm trong sản xuất.

III. Vận dụng

Câu 1: Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng.

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.

C. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện nay?

A. Là một trong số nguồn cung cấp thịt chủ yếu.

B. Chăn nuôi gia cầm tăng mạnh với tổng đàn lớn.

C. Tổng đàn gia cầm bị giảm khi có dịch bệnh.

D. Sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu ra nước ngoài.

Câu 3: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến đàn lợn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng nhanh trong những năm gần đây là

A. thị trường tiêu thụ được mở rộng.

B. công nghiệp chế biến phát triển hơn.

C. giao thông vận tải được cải thiện.

D. sản xuất lương thực đảm bảo tốt hơn.

Câu 4: Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông sản nước ta?

A. Đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chế biến.

B. Đẩy mạnh chế biến, sản xuất chuyên canh.

C. Đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng giống mới.

D. Đẩy mạnh chế biến, sử dụng giống mới.

Câu 5: Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi nào sau đây?

A. Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng.

B. Đất badan có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt.

C. Đất badan ở trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào.

D. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000m, đất tốt.

Câu 6: Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng.

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.

C. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19, hãy cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở vùng nào?

A. Bắc Trung BộB. Đông Nam Bộ

Xem thêm: Top 8 nghệ thuật của bài mẹ tôi chính xác nhất

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết đậu tương được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

A.. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 9. Căn cứ vào vào Atlat Địa LVN trang 19, hãy cho biết tỉnh dẫn đầu về diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

A. Đăc Lăk

B. Bình Phước

C. Nghệ An

D. Lâm Đồng

Câu 10. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, những vùng nuôi nhiều bò ở nước ta là

A. Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19, hãy cho biết cây cao su được trồng chủ yếu ở vùng nào?

A. Đông Nam Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Bắc

D. Tây Nguyên

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Bắc Trung Bộ

Xem thêm: Top 8 nghệ thuật của bài mẹ tôi chính xác nhất

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 13. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, những vùng nuôi nhiều trâu ở nước ta là

A. Bắc Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Câu 14. Căn cứ vào vào Atlat Địa LVN trang 19, hãy cho biết tỉnh nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng là lớn nhất?

A. Lào Cai

B. Hà Giang

C. Điện Biên

D. Lai Châu

Câu 15. Do dân số đông nhu cầu lương thực lớn nên để đáp ứng nhu cầu về lương thực thì vùng Đồng bằng sông Hồng đã

A. nhập khẩu lúa từ các vùng khác vào.

B. đẩy mạnh thâm canh để tăng năng suất và sản lượng lúa.

C. mở rộng diện tích đất hoang trồng lương thực.

D. quy hoạch lại các loại đất sản xuất.

Câu 16. Các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta thường gắn liền với các khu công nghiệp chế biến nên có tác động nào dưới đây?

A. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

B. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

C. khai thác tốt tiềm năng về đất đai khí hậu của mỗi vùng.

D. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm có đáp án

Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án

Mục lục

Top 23 sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.86 (708 vote)
 • Tóm tắt: Các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt là: Xay xát (gạo, ngô), đường mía, cà phê, chè, thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt.

Xu hướng nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005?

 Xu hướng nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005?
 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.58 (214 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích: Xu hướng sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005 là: Cây lương thực giảm, cây công nghiệp tăng.

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành trồng trọt nước ta?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.35 (422 vote)
 • Tóm tắt: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt tương đối ổn định. D. Cây công nghiệp, rau đậu, cây ăn quả chiếm tỉ trọng chủ yếu. Lời giải.

VietGAP trồng trọt là gì ? và các yêu cầu ?

VietGAP trồng trọt là gì ? và các yêu cầu ?
 • Tác giả: tqc.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 4.01 (232 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu chuẩn VIETGAP theo TCVN 11892-1:2017 áp dụng cho hoạt động canh tác, trồng trọt tất cả các sản phẩm nông sản nguồn gốc thực vật bao gồm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm …

Luật Trồng trọt năm 2018, số 31/2018/QH14

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.81 (519 vote)
 • Tóm tắt: Sản phẩm cây trồng là bộ phận thu hoạch của cây nông nghiệp, … cây trồng (sau đây gọi là mẫu lưu) do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt quản lý.

Xem thêm: Top 10+ phát biểu nào sau đây không đúng hóa học chi tiết nhất

Vai trò nào dưới đây không phải là của ngành trồng trọt? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.79 (228 vote)
 • Tóm tắt: – Tỉ trọng cây ăn quả, rau đậu có biến động. – Phá thế độc canh của cây lúa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đẩy mạnh sản xuất nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả, …

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 Bài 29: Địa lý ngành chăn nuôi (có đáp án)

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 3.44 (422 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi? … B. Sản phẩm chăn nuôi sẽ dần thay thế cho sản phẩm của trồng trọt.

Sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt: a) lúa, ngô, cá | b) thịt, rau, củ | c) lúa, ngô, khoai | d) trứng, sữa, rau

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 3.34 (245 vote)
 • Tóm tắt: Sản phẩm nào sau đây là của ngành trồng trọt: a) lúa, ngô, cá | b) thịt, rau, củ | c) lúa, ngô, khoai | d) trứng, sữa, rau – câu hỏi 2963584.

Trắc nghiệm Địa lí 10 cánh diều bài 21 Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 3.17 (576 vote)
 • Tóm tắt: A. Cung cấp cho con người các sản phẩm có dinh dưỡng. … C. Mía. D. Cà phê. Câu 7: Loại cây nào sau đây được xem là cây trồng của miền nhiệt đới?

Các sản phẩm nào sau đây thuộc ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.96 (112 vote)
 • Tóm tắt: Các sản phẩm nào sau đây thuộc ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở nước ta? A. Nước mắm. B. Sữa, bơ. C. Gạo, ngô. D. Thịt hộp.

Top 15 Trồng Trọt Không Có Vai Trò Nào Sau đây hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.7 (98 vote)
 • Tóm tắt: cung cấp các sản phẩm nông sản có giá trị xuất khẩu d. cung cấp … Xem chi tiết » · 3.Vai Trò Nào Dưới đây Không Phải Là Của Ngành Trồng Trọt? – …

Xem thêm: Top 8 toán lớp 3 bài 1 chính xác nhất

Vai trò của trồng trọt là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.68 (120 vote)
 • Tóm tắt: Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và nguyên liệu cho công nghiệp. C. Cung cấp nông sản để phục vụ kinh doanh trong nước và xuất khẩu. D. Tất cả đáp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thời tiết khá thuận lợi cùng với sự quan tâm của Chính phủ và chỉ đạo chặt chẽ của các cấp, các ngành chuyên môn, sự chung sức vượt khó và sáng tạo của bà con nông dân trên cả nước nên năng suất phần lớn các cây trồng đạt khá so với năm trước, sản …

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của công nghiệp chế biến thực phẩm

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.62 (138 vote)
 • Tóm tắt: sản xuất bia rượu, nước ngọt. D. sản xuất mía đường. Đáp án: Nguyên liệu của CN chế biến sản phẩm trồng trọt là sản phẩm ngành trồng trọt (các …

Sản phẩm nào sau đây sử dụng nguyên liệu từ trồng trọt

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.43 (114 vote)
 • Tóm tắt: Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Với câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh …

Trả lời các câu hỏi sau: Kể tên các sản phẩm trồng trọt mà em biết

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.46 (190 vote)
 • Tóm tắt: Khi mua các laoij rau củ quả, em thích chọn những loại có đặc điểm như thế nào? Tại sao? Vì sao ở nhiểu cửa hàng siêu thị, người ta thương để các loại rau củ ở …

Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2.37 (101 vote)
 • Tóm tắt: Dựa vào vai trò của trồng trọt, em hãy xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ của trồng trọt? 1. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn (củ khoai mì) để đảm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lý thuyết môn Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt được VnDoc chia sẻ trên đây. Với bài học này sẽ giúp các em nắm được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt, một số biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. Dưới đây là nội dung …

Sản phẩm của ngành trồng trọt ở nước ta được xuất khẩu với số

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.14 (78 vote)
 • Tóm tắt: a) Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. b) Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương dể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.

Xem thêm: Top 23 soạn văn bài đọc tiểu thanh kí chính xác nhất

Trong ngành trồng trọt, xu hướng hiện nay là giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp nhằm:  

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 2.12 (51 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp nào sau đây?

Sản phẩm nào của ngành trồng trọt chiếm vị trí quan trọng ở Trung Quốc ?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 1.91 (184 vote)
 • Tóm tắt: Nhận xét nào sau đây là không đúng? Cho bảng số liệu. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD).

Trắc nghiệm Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi (Phần 1)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 1.9 (112 vote)
 • Tóm tắt: B. Sản phẩm chăn nuôi sẽ dần thay thế cho sản phẩm của trồng trọt. … Câu 8: Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại ?

Ngành công nghiệp nào dưới đây sử dụng nguyên liệu là sản phẩm

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 1.71 (117 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1.4 trang 60 SBT Địa lí 10: Đặc điểm nào sau đây của ngành trồng trọt phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên?… Câu 1.5 trang 60 SBT Địa …

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 1 (có đáp án): Vai trò, nhiện vụ của

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 1.75 (103 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Biện pháp nào sau đây thực hiên trong trồng trọt? A. Khai hoang, lấn biển, … Câu 7: Nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt là:.

Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 1.69 (186 vote)
 • Tóm tắt: Các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt là: Xay xát (gạo, ngô), đường mía, cà phê, chè, thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt.
Xem thêm
Scroll to Top