Trang chủ » Top 20+ so sánh hội nghị 11 1939 và 5 1941 chi tiết nhất

Top 20+ so sánh hội nghị 11 1939 và 5 1941 chi tiết nhất

Top 20+ so sánh hội nghị 11 1939 và 5 1941 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về so sánh hội nghị 11 1939 và 5 1941 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau:

Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau:

Nội dung

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

Hoàn cảnh lịch sử

Xác định kẻ thù

Nhiệm vụ

Khẩu hiệu

Hình thức mặt trận

Xem thêm: Top 18 thủy phân este x trong môi trường kiềm

Ý nghĩa

Trả lời:

Nội dung

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

Hoàn cảnh lịch sử

– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi quan trọng. Đảng ta chủ trương chuyển hướng chỉ đọa chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. mở đầu cho sự chuyển này là Hội nghị Trung ương Đảng VI (11/1939).

– Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì

– Các cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở ba miền của đất nước, do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc.

– 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941.

Xác định kẻ thù

Xem thêm: Top 10+ mỗi vòng xoắn của adn có chứa đầy đủ nhất

Pháp – Nhật

Xem thêm: Top 10+ mỗi vòng xoắn của adn có chứa đầy đủ nhất

Pháp – Nhật

Nhiệm vụ

Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc .

Khẩu hiệu

– Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

-Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.

– Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất ,nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng .

Hình thức mặt trận

Xem thêm: Top 26 cho tập hợp m chính xác nhất

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh

Xem thêm: Top 18 thủy phân este x trong môi trường kiềm

Ý nghĩa

Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu , đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước .

Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương (11/1939):

+ Giương cao hơn nữa và đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

+ Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương.

+ Chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Lịch sử 12 – Xem ngay

Top 23 so sánh hội nghị 11 1939 và 5 1941 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng tháng 11/1939 có nghĩa như thế nào?

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.94 (810 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12 Đề bài Chủ trương … các hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) …

Bài 3 trang 87 SBT sử 12 | SBT Lịch sử lớp 12 – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.75 (456 vote)
 • Tóm tắt: Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau: …

So sánh giữa hội nghị Ban Chấp hành trung ương đảng cs đông dương (7/1936) với hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cs Đông Dương (11/1939)

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.5 (534 vote)
 • Tóm tắt: Những năm 1936 -1939 là thời kỳ phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam nhưng kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu và lệ thuộc kinh tế Pháp. + Xã hội: …

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 4.39 (364 vote)
 • Tóm tắt: Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) the…

Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và Hội nghị Ban chấp hành

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3.96 (221 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5 – 1941) có điểm giống Hội nghị tháng 11 – 1939 là: Giải quyết mối quan hệ giữa hai …

Xem thêm: Top 19 sách tin học lớp 4 chính xác nhất

Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của ban chấp hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Đông Dương có sự khác biệt về ?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 3.64 (468 vote)
 • Tóm tắt: D. Chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết . Hướng dẫn. Cách giải: so sánh và nhận xét. -Hội nghị tháng 11-1939 đề ra nhiệm vụ, …

Hội nghị tháng 11 – 1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của B

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 3.54 (242 vote)
 • Tóm tắt: so sánh. Giải chi tiết: Hội nghị tháng 11 – 1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đều chủ trương đặt nhiệm vụ …

Điểm giống nhau giữa Hội nghị Trung ương Đảng thán

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 3.24 (535 vote)
 • Tóm tắt: Điểm giống nhau giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 và tháng 5-1941 là:Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý.

Hội nghị tháng 11 – 1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đều chủ trương A

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.06 (532 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án đúng là A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Giải thích: So sánh. Cách giải: Hội nghị tháng 11 – 1939 và Hội nghị tháng 5- …

Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng thời kỳ

 • Tác giả: truongchinhtrihoabinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.94 (106 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị BCHTW 6 được tiến hành từ ngày 06 đến 08/11/1939 tại Bà Điểm, … Hội nghị BCHTW 8: Tháng 5/1941, tại Pắc Pó, Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc …

Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của ban chấp hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Đông Dương có sự khác biệt về ?

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.69 (113 vote)
 • Tóm tắt: D. Chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết . Hướng dẫn. Cách giải: so sánh và nhận xét -Hội nghị tháng 11-1939 đề ra nhiệm vụ, mục …

Xem thêm: Top 20+ phát biểu nào dưới đây là đúng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.59 (59 vote)
 • Tóm tắt: Dự hội nghị có các đồng chí Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn…, … tháng 11-1939 đánh dấu bước phát triển quan trọng về lý luận và đường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi phân tích rõ mâu thuẫn chủ yếu, gay gắt nhất ở Đông Dương lúc này là mâu thuẫn giữa đế quốc và các dân tộc Đông Dương, Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân …

So sánh giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 -1939 … – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 2.69 (136 vote)
 • Tóm tắt: Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau: …

Điểm khác nhau của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 và tháng 5 năm 1941 là

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.44 (60 vote)
 • Tóm tắt: Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 5 – 1941 …

Trình bày nội dung, ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.34 (149 vote)
 • Tóm tắt: Ban chấp hành TW Đảng đã họp :Hội nghị TW lần thứ 6(11/1939,Hội nghị TW 7 (11/1940),Hội nghị TW lần thứ 8 (diễn ra từ ngày 10 đến 19/5/1941) và đi đến quyết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp các lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải giải phóng dân tộc. Lực lượng chính trị của quần chúng ngaỳ càng đông đảo và được rèn luyện trong đấu tranh …

So sánh các Hội nghị Trung ương Đảng lịch sử 12

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.28 (145 vote)
 • Tóm tắt: Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau: …

So sánh 3 Hội nghị 6 7 8 – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.23 (149 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị BCHTW 6 được tiến hành từ ngày 06 đến 08/11/1939 tại Bà Điểm, … Hội nghị BCHTW 8: Tháng 5/1941, tại Pắc Pó, Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc …

Xem thêm: Top 14 endangered destroyed damaged provided

Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của ban chấp hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Đông Dương có sự khác biệt về ?         

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.13 (55 vote)
 • Tóm tắt: Cách giải: so sánh và nhận xét. -Hội nghị tháng 11-1939 đề ra nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt chung của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, …

Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của ban chấp hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Đông Dương có sự khác biệt về?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.06 (178 vote)
 • Tóm tắt: Cách giải: so sánh và nhận xét. – Hội nghị tháng 11-1939 đề ra nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt chung của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế …

Hội nghị Trung ương Đảng (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5 – 1941) đều chủ trương

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 1.81 (79 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị Trung ương Đảng (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5 – 1941) đều chủ trương. … So sánh nội dung của hai Hội nghị và rút ra nhận xét.

Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng 11-1939 có ý nghĩa như thế nào

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 1.8 (144 vote)
 • Tóm tắt: Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) như thế nào? Phương pháp giải – Xem chi tiết.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hội nghị đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đề ra những nguyên tắc và biện pháp cụ thể nhằm củng cố Đảng về mọi mặt. Phải thống nhất ý chí và hành động, phải mật thiết liên lạc với quần chúng, phải có vũ trang lý luận cách mạng phải lập …

Điểm giống nhau giữa Hội nghị Trung ương … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 1.64 (174 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: so sánh, nhận xét. Giải chi tiết: Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (11-1939) và Hội nghị …

So sánh điểm giống và khác nhau của hội nghị ban chấp trung ương 6 và hội nghị trung ương 8

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 1.62 (54 vote)
 • Tóm tắt: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. – Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5 – 1941) có điểm giống Hội nghị tháng 11 – 1939 là: …
Scroll to Top