Trang chủ » Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ

I. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ:
 
1. Thiếu quan hệ từ:
 
– Thiếu quan hệ từ “mà”
 
   Sửa: Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.
 
– Thiếu quan hệ từ “với”
 
   Sửa: Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.
 
2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa:
 
   Các quan hệ từ “và, để” không diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu:
 
   Sửa:
 
– Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
 
– Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
 
3. Thừa quan hệ từ:
 
   Các câu sau thiếu chủ ngữ vì quan hệ từ đã biến chủ ngữ của câu thành trạng ngữ.
 
   Chữa:
 
– Bỏ từ qua: Câu ca dao “Công cha…ra”  cho thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
 
– Bỏ từ về: Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.
 
4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết:
 
* Quan hệ từ “ không những” phải đi với quan hệ “mà còn” nên chữa như sau:
 
   Bạn Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Bạn không những giỏi về môn Toán mà còn giỏi cả môn Văn.
 
* Quan hệ từ với trong trường hợp này thiết lập quan hệ giữa thích và không thích là không hợp lí, không tương ứng với vế trước.
 
   Sửa: Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị. 
 
II. LUYỆN TẬP:
 
1. Thêm quan hệ từ thích hợp:
 
– Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.
 
– Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.
 
2. Thay quan hệ từ sai:
 
– Thay “với” thành “như”
 
– Thay “tuy” thành “dù”
 
– Thay “bằng” thành “về”.
 
3. Chữa lại các câu văn cho hoàn chỉnh:
 
– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
 
– Câu tục ngữ”Lá lành đùm lá rách “ cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
 
– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
 
4. Quan hệ từ dùng đúng hay sai:
 
a. Đúng
 
b. Đúng
 
c. Sai(bỏ từ cho)
 
d. Đúng
 
e. Sai (sửa “bản thân của mình” thành “của bản thân mình”).
 
g. Sai (bỏ từ của)
 
h. Đúng.
 
i. Sai (bỏ giá. Viết câu thành: Trời mà mưa, con đường này sẽ rất trơn).
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top